Střední průmyslová škola Otrokovice

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Střední průmyslová škola Otrokovice

tř. Tomáše Bati 1266, Otrokovice, 76502

IČO: 00128198

Telefon: 577 925 078

E-mail: skola@spsotrokovice.cz,  |   Internetová adresa: http://www.spsotrokovice.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno, 61500

Ing. Marek Slabý

tel.: 545120262

e-mail: marek.slaby@rts.cz


Detail zakázky

Název zakázky: SPŠ OTROKOVICE - REKONSTRUKCE A MODERNIZACE VÝUKOVÉ KUCHYNĚ A VÝTAHU a PŘÍSTAVBA A VYBAVENÍ ODBORNÝCH DÍLEN
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 16.03.2018   08:13
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem části A veřejné zakázky je realizace přístavby, která má za cíl rozšířit prostorové kapacity o nové učebny, kabinety, sklady. Předmětem části B veřejné zakázky je rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu.
Předpokládaná hodnota: 33 157 234,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 13. 4. 2018 11:00 hodin
Datum ukončení plnění: 21.02.2019

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,13 MB 16.03.2018  08:13 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Svazek 1 - Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky PDF 0,21 MB 16.03.2018  08:13 
2. Svazek 1 příloha - Krycí list nabídky DOC 0,09 MB 16.03.2018  08:13 
3. Svazek 1 příloha - Formulář pro uvedení podílu poddodavatelů DOC 0,04 MB 16.03.2018  08:13 
4. Svazek 2 - Požadavky na kvalifikaci dodavatelů DOC 0,12 MB 16.03.2018  08:13 
5. P06_Svazek 2 příloha - Formulář pro uvedení seznamu stavebních prací_část_A DOC 0,06 MB 16.03.2018  08:13 
6. Svazek 2 příloha - Formulář pro uvedení seznamu stavebních prací_část_B DOC 0,06 MB 16.03.2018  08:13 
7. Svazek 2 příloha - Vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů pro část A zakázky DOC 0,03 MB 16.03.2018  08:13 
8. Svazek 2 příloha - Vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů pro část B zakázky DOC 0,03 MB 16.03.2018  08:13 
9. Obchodní podmínky - návrh SoD - SPŠ Otrokovice dílny DOC 0,34 MB 16.03.2018  08:13 
10. Obchodní podmínky - návrh SOD - SPŠ Otrokovice kuchynky DOC 0,33 MB 16.03.2018  08:13 
11. Svazek 4_Technické podmínky a Podmínky pro způsob zpracování nabídkové ceny DOC 0,11 MB 16.03.2018  08:13 
12. 2017-049 - SPŠ Otrokovice - přístavba a vybavení odborných dílen XLSX 0,83 MB 16.03.2018  08:13 
13. 2017-050 - SPŠ Otrokovice - rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu XLSX 0,41 MB 16.03.2018  08:13 
14. DPS dílny RAR 55,90 MB 16.03.2018  08:13 
15. DPS kuchyňky RAR 37,72 MB 16.03.2018  08:13 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 PDF 0,15 MB 26.03.2018  15:32 
2. Vysvětlení zadávací dokumentace č.2 PDF 0,10 MB 04.04.2018  14:11 
3. Obchodní podmínky - návrh SoD - SPŠ Otrokovice dílny_rev1 DOC 0,34 MB 04.04.2018  14:12 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru dodavatele vč. přílohy - část A ZIP 0,19 MB 09.05.2018  12:55 
2. Oznámení o výběru dodavatele vč. přílohy - část B ZIP 0,19 MB 09.05.2018  12:55 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,15 MB 01.06.2018  10:11 
2. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,14 MB 06.08.2018  09:00 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo a přílohy - část A PDF 4,21 MB 01.06.2018  10:10 
2. Smlouva o dílo a přílohy - část A PDF 0,13 MB 01.06.2018  10:10 
3. Smlouva o dílo a přílohy - část A PDF 4,67 MB 01.06.2018  10:11 
4. Smlouva o dílo - část B PDF 2,29 MB 11.07.2018  13:59 
5. Smlouva o dílo - přílohy - část B PDF 0,50 MB 11.07.2018  14:00 
6. Smlouva o dílo - přílohy - část B PDF 4,55 MB 11.07.2018  14:02 

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 1


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   KKS, spol. s r.o.   42340802 CZ Ano 28 380 204,00 CZK   ANO

Datum uzavření smlouvy: 28.05.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 28 380 204,00 CZK
Datum ukončení plnění: 21.02.2019
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 28 380 204,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 34 340 047,00 CZK

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 28 380 204,00 CZK   34 340 047,00 CZK  

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 2


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   KKS, spol. s r.o.   42340802 CZ NE 4 550 654,00 CZK   ANO

Datum uzavření smlouvy: 09.07.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 4 550 654,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 5 506 291,00 CZK
Datum ukončení plnění: 25.01.2019
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 4 550 654,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 5 506 291,00 CZK

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 4 550 654,00 CZK   5 506 291,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
16. 3. 2018 8:13:51 Zakázka zveřejněna  
26. 3. 2018 15:32:33 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
26. 3. 2018 15:33:02 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "06.04.2018 10:00:00" na "10.04.2018 11:00:00" Pavel Mitáš
4. 4. 2018 14:11:42 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č.2", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
4. 4. 2018 14:12:15 Přidání dokumentu "Obchodní podmínky - návrh SoD - SPŠ Otrokovice dílny_rev1", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
4. 4. 2018 14:13:05 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "10.04.2018 11:00:00" na "13.04.2018 11:00:00" Pavel Mitáš
9. 5. 2018 12:55:28 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele vč. přílohy - část A", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
9. 5. 2018 12:55:49 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele vč. přílohy - část B", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
1. 6. 2018 10:10:43 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo a přílohy", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
1. 6. 2018 10:10:57 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo a přílohy", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
1. 6. 2018 10:11:18 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo a přílohy", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
1. 6. 2018 10:11:41 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
1. 6. 2018 10:14:39 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Neznámo" Pavel Mitáš
11. 7. 2018 13:59:15 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo - část B", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
11. 7. 2018 14:00:48 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo - přílohy - část B", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
11. 7. 2018 14:02:57 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo - přílohy - část B", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
6. 8. 2018 9:00:06 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
28. 3. 2019 10:41:34 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Neznámo" na "Ukončena realizace" Ing. Pavlína Kudláčková
1. 6. 2018 10:13:32 Přidán nový účastník "IČ="42340802 " Název:"KKS, spol. s r.o." Vítěz="Ano"" Pavel Mitáš
1. 6. 2018 10:14:39 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Pavel Mitáš
1. 6. 2018 10:14:39 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "0.00" na "28380204.00" Pavel Mitáš
1. 6. 2018 10:14:39 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P18V00000001" Pavel Mitáš
1. 6. 2018 10:14:39 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "16.03.2018 07:59:00" na "16.03.2018 08:13:51" Pavel Mitáš
28. 3. 2019 10:30:46 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "0.00" na "28380204.00" Ing. Pavlína Kudláčková
28. 3. 2019 10:30:46 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "0.00" na "34340047.00" Ing. Pavlína Kudláčková
28. 3. 2019 10:40:42 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Neznámo" na "Ukončena realizace" Ing. Pavlína Kudláčková
11. 7. 2018 14:15:23 Přidán nový účastník "IČ="NEUVEDENO " Název:"KKS" Vítěz="Ne"" Pavel Mitáš
11. 7. 2018 14:15:38 Odstranění účastníka řízení "IČ="NEUVEDENO " Název:"KKS" Vítěz="Ne"" Pavel Mitáš
11. 7. 2018 14:16:32 Přidán nový účastník "IČ="42340802 " Název:"KKS, spol. s r.o." Vítěz="Ano"" Pavel Mitáš
11. 7. 2018 14:17:10 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Pavel Mitáš
11. 7. 2018 14:17:10 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P18V00000001" Pavel Mitáš
11. 7. 2018 14:17:10 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "16.03.2018 07:59:00" na "16.03.2018 08:13:51" Pavel Mitáš
28. 3. 2019 10:36:57 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "0.00" na "4550654.00" Ing. Pavlína Kudláčková
28. 3. 2019 10:36:57 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "0.00" na "5506291.00" Ing. Pavlína Kudláčková
28. 3. 2019 10:38:17 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "0.00" na "4550654.00" Ing. Pavlína Kudláčková
28. 3. 2019 10:38:17 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "0.00" na "5506291.00" Ing. Pavlína Kudláčková
28. 3. 2019 10:41:34 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Neznámo" na "Ukončena realizace" Ing. Pavlína Kudláčková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora