Město DUBŇANY

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město DUBŇANY

Nám. 15.dubna 1149, Dubňany, 69603

IČO: 00284882

Telefon: 518 698 511

E-mail: sekretariat@dubnany.eu ,  |   Internetová adresa: http://www.mesto-dubnany.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

RTS, a.s., Lazaretní 13, Brmo, 61500

Roman Hlaváč

tel.: +420 545262289

e-mail: roman.hlavac@rts.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Revitalizace zeleně v Dubňanech
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000008 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
4784 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 30.07.2016   00:00
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmět veřejné zakázky jsou služby spočívající v komplexní obnově zeleně v intravilánu města Dubňany. Zakládá a obnovuje funkčně propojené plochy a prvky sídelní zeleně. Během 3 etap bude revitalizováno 10 lokalit města o výměře 17 ha. Cílem projektu je zlepšení kvality prostředí města. Revitalizované plochy budou sloužit jako odpočinkové prostory posilující ekologickou stabilitu urbanizovaného prostředí se zastoupením stromového, keřového a bylinného patra. Propojení s okolní krajinou extravilánu zajistí další projekt.
Předpokládaná hodnota: 4 527 360,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 18. 8. 2016 11:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 03.10.2016
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 2 859 843,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 3 460 410,00 CZK
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 2 673 767,25 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 3 235 258,89 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky - Informační list PDF 0,14 MB 30.07.2016  00:00 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. SVAZEK 1 - Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky PDF 0,21 MB 30.07.2016  00:00 
2. Svazek 1 příloha - Formulář - Krycí list nabídky DOC 0,07 MB 30.07.2016  00:00 
3. Svazek 1 příloha - Formulář uvedení podílu subdodavatelů DOC 0,04 MB 30.07.2016  00:00 
4. Svazek 1 příloha - Vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění požadavků podle § 68 odstavec 3 zákona DOC 0,03 MB 30.07.2016  00:00 
5. Svazek 2 příloha - Formulář pro uvedení referenčních zakázek DOC 0,05 MB 30.07.2016  00:00 
6. Svazek 2 příloha - Vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů DOC 0,03 MB 30.07.2016  00:00 
7. A.Souhrnná zpráva intravilan PDF 4,12 MB 30.07.2016  00:00 
8. Soupis prací ZIP 0,08 MB 30.07.2016  00:00 
9. SVAZEK 2 - Požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatele DOC 0,10 MB 30.07.2016  00:00 
10. SVAZEK 3 - Obchodní podmínky formou návrhu SoD DOC 0,27 MB 30.07.2016  00:00 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace č. 1 PDF 0,99 MB 12.08.2016  11:55 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru PDF 0,15 MB 15.09.2016  11:30 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,21 MB 11.10.2016  13:29 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 19,46 MB 05.10.2016  08:09 

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výše skutečně uhrazené ceny PDF 0,38 MB 29.01.2018  10:55 
2. Výše skutečně uhrazené ceny 2018 PDF 0,40 MB 04.03.2019  13:05 
3. Výše skutečně uhrazené ceny 2019 PDF 0,38 MB 26.02.2020  07:46 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   ZÁBOJNÍK-contractors, s.r.o.   26258692 CZ NE 2 859 843,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2017 1 474 860,00 CZK   1 784 581,00 CZK  
2018 326 527,00 CZK   395 098,00 CZK  
2019 872 380,25 CZK   1 055 579,89 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
30. 7. 2016 Zakázka zveřejněna  
12. 8. 2016 11:55:09 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
15. 9. 2016 11:30:42 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
5. 10. 2016 8:09:49 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Roman Kordula
5. 10. 2016 10:31:05 Přidán nový účastník "IČ="26258692 " Název:"ZÁBOJNÍK-contractors, s.r.o." Vítěz="Ano"" Ing. Aleš Houserek
5. 10. 2016 10:31:50 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "2859843.00" Ing. Aleš Houserek
5. 10. 2016 10:31:50 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "3460410.00" Ing. Aleš Houserek
11. 10. 2016 13:29:19 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Petr Cyrner
25. 1. 2018 10:52:54 Přidání dokumentu "Výše skutečně uhrazené ceny", Publikovat = "Zveřejnit" Roman Kordula
29. 1. 2018 10:54:26 Odstranění dokumentu "Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky - Výše skutečně uhrazené ceny" Roman Kordula
29. 1. 2018 10:55:18 Přidání dokumentu "Výše skutečně uhrazené ceny", Publikovat = "Zveřejnit" Roman Kordula
4. 4. 2018 16:00:14 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "1474860.00" Roman Kordula
4. 4. 2018 16:00:14 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "1784581.00" Roman Kordula
4. 3. 2019 13:05:45 Přidání dokumentu "Výše skutečně uhrazené ceny 2018", Publikovat = "Zveřejnit" Roman Kordula
4. 3. 2019 13:07:25 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "1474860.00" na "1801387.00" Roman Kordula
4. 3. 2019 13:07:25 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "1784581.00" na "2179679.00" Roman Kordula
26. 2. 2020 7:46:24 Přidání dokumentu "Výše skutečně uhrazené ceny 2019", Publikovat = "Zveřejnit" Roman Kordula
26. 2. 2020 7:52:17 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "1801387.00" na "2673767.25" Roman Kordula
26. 2. 2020 7:52:17 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "2179679.00" na "3235258.89" Roman Kordula

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora