Střední průmyslová škola Otrokovice

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Střední průmyslová škola Otrokovice

tř. Tomáše Bati 1266, Otrokovice, 76502

IČO: 00128198

Telefon: 577 925 078

E-mail: skola@spsotrokovice.cz,  |   Internetová adresa: http://www.spsotrokovice.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno, 61500

Ing. Marek Slabý

tel.: 545120262

e-mail: marek.slaby@rts.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Střední průmyslová škola Otrokovice – přístavba a vybavení odborných dílen, výukové panely pro technické obory a Experimentárium, rekonstrukce a modernizace výukové kuchyně a výtahu - Interiér – výuková kuchyň
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000005 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 11.10.2018   18:53
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je dodávka interiéru výukové kuchyně. Podrobné požadavky zadavatele na dodávku a další podmínky jsou uvedeny v obchodních podmínkách a technických specifikacích, které jsou přílohou této zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota: 464 186,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 24. 10. 2018 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 28.11.2018
Datum ukončení plnění: 14.02.2019
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 463 289,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 560 580,00 CZK

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. SVAZEK 1 - Výzva k podání nabídky a podmínky a požadavky pro zpracování nabídky PDF 0,19 MB 11.10.2018  18:53 
2. SVAZEK 1 - příloha č. 1 - Formulář Krycí list nabídky DOC 0,11 MB 11.10.2018  18:53 
3. SVAZEK 1 - příloha č. 2 - Vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace DOC 0,06 MB 11.10.2018  18:53 
4. Svazek 2_ Obchodní podmínky formou návrhu smlouvy DOCX 0,13 MB 11.10.2018  18:53 
5. Svazek 2 - Příloha č.1 - Minimální technické parametry a Položkový rozpočet XLSX 0,01 MB 11.10.2018  18:53 
6. Svazek 2 - Příloha č.2 - Dokumentace interiérového řešení výukové kuchyně PDF 1,69 MB 11.10.2018  18:53 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 PDF 0,08 MB 17.10.2018  20:52 
2. Svazek 2 - Příloha č.1 - Minimální technické parametry a Položkový rozpočet_rev1 XLSX 0,01 MB 17.10.2018  20:52 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Uzavřená smlouva PDF 3,26 MB 28.11.2018  12:08 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   KANONA a.s.   04613664 CZ NE   798 394,30 CZK  
2.   Miroslav Vavřínek   65826086 CZ NE   561 320,00 CZK  
3.   NKI interiéry s.r.o.   29242134 CZ NE   560 583,00 CZK ANO
4.   Potrusil s.r.o.   25310119 CZ NE   894 303,00 CZK  
5.   Václav Čevela   11523051 CZ NE   561 440,00 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 276 317,00 CZK   334 344,00 CZK  
2019 186 972,00 CZK   226 236,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
11. 10. 2018 18:53:39 Zakázka zveřejněna  
17. 10. 2018 20:51:23 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "22.10.2018 10:00:00" na "24.10.2018 10:00:00" Pavel Mitáš
17. 10. 2018 20:52:15 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
17. 10. 2018 20:52:41 Přidání dokumentu "Svazek 2 - Příloha č.1 - Minimální technické parametry a Položkový rozpočet_rev1", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
28. 11. 2018 12:08:55 Přidání dokumentu "Uzavřená smlouva", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
28. 11. 2018 12:10:22 Přidán nový účastník "IČ="04613664 " Název:"KANONA a.s." Vítěz="Ne"" Pavel Mitáš
28. 11. 2018 12:11:07 Přidán nový účastník "IČ="65826086 " Název:"Miroslav Vavřínek" Vítěz="Ne"" Pavel Mitáš
28. 11. 2018 12:11:38 Přidán nový účastník "IČ="29242134 " Název:"NKI interiéry s.r.o." Vítěz="Ne"" Pavel Mitáš
28. 11. 2018 12:11:45 Editace účastníka řízení změna "příznak vítěz Účastník" z hodnoty "Ne" na "Ano" Pavel Mitáš
28. 11. 2018 12:12:22 Přidán nový účastník "IČ="25310119 " Název:"Potrusil s.r.o." Vítěz="Ne"" Pavel Mitáš
28. 11. 2018 12:13:01 Přidán nový účastník "IČ="11523051 " Název:"Václav Čevela" Vítěz="Ne"" Pavel Mitáš
28. 3. 2019 11:01:28 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "276317.00" Ing. Pavlína Kudláčková
28. 3. 2019 11:01:28 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "334344.00" Ing. Pavlína Kudláčková
28. 3. 2019 11:26:00 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "276317.00" na "463289.00" Ing. Pavlína Kudláčková
28. 3. 2019 11:26:00 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "334344.00" na "560580.00" Ing. Pavlína Kudláčková
28. 3. 2019 11:27:04 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Ing. Pavlína Kudláčková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora