Město BZENEC

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město BZENEC

náměstí Svobody 73, Bzenec, 69681

IČO: 00284807

Telefon: 518306417

E-mail: podatelna@bzenec.cz,  |   Internetová adresa: http://www.bzenec.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno, 61500

Ing. Marek Slabý

tel.: 545120262

e-mail: marek.slaby@rts.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Cyklostezka Bzenec – Bzenec Prívoz
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000009 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 18.06.2018   15:20
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Predmetem verejné zakázky je zhotovení cyklostezky Bzenec – Bzenec Prívoz.
Předpokládaná hodnota: 12 483 440,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 16. 7. 2018 11:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 30.08.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 13 899 927,70 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 16 818 912,52 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,10 MB 18.06.2018  15:20 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Svazek 1 - Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky PDF 0,16 MB 18.06.2018  15:20 
2. Svazek 1 příloha - Formulář pro uvedení podílu poddodavatelů DOC 0,04 MB 18.06.2018  15:20 
3. Svazek 1 příloha - Krycí list nabídky DOC 0,08 MB 18.06.2018  15:20 
4. Svazek 2 - Požadavky na kvalifikaci dodavatelů DOC 0,11 MB 18.06.2018  15:20 
5. Svazek 2 příloha - Formulář pro uvedení seznamu stavebních prací DOC 0,05 MB 18.06.2018  15:20 
6. Svazek 2 příloha - Vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů DOC 0,03 MB 18.06.2018  15:20 
7. Svazek 3 - Obchodni podminky formou navrhu smlouvy o dilo DOC 0,25 MB 18.06.2018  15:20 
8. Svazek 4 - Technické podmínky a Podmínky a požadavky pro jednotný způsob zpracování nabídkové ceny DOC 0,10 MB 18.06.2018  15:20 
9. SOUPIS PRACÍ - Cyklostezka Bzenec - Bzenec Přívoz SFDI XLSX 0,07 MB 18.06.2018  15:20 
10. PROJEKTOVA DOKUMENTACE ZIP 36,69 MB 18.06.2018  15:20 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 PDF 0,08 MB 25.06.2018  13:54 
2. Cyklostezka Bzenec - Bzenec Přívoz SFDI_rev1 XLSX 0,08 MB 25.06.2018  13:56 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru dodavatele PDF 0,13 MB 31.07.2018  14:10 
2. Oznámení o výběru dodavatele - příloha DOC 0,10 MB 31.07.2018  14:11 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele o průběhu zadání veřejné zakázky PDF 0,12 MB 06.09.2018  11:54 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 10,38 MB 31.08.2018  09:29 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   PORR a.s.   43005560 CZ NE 13 899 927,70 CZK 16 818 912,52 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
18. 6. 2018 15:20:38 Zakázka zveřejněna  
25. 6. 2018 13:54:56 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
25. 6. 2018 13:56:05 Přidání dokumentu "Cyklostezka Bzenec - Bzenec Přívoz SFDI_rev1", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
25. 6. 2018 13:57:13 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "09.07.2018 10:00:00" na "16.07.2018 11:00:00" Pavel Mitáš
31. 7. 2018 14:10:31 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
31. 7. 2018 14:11:39 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele - příloha", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
31. 8. 2018 9:29:36 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
31. 8. 2018 9:31:31 Přidán nový účastník "IČ="43005560 " Název:"PORR a.s." Vítěz="Ano"" Mgr. Jiří Košulič
31. 8. 2018 9:32:54 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "13899927.70" Mgr. Jiří Košulič
31. 8. 2018 9:32:54 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "16818912.52" Mgr. Jiří Košulič
6. 9. 2018 11:54:56 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele o průběhu zadání veřejné zakázky", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora