Město DUBŇANY

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město DUBŇANY

Nám. 15.dubna 1149, Dubňany, 69603

IČO: 00284882

Telefon: 518 698 511

E-mail: sekretariat@dubnany.eu ,  |   Internetová adresa: http://www.mesto-dubnany.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Agentura K 1 s.r.o., Jungmannova 2883/3, Břeclav, 69002

Vít Kouřil

tel.:

e-mail: info@agenturak1.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Polní cesta Horní Huť
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000006 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 28.07.2017   11:35
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Jedná se o rekonstrukci stávající polní cesty nacházející se severně od města Dubňany. Polní cesta propojuje městskou část Horní Huť se silnicí II/431. Trasa řešené komunikace směrově kopíruje stávající trasu nezpevněné polní cesty.
Práce spočívají v odstranění stávající konstrukce vozovky polní cesty, urovnání a řádně zhutnění. Následně budou kladeny nové konstrukční vrstvy štěrkodrti s infiltračním postřikem, na které bude položena podkladní asfaltová vrstva a nakonec bude položen vrchní asfaltový kryt. Celková délka rekonstruované polní cesty je 652,83 m. Napojení na silnici II/431 bude provedeno přes dvouřádek z žulové kostky délky 43 m. V místě napojení na místní komunikaci na začátku trasy bude po pokládce asfaltových vrstev provedeno proříznutí a zalití modifikovanou asfaltovou zálivkou.
Předpokládaná hodnota: 5 789 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 21.08.2017 9:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 25.09.2017
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 4 176 940,74 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 5 054 098,30 CZK
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 4 334 150,67 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 5 244 322,30 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace PDF 8,44 MB 28.07.2017  11:35 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Formulář - čestné prohlášení dodavatele DOCX 0,02 MB 28.07.2017  11:35 
2. Formulář - krycí list nabídky DOCX 0,02 MB 28.07.2017  11:35 
3. Formulář - seznam stavebních prací DOCX 0,02 MB 28.07.2017  11:35 
4. Smluvní podmínky - návrh smlouvy DOCX 0,04 MB 28.07.2017  11:35 
5. A_Průvodní zpráva PDF 0,12 MB 28.07.2017  11:35 
6. B1_Přehledná situace PDF 0,90 MB 28.07.2017  11:35 
7. B2_Koordinační situace PDF 1,33 MB 28.07.2017  11:35 
8. B3_Výkres dotčených pozemků PDF 0,69 MB 28.07.2017  11:35 
9. C1_Technická zpráva PDF 0,07 MB 28.07.2017  11:35 
10. C2_Situace stavby PDF 1,19 MB 28.07.2017  11:35 
11. C3_Vzorové příčné řezy PDF 0,44 MB 28.07.2017  11:35 
12. C4_Podélný profil PDF 0,68 MB 28.07.2017  11:35 
13. C5_Charakteristické příčné řezy PDF 0,67 MB 28.07.2017  11:35 
14. C6_Propustek PDF 0,35 MB 28.07.2017  11:35 
15. C7_Podélný profil stávaící silnice II-431 PDF 0,19 MB 28.07.2017  11:35 
16. C8_Obalové křivky návrhového vozidla PDF 0,44 MB 28.07.2017  11:35 
17. E1_Technická zpráva PDF 0,05 MB 28.07.2017  11:35 
18. E2_Přechodné dopravní značení PDF 0,24 MB 28.07.2017  11:35 
19. POLOŽKOVÝ ROZPOČET XLSX 0,08 MB 28.07.2017  11:35 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru dodavatele PDF 0,86 MB 31.08.2017  13:23 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,65 MB 04.10.2017  09:08 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 6,21 MB 25.09.2017  09:40 
2. Dodatek č. 1 PDF 1,36 MB 15.10.2018  12:53 

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výše skutečně uhrazené ceny PDF 0,37 MB 26.10.2018  07:52 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   Skanska a.s.   26271303 CZ NE 4 176 940,74 CZK 5 054 098,30 CZK ANO
2.   SWIETELSKY stavební s.r.o., o. z. Dopravní stavby MORAVA   48035599 CZ NE 5 705 254,01 CZK 6 903 357,35 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 4 334 150,67 CZK   5 244 322,30 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
28.07.2017 11:35:39 Zakázka zveřejněna  
31.08.2017 13:23:16 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Slávka Kouřilová
25.09.2017 9:40:50 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Slávka Kouřilová
04.10.2017 9:08:20 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele ", Publikovat = "Zveřejnit" Slávka Kouřilová
04.10.2017 9:13:45 Přidán nový účastník "IČ="26271303 " Název:"Skanska a.s." Vítěz="Ano"" Slávka Kouřilová
04.10.2017 9:15:55 Přidán nový účastník "IČ="48035599 " Název:"SWIETELSKY stavební s.r.o., o. z. Dopravní stavby MORAVA" Vítěz="Ne"" Slávka Kouřilová
04.10.2017 9:18:44 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "4176940.74" Slávka Kouřilová
04.10.2017 9:18:44 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "5054098.30" Slávka Kouřilová
15.10.2018 12:53:06 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Roman Kordula
26.10.2018 7:52:23 Přidání dokumentu "Výše skutečně uhrazené ceny", Publikovat = "Zveřejnit" Roman Kordula
26.10.2018 8:02:31 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "4334150.67" Roman Kordula
26.10.2018 8:02:31 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "5244322.30" Roman Kordula

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora