Město DUBŇANY

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město DUBŇANY

Nám. 15.dubna 1149, Dubňany, 69603

IČO: 00284882

Telefon: 518 698 511

E-mail: sekretariat@dubnany.eu ,  |   Internetová adresa: http://www.mesto-dubnany.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Agentura K 1 s.r.o., Jungmannova 2883/3, Břeclav, 69002

Vít Kouřil

tel.: +420 602 760 017

e-mail: info@agenturak1.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Vodní nádrž MOČIDLA I Dubňany, zvýšení protipovodňové ochrany
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000005 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
631744 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 07.03.2016   20:23
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky jsou úpravy na vodní nádrži Močidla I tak, aby byla na vodním díle zvýšena bezpečnost a provozuschopnost vodního díla samotného a byla zvětšena protipovodňová ochrana části města pod vodním dílem.
Plocha vodní nádrže je 1,2 ha při hladině stálého nadržení 191,56 n. m. Jedná se o území stávající vodní nádrže nad obcí Dubňany průtočnou potokem Rumsovský járek. Močidla I je dolní ze dvou na sebe navazujících vodních nádrží.
Předpokládaná hodnota: 2 100 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 31.03.2016 9:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 13.05.2016
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 232 342,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 1 491 134,00 CZK
Datum ukončení plnění: 20.03.2017
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 1 398 712,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 1 692 442,00 CZK

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 6,34 MB 07.03.2016  20:23 
2. Obchodní podmínky DOC 0,07 MB 07.03.2016  20:23 
3. Formulář - seznam realizovaných zakázek DOCX 0,02 MB 07.03.2016  20:23 
4. Formulář - krycí list nabídky DOCX 0,01 MB 07.03.2016  20:23 
5. Formulář - čestné prohlášení uchazeče DOCX 0,02 MB 07.03.2016  20:23 
6. Projektová dokumentace ZIP 4,79 MB 08.03.2016  14:56 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace č. 1 PDF 0,30 MB 08.03.2016  20:39 
2. Dodatečné informace č. 2 PDF 1,01 MB 24.03.2016  09:23 

Odůvodnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Odůvodnění veřejné zakázky PDF 1,22 MB 07.03.2016  20:23 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,44 MB 16.05.2016  15:01 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 13,99 MB 16.05.2016  15:09 
2. Dodatek č. 1 PDF 1,21 MB 09.01.2017  09:34 

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výše skutečně uhrazené ceny PDF 0,38 MB 08.06.2017  07:20 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   SWIETELSKY stavební, s.r.o.   48035599 CZ NE 1 441 538,00 CZK  
2.   ROVINA, a.s.   64508510 CZ NE 1 242 889,00 CZK  
3.   AQUASYS spol. s r.o.   25344447 CZ NE 1 267 300,00 CZK  
4.   FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.   25317628 CZ NE 1 232 342,00 CZK ANO
5.   VHS plus, spol. s r.o.   46992138 CZ NE 1 768 144,00 CZK  
6.   Agromeli spol.s r.o.   46980989 CZ NE 2 103 335,00 CZK  
7.   AQUEKO, spol. s r.o.   45476691 CZ NE 1 371 503,00 CZK  
8.   Ing. Jaroslav Bachan   42296951 CZ NE 1 352 399,00 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2016 825 076,00 CZK   998 342,00 CZK  
2017 573 636,00 CZK   694 100,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
07.03.2016 20:23:18 Zakázka zveřejněna  
08.03.2016 14:56:13 Přidání dokumentu "Projektová dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" Slávka Kouřilová
08.03.2016 15:28:51 Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - Projektová dokumentace" Slávka Kouřilová
08.03.2016 20:39:55 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Slávka Kouřilová
24.03.2016 9:23:25 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Slávka Kouřilová
16.05.2016 15:01:51 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Slávka Kouřilová
16.05.2016 15:09:59 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Slávka Kouřilová
16.05.2016 15:10:00 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "07.03.2016 20:23:17" na "07.03.2016 20:23:18" Slávka Kouřilová
17.05.2016 9:55:19 Přidán nový účastník "IČ="46980989 " Název:"Agromeli spol.s r.o." Vítěz="Ne"" Slávka Kouřilová
17.05.2016 9:56:42 Přidán nový účastník "IČ="45476691 " Název:"AQUEKO, spol. s r.o." Vítěz="Ne"" Slávka Kouřilová
17.05.2016 9:57:24 Přidán nový účastník "IČ="42296951 " Název:"Ing. Jaroslav Bachan" Vítěz="Ne"" Slávka Kouřilová
17.05.2016 9:57:54 Přidán nový účastník "IČ="64508510 " Název:"ROVINA, a.s. " Vítěz="Ne"" Slávka Kouřilová
17.05.2016 9:58:52 Přidán nový účastník "IČ="25344447 " Název:"AQUASYS spol. s r.o." Vítěz="Ne"" Slávka Kouřilová
17.05.2016 9:59:55 Přidán nový účastník "IČ="25317628 " Název:"FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s." Vítěz="Ano"" Slávka Kouřilová
17.05.2016 10:01:00 Přidán nový účastník "IČ="46992138 " Název:"VHS plus, spol. s r.o." Vítěz="Ne"" Slávka Kouřilová
17.05.2016 10:02:26 Přidán nový účastník "IČ="48035599 " Název:"SWIETELSKY stavební, s.r.o." Vítěz="Ne"" Slávka Kouřilová
17.05.2016 10:04:32 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "1232342.00" Slávka Kouřilová
17.05.2016 10:04:32 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "1491134.00" Slávka Kouřilová
09.01.2017 9:34:05 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Roman Kordula
08.06.2017 7:20:05 Přidání dokumentu "Výše skutečně uhrazené ceny", Publikovat = "Zveřejnit" Roman Kordula
17.07.2017 8:35:37 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "825076.00" Roman Kordula
17.07.2017 8:35:37 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "998342.00" Roman Kordula
17.07.2017 8:39:45 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "825076.00" na "1398712.00" Roman Kordula
17.07.2017 8:39:45 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "998342.00" na "1692442.00" Roman Kordula
22.11.2017 8:13:00 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Roman Kordula

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora