Střední průmyslová škola Otrokovice

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Střední průmyslová škola Otrokovice

tř. Tomáše Bati 1266, Otrokovice, 76502

IČO: 00128198

Telefon: 577 925 078

E-mail: skola@spsotrokovice.cz,  |   Internetová adresa: http://www.spsotrokovice.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

RTS, a.s., Lazaretní 4038/13, Brno - Židenice, 61500

Ing. Radomír Drozd

tel.: +420 545120278

e-mail: radomir.drozd@rts.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Střední průmyslová škola Otrokovice – realizace úspor energie – Jezerka
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000002 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
638472 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 23.06.2016   00:00
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních úprav na čtyřpodlažním objektu Jezerka v areálu SPŠ Otrokovice. Jedná se zejména o zateplení fasády, střešní konstrukce, výměnu výplní otvorů a luxfer a vyzdění nových meziokenních pilířů. Součástí stavebních prací jsou rovněž stavební práce související s úpravou konstrukcí po výměně výplní otvorů (např. malby, zednické zapravení, elektroinstalace na fasádě, hromosvod apod.) a úprava topného systému.
Předpokládaná hodnota: 14 600 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 26. 7. 2016 11:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 10.11.2016
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 13 999 317,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 16 939 174,00 CZK
Datum ukončení plnění: 27.11.2017
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 14 312 110,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 17 317 653,00 CZK

Dokumenty

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Svazek 1 - Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky PDF 0,19 MB 23.06.2016  00:00 
2. Svazek 1 příloha - Formulář pro uvedení podílu subdodavatelů DOC 0,10 MB 23.06.2016  00:00 
3. Svazek 1 příloha - Krycí list nabídky DOC 0,17 MB 23.06.2016  00:00 
4. Svazek 1 příloha - Vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění požadavků podle § 68 odstavec 3 zákona DOC 0,10 MB 23.06.2016  00:00 
5. Svazek 2 - Požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatele PDF 0,14 MB 23.06.2016  00:00 
6. Svazek 2 příloha - Formulář pro uvedení referenčních zakázek DOC 0,13 MB 23.06.2016  00:00 
7. Svazek 2 příloha - Formulář vzdělání a odborná kvalifikace osob DOC 0,06 MB 23.06.2016  00:00 
8. Svazek 3 - Obchodní podmínky DOCX 0,19 MB 23.06.2016  00:00 
9. Svazek 4 - Podmínky a požadavky pro jednotný způsob zpracování nabídkové ceny DOC 0,17 MB 23.06.2016  00:00 
10. Textová část projektové dokumentace ZIP 1,36 MB 23.06.2016  00:00 
11. Soupis prací ZIP 0,32 MB 23.06.2016  00:00 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace 1 PDF 0,08 MB 01.07.2016  13:21 
2. Svazek 3 - Obchodní podmínky - revize 1 DOCX 0,18 MB 01.07.2016  13:22 

Odůvodnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Odůvodnění veřejné zakázky PDF 0,07 MB 23.06.2016  00:00 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,08 MB 18.11.2016  14:09 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo ZIP 4,97 MB 11.11.2016  09:26 
2. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo PDF 3,69 MB 25.10.2017  09:36 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   První otrokovická stavební, a.s. (vedoucí sdružení)   64509745 CZ NE 13 999 317,00 CZK   ANO
2.   SMO a.s.   42339839 CZ NE 14 501 207,92 CZK    

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2017 14 312 110,00 CZK   17 317 653,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
23. 6. 2016 Zakázka zveřejněna  
1. 7. 2016 13:21:55 Přidání dokumentu "Dodatečné informace 1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
1. 7. 2016 13:22:29 Přidání dokumentu "Svazek 3 - Obchodní podmínky - revize 1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
1. 7. 2016 13:22:54 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "15.07.2016 11:00:00" na "26.07.2016 11:00:00" Ing. Aleš Houserek
11. 11. 2016 9:22:09 Přidán nový účastník "IČ="64509745 " Název:"První otrokovická stavební, a.s. (vedoucí sdružení)" Vítěz="Ano"" Ing. Aleš Houserek
11. 11. 2016 9:23:05 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "13999317.00" Ing. Aleš Houserek
11. 11. 2016 9:23:05 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "16939174.00" Ing. Aleš Houserek
11. 11. 2016 9:26:02 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
18. 11. 2016 14:09:44 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
18. 11. 2016 14:10:44 Přidán nový účastník "IČ="42339839 " Název:"SMO a.s." Vítěz="Ne"" Ing. Aleš Houserek
25. 10. 2017 9:36:56 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 smlouvy o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Pavlína Kudláčková
7. 3. 2018 11:33:37 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "14312110.00" Ing. Pavlína Kudláčková
7. 3. 2018 11:33:37 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "17317653.00" Ing. Pavlína Kudláčková
7. 3. 2018 11:38:04 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Ing. Pavlína Kudláčková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora