Město DUBŇANY

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město DUBŇANY

Nám. 15.dubna 1149, Dubňany, 69603

IČO: 00284882

Telefon: 518 698 511

E-mail: sekretariat@dubnany.eu ,  |   Internetová adresa: http://www.mesto-dubnany.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

RTS, a.s., Lazaretní 13, Brmo, 61500

Roman Hlaváč

tel.: +420 545262289

e-mail: roman.hlavac@rts.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Revitalizace zeleně v Dubňanech
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000008 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
4784 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 30.07.2016   00:00
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmět veřejné zakázky jsou služby spočívající v komplexní obnově zeleně v intravilánu města Dubňany. Zakládá a obnovuje funkčně propojené plochy a prvky sídelní zeleně. Během 3 etap bude revitalizováno 10 lokalit města o výměře 17 ha. Cílem projektu je zlepšení kvality prostředí města. Revitalizované plochy budou sloužit jako odpočinkové prostory posilující ekologickou stabilitu urbanizovaného prostředí se zastoupením stromového, keřového a bylinného patra. Propojení s okolní krajinou extravilánu zajistí další projekt.
Předpokládaná hodnota: 4 527 360,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 18.08.2016 11:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 03.10.2016
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 2 859 843,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 3 460 410,00 CZK
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 2 859 843,25 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 3 460 410,85 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky - Informační list PDF 0,14 MB 30.07.2016  00:00 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. SVAZEK 1 - Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky PDF 0,21 MB 30.07.2016  00:00 
2. Svazek 1 příloha - Formulář - Krycí list nabídky DOC 0,07 MB 30.07.2016  00:00 
3. Svazek 1 příloha - Formulář uvedení podílu subdodavatelů DOC 0,04 MB 30.07.2016  00:00 
4. Svazek 1 příloha - Vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění požadavků podle § 68 odstavec 3 zákona DOC 0,03 MB 30.07.2016  00:00 
5. Svazek 2 příloha - Formulář pro uvedení referenčních zakázek DOC 0,05 MB 30.07.2016  00:00 
6. Svazek 2 příloha - Vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů DOC 0,03 MB 30.07.2016  00:00 
7. A.Souhrnná zpráva intravilan PDF 4,12 MB 30.07.2016  00:00 
8. Soupis prací ZIP 0,08 MB 30.07.2016  00:00 
9. SVAZEK 2 - Požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatele DOC 0,10 MB 30.07.2016  00:00 
10. SVAZEK 3 - Obchodní podmínky formou návrhu SoD DOC 0,27 MB 30.07.2016  00:00 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace č. 1 PDF 0,99 MB 12.08.2016  11:55 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru PDF 0,15 MB 15.09.2016  11:30 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,21 MB 11.10.2016  13:29 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 19,46 MB 05.10.2016  08:09 
2. Dodatek č.1 PDF 2,66 MB 21.07.2022  14:17 

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výše skutečně uhrazené ceny PDF 0,38 MB 29.01.2018  10:55 
2. Výše skutečně uhrazené ceny 2018 PDF 0,40 MB 04.03.2019  13:05 
3. Výše skutečně uhrazené ceny 2019 PDF 0,38 MB 26.02.2020  07:46 
4. Výše skutečně uhrazené ceny 2020 PDF 0,40 MB 18.01.2021  07:49 
5. Výše skutečně uhrazené ceny 2021 PDF 0,11 MB 24.01.2022  08:56 
6. Výše skutečně uhrazené ceny 2022 PDF 0,13 MB 27.02.2023  13:39 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   ZÁBOJNÍK-contractors, s.r.o.   26258692 CZ NE 2 859 843,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2017 1 474 860,00 CZK   1 784 581,00 CZK  
2018 326 527,00 CZK   395 098,00 CZK  
2019 872 380,25 CZK   1 055 579,89 CZK  
2020 65 442,00 CZK   79 184,82 CZK  
2021 60 562,00 CZK   73 280,02 CZK  
2022 60 072,00 CZK   72 687,12 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
30.07.2016 Zakázka zveřejněna  
12.08.2016 11:55:09 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
15.09.2016 11:30:42 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
05.10.2016 8:09:49 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Roman Kordula
05.10.2016 10:31:05 Přidán nový účastník "IČ="26258692 " Název:"ZÁBOJNÍK-contractors, s.r.o." Vítěz="Ano"" Ing. Aleš Houserek
05.10.2016 10:31:50 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "2859843.00" Ing. Aleš Houserek
05.10.2016 10:31:50 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "3460410.00" Ing. Aleš Houserek
11.10.2016 13:29:19 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Petr Cyrner
25.01.2018 10:52:54 Přidání dokumentu "Výše skutečně uhrazené ceny", Publikovat = "Zveřejnit" Roman Kordula
29.01.2018 10:54:26 Odstranění dokumentu "Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky - Výše skutečně uhrazené ceny" Roman Kordula
29.01.2018 10:55:18 Přidání dokumentu "Výše skutečně uhrazené ceny", Publikovat = "Zveřejnit" Roman Kordula
04.04.2018 16:00:14 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "1474860.00" Roman Kordula
04.04.2018 16:00:14 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "1784581.00" Roman Kordula
04.03.2019 13:05:45 Přidání dokumentu "Výše skutečně uhrazené ceny 2018", Publikovat = "Zveřejnit" Roman Kordula
04.03.2019 13:07:25 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "1474860.00" na "1801387.00" Roman Kordula
04.03.2019 13:07:25 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "1784581.00" na "2179679.00" Roman Kordula
26.02.2020 7:46:24 Přidání dokumentu "Výše skutečně uhrazené ceny 2019", Publikovat = "Zveřejnit" Roman Kordula
26.02.2020 7:52:17 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "1801387.00" na "2673767.25" Roman Kordula
26.02.2020 7:52:17 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "2179679.00" na "3235258.89" Roman Kordula
18.01.2021 7:49:59 Přidání dokumentu "Výše skutečně uhrazené ceny 2020", Publikovat = "Zveřejnit" Roman Kordula
18.01.2021 7:50:49 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "2673767.25" na "2739209.25" Roman Kordula
18.01.2021 7:52:15 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "3235258.89" na "3314443.71" Roman Kordula
18.01.2021 7:52:31 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "2739209.25" na "2673767.25" profil
18.01.2021 7:52:40 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "3314443.71" na "3235258.89" profil
18.01.2021 7:53:21 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "2673767.25" na "2739209.25" Roman Kordula
18.01.2021 7:53:21 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "3235258.89" na "3314443.71" Roman Kordula
18.01.2021 7:58:30 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "2739209.25" na "2804651.25" Roman Kordula
18.01.2021 7:58:30 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "3314443.71" na "3393628.53" Roman Kordula
18.01.2022 7:10:34 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "2804651.25" na "2739209.25" profil
18.01.2022 7:10:34 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "3393628.53" na "3314443.71" profil
24.01.2022 8:56:25 Přidání dokumentu "Výše skutečně uhrazené ceny 2021", Publikovat = "Zveřejnit" Roman Kordula
24.01.2022 9:07:51 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "2739209.25" na "2799771.25" Roman Kordula
24.01.2022 9:07:51 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "3314443.71" na "3387723.73" Roman Kordula
21.07.2022 14:17:13 Přidání dokumentu "Dodatek č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Roman Kordula
27.02.2023 13:39:26 Přidání dokumentu "Výše skutečně uhrazené ceny 2022", Publikovat = "Zveřejnit" Roman Kordula
27.02.2023 13:41:21 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "2799771.25" na "2859843.25" Roman Kordula
27.02.2023 13:41:21 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "3387723.73" na "3460410.85" Roman Kordula

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora