Město DUBŇANY

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město DUBŇANY

Nám. 15.dubna 1149, Dubňany, 69603

IČO: 00284882

Telefon: 518 698 511

E-mail: sekretariat@dubnany.eu ,  |   Internetová adresa: http://www.mesto-dubnany.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno, 61500

Roman Hlaváč

tel.: +420 545120289

e-mail: roman.hlavac@rts.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Dubňany – Rekonstrukce MK ul. Na Dílech
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000007 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
4783 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 06.05.2016   00:00
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmět veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci místní komunikace v ulici Na Dílech. Jde o rekonstrukci stávající komunikace a chodníků od křižovatky s ulicí Komenského až po ulici Na Močidlech.
Předpokládaná hodnota: 8 206 119,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 25. 5. 2016 11:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 04.07.2016
Datum ukončení plnění: 18.11.2016
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 4 107 382,40 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 4 969 932,60 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky - Informační list PDF 0,16 MB 06.05.2016  00:00 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. SVAZEK 1 - Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky PDF 0,19 MB 06.05.2016  00:00 
2. Svazek 1 příloha - Krycí list nabídky DOC 0,06 MB 06.05.2016  00:00 
3. Svazek 1 příloha - Vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění požadavků podle § 68 odstavec 3 zákona DOC 0,03 MB 06.05.2016  00:00 
4. SVAZEK 2 - Požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatele DOC 0,19 MB 06.05.2016  00:00 
5. Svazek 1 příloha - Formulář pro uvedení referenčních zakázek DOC 0,06 MB 06.05.2016  00:00 
6. Svazek 2 příloha - Vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů DOC 0,03 MB 06.05.2016  00:00 
7. Svazek 3 příloha - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby DOC 0,28 MB 06.05.2016  00:00 
8. Svazek 3 - Vzor návrhu smlouvy o dílo DOC 0,18 MB 06.05.2016  00:00 
9. SVAZEK 4 - Podmínky a požadavky pro jednotný způsob zpracování nabídkové ceny DOC 0,22 MB 06.05.2016  00:00 
10. A-PZ Dubnany-NaDílech PDF 0,10 MB 06.05.2016  00:00 
11. C1-TZ Dubnany-NaDílech PDF 0,08 MB 06.05.2016  00:00 
12. 2016-VV Dubňany Na Dílech - Rekapitulace XLS 0,07 MB 06.05.2016  00:00 
13. 2016-VV Dubňany Na Dílech - chodník a vjezdy XLS 0,27 MB 06.05.2016  00:00 
14. 2016-VV Dubňany Na Dílech - komunikace XLS 0,27 MB 06.05.2016  00:00 
15. 2016-VV Dubňany Na Dílech - VN a ON XLS 0,04 MB 06.05.2016  00:00 

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče při posouzení nabídek

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení rozhodnutí zadavatele o vyloučení dodavatele - STRABAG a.s PDF 0,08 MB 09.06.2016  10:25 
2. Oznámení rozhodnutí zadavatele o vyloučení dodavatele - TD LKW s.r.o PDF 0,08 MB 09.06.2016  10:25 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodněnjší nabídky PDF 0,12 MB 09.06.2016  10:25 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,12 MB 15.07.2016  13:35 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 27,70 MB 04.07.2016  15:04 

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Skutečně uhrazená cena PDF 0,50 MB 13.12.2016  10:01 

Seznam subdodavatelů dodavatele, kteří se podíleli na plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Seznam subdodavatelů PDF 0,38 MB 02.12.2016  09:58 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   RYBÁRIK, s.r.o.   25598643 CZ NE 5 232 955,39 CZK  
2.   EUROVIA CS, a.s.   45274924 CZ NE 4 851 048,05 CZK  
3.   TD LKW s.r.o.   29380421 CZ NE 6 684 556,84 CZK  
4.   STRABAG a.s.   60838744 CZ NE 4 863 196,00 CZK  
5.   Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.   46983309 CZ NE 4 349 200,00 CZK  
6.   SWIETELSKY stavební s.r.o.   48035599 CZ NE 4 379 182,60 CZK  
7.   LIKOMSTAV MORAVA s.r.o.   29301483 CZ NE 4 208 840,39 CZK ANO
8.   SIMOST, s.r.o.   46995803 CZ NE 5 900 125,00 CZK  
9.   STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.   26285363 CZ NE 6 122 073,00 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2016 4 107 382,40 CZK   4 969 932,60 CZK  


Seznam poddodavatelů

Název firmy IČO Země sídla
STRABAG a.s. 60838744    Česká republika
SYTTYS.cz s.r.o. 04342381    Česká republikaHistorie zakázky

Datum Popis Autor
6. 5. 2016 Zakázka zveřejněna  
9. 6. 2016 10:25:03 Přidání dokumentu "Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodněnjší nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
9. 6. 2016 10:25:25 Přidání dokumentu "Oznámení rozhodnutí zadavatele o vyloučení dodavatele - STRABAG a.s", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
9. 6. 2016 10:25:48 Přidání dokumentu "Oznámení rozhodnutí zadavatele o vyloučení dodavatele - TD LKW s.r.o", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
4. 7. 2016 15:04:05 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Roman Kordula
15. 7. 2016 13:35:10 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Petr Cyrner
15. 7. 2016 13:36:11 Přidán nový účastník "IČ="25598643 " Název:"RYBÁRIK, s.r.o." Vítěz="Ne"" Petr Cyrner
15. 7. 2016 13:36:29 Přidán nový účastník "IČ="45274924 " Název:"EUROVIA CS, a.s." Vítěz="Ne"" Petr Cyrner
15. 7. 2016 13:36:51 Přidán nový účastník "IČ="29380421 " Název:"TD LKW s.r.o." Vítěz="Ne"" Petr Cyrner
15. 7. 2016 13:37:11 Přidán nový účastník "IČ="60838744 " Název:"STRABAG a.s." Vítěz="Ne"" Petr Cyrner
15. 7. 2016 13:37:33 Přidán nový účastník "IČ="46983309 " Název:"Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o." Vítěz="Ne"" Petr Cyrner
15. 7. 2016 13:38:06 Přidán nový účastník "IČ="48035599 " Název:"SWIETELSKY stavební s.r.o." Vítěz="Ne"" Petr Cyrner
15. 7. 2016 13:38:35 Přidán nový účastník "IČ="29301483 " Název:"LIKOMSTAV MORAVA s.r.o." Vítěz="Ano"" Petr Cyrner
15. 7. 2016 13:39:24 Přidán nový účastník "IČ="46995803 " Název:"SIMOST, s.r.o." Vítěz="Ne"" Petr Cyrner
15. 7. 2016 13:39:45 Přidán nový účastník "IČ="26285363 " Název:"STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o." Vítěz="Ne"" Petr Cyrner
15. 7. 2016 13:41:21 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "4208840.39" Petr Cyrner
15. 7. 2016 13:41:21 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "5092696.87" Petr Cyrner
2. 12. 2016 9:58:57 Přidání dokumentu "Seznam subdodavatelů", Publikovat = "Zveřejnit" Roman Kordula
2. 12. 2016 10:08:00 Přidán nový účastník "IČ="60838744 " Název:"STRABAG a.s." Vítěz="Ne"" Roman Kordula
2. 12. 2016 10:12:21 Přidán nový účastník "IČ="04342381 " Název:"SYTTYS.cz s.r.o." Vítěz="Ne"" Roman Kordula
13. 12. 2016 10:01:03 Přidání dokumentu "Skutečně uhrazená cena", Publikovat = "Zveřejnit" Roman Kordula
15. 12. 2016 12:24:08 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "4107382.00" Roman Kordula
15. 12. 2016 12:24:08 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "4969933.00" Roman Kordula
15. 12. 2016 12:28:03 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "4107382.00" na "8214764.40" Roman Kordula
15. 12. 2016 12:28:03 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "4969933.00" na "9939865.60" Roman Kordula
15. 12. 2016 12:32:16 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "4208840.39" na "nezadáno" Roman Kordula
15. 12. 2016 12:32:16 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "5092696.87" na "nezadáno" Roman Kordula
15. 12. 2016 12:32:46 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "8214764.40" na "4107382.40" profil
15. 12. 2016 12:32:46 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "9939865.60" na "4969932.60" profil
22. 5. 2018 12:51:39 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Roman Kordula

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora