Město DUBŇANY

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město DUBŇANY

Nám. 15.dubna 1149, Dubňany, 69603

IČO: 00284882

Telefon: 518 698 511

E-mail: sekretariat@dubnany.eu ,  |   Internetová adresa: http://www.mesto-dubnany.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno, 61500

Roman Hlaváč

tel.: +420 545120289

e-mail: roman.hlavac@rts.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Dubňany – Rekonstrukce MK ul. Na Dílech
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000007 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
4783 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 06.05.2016   00:00
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmět veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci místní komunikace v ulici Na Dílech. Jde o rekonstrukci stávající komunikace a chodníků od křižovatky s ulicí Komenského až po ulici Na Močidlech.
Předpokládaná hodnota: 8 206 119,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 25.05.2016 11:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 04.07.2016
Datum ukončení plnění: 18.11.2016
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 4 107 382,40 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 4 969 932,60 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky - Informační list PDF 0,16 MB 06.05.2016  00:00 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. SVAZEK 1 - Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky PDF 0,19 MB 06.05.2016  00:00 
2. Svazek 1 příloha - Krycí list nabídky DOC 0,06 MB 06.05.2016  00:00 
3. Svazek 1 příloha - Vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění požadavků podle § 68 odstavec 3 zákona DOC 0,03 MB 06.05.2016  00:00 
4. SVAZEK 2 - Požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatele DOC 0,19 MB 06.05.2016  00:00 
5. Svazek 1 příloha - Formulář pro uvedení referenčních zakázek DOC 0,06 MB 06.05.2016  00:00 
6. Svazek 2 příloha - Vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů DOC 0,03 MB 06.05.2016  00:00 
7. Svazek 3 příloha - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby DOC 0,28 MB 06.05.2016  00:00 
8. Svazek 3 - Vzor návrhu smlouvy o dílo DOC 0,18 MB 06.05.2016  00:00 
9. SVAZEK 4 - Podmínky a požadavky pro jednotný způsob zpracování nabídkové ceny DOC 0,22 MB 06.05.2016  00:00 
10. A-PZ Dubnany-NaDílech PDF 0,10 MB 06.05.2016  00:00 
11. C1-TZ Dubnany-NaDílech PDF 0,08 MB 06.05.2016  00:00 
12. 2016-VV Dubňany Na Dílech - Rekapitulace XLS 0,07 MB 06.05.2016  00:00 
13. 2016-VV Dubňany Na Dílech - chodník a vjezdy XLS 0,27 MB 06.05.2016  00:00 
14. 2016-VV Dubňany Na Dílech - komunikace XLS 0,27 MB 06.05.2016  00:00 
15. 2016-VV Dubňany Na Dílech - VN a ON XLS 0,04 MB 06.05.2016  00:00 

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče při posouzení nabídek

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení rozhodnutí zadavatele o vyloučení dodavatele - STRABAG a.s PDF 0,08 MB 09.06.2016  10:25 
2. Oznámení rozhodnutí zadavatele o vyloučení dodavatele - TD LKW s.r.o PDF 0,08 MB 09.06.2016  10:25 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodněnjší nabídky PDF 0,12 MB 09.06.2016  10:25 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,12 MB 15.07.2016  13:35 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 27,70 MB 04.07.2016  15:04 

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Skutečně uhrazená cena PDF 0,50 MB 13.12.2016  10:01 

Seznam subdodavatelů dodavatele, kteří se podíleli na plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Seznam subdodavatelů PDF 0,38 MB 02.12.2016  09:58 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   RYBÁRIK, s.r.o.   25598643 CZ NE 5 232 955,39 CZK  
2.   EUROVIA CS, a.s.   45274924 CZ NE 4 851 048,05 CZK  
3.   TD LKW s.r.o.   29380421 CZ NE 6 684 556,84 CZK  
4.   STRABAG a.s.   60838744 CZ NE 4 863 196,00 CZK  
5.   Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.   46983309 CZ NE 4 349 200,00 CZK  
6.   SWIETELSKY stavební s.r.o.   48035599 CZ NE 4 379 182,60 CZK  
7.   LIKOMSTAV MORAVA s.r.o.   29301483 CZ NE 4 208 840,39 CZK ANO
8.   SIMOST, s.r.o.   46995803 CZ NE 5 900 125,00 CZK  
9.   STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.   26285363 CZ NE 6 122 073,00 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2016 4 107 382,40 CZK   4 969 932,60 CZK  


Seznam poddodavatelů

Název firmy IČO Země sídla
STRABAG a.s. 60838744    Česká republika
SYTTYS.cz s.r.o. 04342381    Česká republikaHistorie zakázky

Datum Popis Autor
06.05.2016 Zakázka zveřejněna  
09.06.2016 10:25:03 Přidání dokumentu "Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodněnjší nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
09.06.2016 10:25:25 Přidání dokumentu "Oznámení rozhodnutí zadavatele o vyloučení dodavatele - STRABAG a.s", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
09.06.2016 10:25:48 Přidání dokumentu "Oznámení rozhodnutí zadavatele o vyloučení dodavatele - TD LKW s.r.o", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
04.07.2016 15:04:05 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Roman Kordula
15.07.2016 13:35:10 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Petr Cyrner
15.07.2016 13:36:11 Přidán nový účastník "IČ="25598643 " Název:"RYBÁRIK, s.r.o." Vítěz="Ne"" Petr Cyrner
15.07.2016 13:36:29 Přidán nový účastník "IČ="45274924 " Název:"EUROVIA CS, a.s." Vítěz="Ne"" Petr Cyrner
15.07.2016 13:36:51 Přidán nový účastník "IČ="29380421 " Název:"TD LKW s.r.o." Vítěz="Ne"" Petr Cyrner
15.07.2016 13:37:11 Přidán nový účastník "IČ="60838744 " Název:"STRABAG a.s." Vítěz="Ne"" Petr Cyrner
15.07.2016 13:37:33 Přidán nový účastník "IČ="46983309 " Název:"Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o." Vítěz="Ne"" Petr Cyrner
15.07.2016 13:38:06 Přidán nový účastník "IČ="48035599 " Název:"SWIETELSKY stavební s.r.o." Vítěz="Ne"" Petr Cyrner
15.07.2016 13:38:35 Přidán nový účastník "IČ="29301483 " Název:"LIKOMSTAV MORAVA s.r.o." Vítěz="Ano"" Petr Cyrner
15.07.2016 13:39:24 Přidán nový účastník "IČ="46995803 " Název:"SIMOST, s.r.o." Vítěz="Ne"" Petr Cyrner
15.07.2016 13:39:45 Přidán nový účastník "IČ="26285363 " Název:"STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o." Vítěz="Ne"" Petr Cyrner
15.07.2016 13:41:21 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "4208840.39" Petr Cyrner
15.07.2016 13:41:21 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "5092696.87" Petr Cyrner
02.12.2016 9:58:57 Přidání dokumentu "Seznam subdodavatelů", Publikovat = "Zveřejnit" Roman Kordula
02.12.2016 10:08:00 Přidán nový účastník "IČ="60838744 " Název:"STRABAG a.s." Vítěz="Ne"" Roman Kordula
02.12.2016 10:12:21 Přidán nový účastník "IČ="04342381 " Název:"SYTTYS.cz s.r.o." Vítěz="Ne"" Roman Kordula
13.12.2016 10:01:03 Přidání dokumentu "Skutečně uhrazená cena", Publikovat = "Zveřejnit" Roman Kordula
15.12.2016 12:24:08 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "4107382.00" Roman Kordula
15.12.2016 12:24:08 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "4969933.00" Roman Kordula
15.12.2016 12:28:03 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "4107382.00" na "8214764.40" Roman Kordula
15.12.2016 12:28:03 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "4969933.00" na "9939865.60" Roman Kordula
15.12.2016 12:32:16 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "4208840.39" na "nezadáno" Roman Kordula
15.12.2016 12:32:16 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "5092696.87" na "nezadáno" Roman Kordula
15.12.2016 12:32:46 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "8214764.40" na "4107382.40" profil
15.12.2016 12:32:46 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "9939865.60" na "4969932.60" profil
22.05.2018 12:51:39 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Roman Kordula

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora