Město DUBŇANY

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město DUBŇANY

Nám. 15.dubna 1149, Dubňany, 69603

IČO: 00284882

Telefon: 518 698 511

E-mail: sekretariat@dubnany.eu ,  |   Internetová adresa: http://www.mesto-dubnany.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Agentura K1 s.r.o., Jungmannova 2883/3, Břeclav, 69002

Vít Kouřil

tel.:

e-mail: info@agenturak1.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Místní komunikace a parkovací plochy, Dubňany
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000005 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 19.07.2017   17:16
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Jedná se o opravu obrusné vrstvy stávajících místních komunikací, vybudování parkovacích stání v blízkosti ulic Hornická a Palackého. Parkovací místa jsou navržena v prostoru, kde již nyní parkují osobní vozidla obyvatel bydlících v okolních bytových domech. Podél opravovaných komunikací proběhne i oprava chodníku, který je od stávající komunikace oddělen obrubou silniční.
Dešťová voda z povrchu komunikací bude odtékat, jako doposud do stávajících uličních vpustí. Nová parkovací stání jsou navržena z betonové dlažby (drenážní), která umožňuje zasakování srážkové vody.
Opravované komunikace budou sloužit pro dopravní obsluhu a zajištění přístupu k přilehlým objektům. Délka místních komunikací je 505 m. Vozovky místních komunikací zůstávají v původních šířkových parametrech. Pěší komunikace je navržena, jako obousměrná šířky 1,50 m
Předpokládaná hodnota: 8 222 906,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 08.08.2017 9:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 08.09.2017
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 7 610 190,41 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 9 208 330,40 CZK
Datum ukončení plnění: 25.07.2018
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 7 943 221,30 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 9 611 297,70 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 5,81 MB 19.07.2017  17:16 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Formulář - KRYCÍ LIST NABÍDKY DOCX 0,02 MB 19.07.2017  17:16 
2. Formulář - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE DOCX 0,02 MB 19.07.2017  17:16 
3. Formulář - SEZNAM STAVEBNÍCH PRACÍ DOCX 0,02 MB 19.07.2017  17:16 
4. Smluvní podmínky - Návrh smlouvy o dílo DOCX 0,04 MB 19.07.2017  17:16 
5. A. Průvodní zpráva MK A PAKOVACÍ DUBŇANY DLE VYH.Č.499_2006 sB. DOCX 0,03 MB 19.07.2017  17:16 
6. A.TECHNICKÁ zpráva MK A PARKOVACÍ STÁNÍ DSP_NOVÁ DOCX 0,04 MB 19.07.2017  17:16 
7. B.1 PŘEHLEDNÁ SITUACE PDF 0,28 MB 19.07.2017  17:16 
8. B.2 SITUACE PDF 1,07 MB 19.07.2017  17:16 
9. B.3 KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKES PDF 0,35 MB 19.07.2017  17:16 
10. B.4 PODÉLNÝ PROFIL PDF 0,32 MB 19.07.2017  17:16 
11. B.5 VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ PDF 0,19 MB 19.07.2017  17:16 
12. B.6 VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ PDF 0,28 MB 19.07.2017  17:16 
13. B.7 VYTÝČENÍ PDF 0,90 MB 19.07.2017  17:16 
14. B.8 ULIČNÍ DEŠŤOVÁ VPUST PDF 0,22 MB 19.07.2017  17:16 
15. POLOŽKOVÝ ROZPOČET XLSX 0,07 MB 19.07.2017  17:16 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení ZD č. 1 PDF 0,29 MB 27.07.2017  08:21 
2. Vysvětlení ZD č. 2 PDF 0,73 MB 02.08.2017  09:24 
3. Příloha k Vysvětlení ZD č. 2 - c.2 SOUPIS PRACÍ_up XLSX 0,08 MB 02.08.2017  09:25 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky PDF 1,17 MB 17.08.2017  09:58 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,74 MB 11.09.2017  09:13 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 4,87 MB 08.09.2017  09:19 
2. Dodatek č. 1 PDF 0,84 MB 28.05.2018  13:06 
3. Dodatek č. 2 PDF 5,45 MB 23.07.2018  12:19 

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výše skutečně uhrazené ceny PDF 0,41 MB 06.08.2018  07:15 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   EUROVIA CS, a.s., o. z. oblast Morava, závod Morava Jih   45274924 CZ NE   9 680 618,79 CZK  
2.   STRABAG a.s.   60838744 CZ NE   9 340 945,94 CZK  
3.   ALPINE Bau CZ a.s.   02604795 CZ NE   9 629 211,33 CZK  
4.   SWIETELSKY stavební s.r.o., o. z. Dopravní stavby MORAVA   48035599 CZ NE   9 208 330,40 CZK ANO
5.   MOBIKO plus a.s.   26788675 CZ NE   8 387 750,21 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 7 943 221,30 CZK   9 611 297,70 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
19.07.2017 17:16:37 Zakázka zveřejněna  
27.07.2017 8:21:19 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Slávka Kouřilová
02.08.2017 9:24:21 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Slávka Kouřilová
02.08.2017 9:25:38 Přidání dokumentu "Příloha k Vysvětlení ZD č. 2 - c.2 SOUPIS PRACÍ_up", Publikovat = "Zveřejnit" Slávka Kouřilová
17.08.2017 9:58:31 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Slávka Kouřilová
08.09.2017 9:19:25 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Slávka Kouřilová
11.09.2017 9:13:46 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Slávka Kouřilová
11.09.2017 9:23:48 Přidán nový účastník "IČ="48035599 " Název:"SWIETELSKY stavební s.r.o., o. z. Dopravní stavby MORAVA" Vítěz="Ano"" Slávka Kouřilová
11.09.2017 9:24:43 Editace účastníka řízení změna "Cena Účastník" z hodnoty "7610190.00" na "7610190.41" Slávka Kouřilová
11.09.2017 9:26:22 Odstranění účastníka řízení "IČ="48035599 " Název:"SWIETELSKY stavební s.r.o., o. z. Dopravní stavby MORAVA" Vítěz="Ano"" Slávka Kouřilová
11.09.2017 9:27:03 Přidán nový účastník "IČ="26788675 " Název:"MOBIKO plus a.s." Vítěz="Ne"" Slávka Kouřilová
11.09.2017 9:28:19 Přidán nový účastník "IČ="45274924 " Název:"EUROVIA CS, a.s., o. z. oblast Morava, závod Morava Jih" Vítěz="Ne"" Slávka Kouřilová
11.09.2017 9:31:14 Přidán nový účastník "IČ="60838744 " Název:"STRABAG a.s." Vítěz="Ne"" Slávka Kouřilová
11.09.2017 9:32:01 Přidán nový účastník "IČ="02604795 " Název:"ALPINE Bau CZ a.s." Vítěz="Ne"" Slávka Kouřilová
11.09.2017 9:32:49 Přidán nový účastník "IČ="48035599 " Název:"SWIETELSKY stavební s.r.o., o. z. Dopravní stavby MORAVA" Vítěz="Ano"" Slávka Kouřilová
11.09.2017 9:34:36 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "7610190.41" Slávka Kouřilová
11.09.2017 9:34:36 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "9208330.40" Slávka Kouřilová
28.05.2018 13:06:49 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Roman Kordula
23.07.2018 12:19:36 Přidání dokumentu "Dodatek č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Roman Kordula
06.08.2018 7:15:22 Přidání dokumentu "Výše skutečně uhrazené ceny", Publikovat = "Zveřejnit" Roman Kordula
06.08.2018 7:18:09 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Roman Kordula
06.08.2018 7:22:51 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "7943221.30" Roman Kordula
06.08.2018 7:22:51 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "9611297.70" Roman Kordula

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora