Město DUBŇANY

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město DUBŇANY

Nám. 15.dubna 1149, Dubňany, 69603

IČO: 00284882

Telefon: 518 698 511

E-mail: sekretariat@dubnany.eu ,  |   Internetová adresa: http://www.mesto-dubnany.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno, 61500

Pavel Mitáš

tel.: 545 120 264

e-mail: pavel.mitas@rts.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Zateplení a rekonstrukce objektu MŠI v Dubňanech
Identifikátor veřejné zakázky: P15V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
508324 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 27.03.2015   07:03
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající v kompletní rekonstrukci budovy mateřské školy I v Dubňanech. Tato budova je ve vlastnictví Města Dubňany. Jedná se o rekonstrukci podlah, nových omítek, výměna oken a vstupních dveří, výměnu vnitřních dveří v objektu, rekonstrukce inženýrských sítí, zateplení fasády a půdy. Střecha včetně klempířských výrobků již byla zrealizována. Zakázka bude rozdělena do dvou časových etap:
1) zateplení pláště budovy včetně výměny oken
(předpokládaná lhůta výstavby 15. 6. 2015 – 28. 8. 2015)
2) vnitřní rekonstrukce objektu MŠI
(předpokládaná lhůta výstavby 13. 6. 2016 – 26. 8. 2016)
Podkladem pro vypracování nabídky je soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, projektová dokumentace a další dokumenty, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota: 12 582 267,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 28.04.2015 9:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 15.06.2015
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 7 890 622,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 9 547 652,00 CZK
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 8 558 974,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 10 356 359,00 CZK

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Svazek 1 - Podmínky a požadavky PDF 0,31 MB 27.03.2015  07:03 
2. Svazek 1 příloha - Formulář krycí list nabídky DOC 0,13 MB 27.03.2015  07:03 
3. Svazek 1 příloha - Vzor čestného prohlášení prohlášení dodavatele o splnění požadavků podle § 68 odstavec 3 zákona DOC 0,07 MB 27.03.2015  07:03 
4. SVAZEK 1 příloha - Formulář uvedení podílu subdodavatelů DOC 0,08 MB 27.03.2015  07:03 
5. Svazek 2 - Kvalifikační dokumentace DOC 0,32 MB 27.03.2015  07:03 
6. Svazek 2 příloha - Formulář pro uvedení referenčních zakázek DOC 0,10 MB 27.03.2015  07:03 
7. Svazek 2 příloha - Formulář vzdělání a kvalifikace osob DOC 0,08 MB 27.03.2015  07:03 
8. Svazek 3 - Vzor návrhu smlouvy o dílo - etapa 1 DOC 0,28 MB 27.03.2015  07:03 
9. Svazek 3 - Vzor návrhu smlouvy o dílo - etapa 2 DOC 0,28 MB 27.03.2015  07:03 
10. Svazek 3 příloha - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby - etapa 1 DOC 0,37 MB 27.03.2015  07:03 
11. Svazek 3 příloha - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby - etapa 2 DOC 0,38 MB 27.03.2015  07:03 
12. Svazek 4 - Podmínky a požadavky pro jednotný způsob zpracování nabídkové ceny DOC 0,32 MB 27.03.2015  07:03 
13. SOUPISY_PRACI ZIP 0,22 MB 27.03.2015  07:03 
14. TEXTOVA_CAST_PD ZIP 0,47 MB 27.03.2015  07:03 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace 1 PDF 0,13 MB 10.04.2015  11:04 
2. Dodatečné informace 2 PDF 0,14 MB 16.04.2015  09:18 
3. Objekt MŠ I Dubňany Zateplení výkaz výměr_ uznatelné_2015_04_15 XLSX 0,08 MB 16.04.2015  09:19 

Odůvodnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Odůvodnění VZ PDF 5,38 MB 27.03.2015  07:03 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,13 MB 19.06.2015  14:09 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo ZIP 45,53 MB 18.06.2015  08:07 
2. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo PDF 5,13 MB 05.10.2015  08:48 
3. Dodatek č. 2 PDF 0,72 MB 06.06.2016  12:49 
4. Dodatek č. 3 PDF 0,71 MB 03.08.2016  09:24 
5. Dodatek č. 4 PDF 26,12 MB 05.10.2016  07:07 

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. skutečně uhrazená cena PDF 0,46 MB 30.11.2015  14:48 
2. skutečně uhrazená cena 2 PDF 0,45 MB 25.11.2016  09:30 

Seznam subdodavatelů dodavatele, kteří se podíleli na plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. subdodavatelé0001 PDF 0,42 MB 21.09.2015  12:54 
2. Seznam subdodavatelů 0002 PDF 0,23 MB 21.11.2016  10:08 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.   46346171 CZ NE 7 890 622,00 CZK ANO
2.   RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.   46992707 CZ NE 8 820 200,00 CZK  
3.   TELKAS s.r.o.   26968550 CZ NE 8 212 174,00 CZK  
4.   ZESS, a.s.   15547906 CZ NE 9 384 857,00 CZK  
5.   STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.   26285363 CZ NE 8 370 635,00 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2015 3 403 364,00 CZK   4 118 070,00 CZK  
2016 5 155 610,00 CZK   6 238 289,00 CZK  


Seznam poddodavatelů

Název firmy IČO Země sídla
DECRO BZENEC, spol. s r.o. 63476142    Česká republika
ELG-ELECTRIC, s.r.o. 26254131    Česká republika
PAVELKA-VTP 60711060    Česká republikaHistorie zakázky

Datum Popis Autor
27.03.2015 7:03:00 Zakázka zveřejněna  
27.03.2015 7:03:34 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Ing. Aleš Houserek
27.03.2015 7:03:34 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P15V00000001" Ing. Aleš Houserek
27.03.2015 7:03:34 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "27.03.2015" na "27.03.2015 07:03:33" Ing. Aleš Houserek
10.04.2015 11:04:06 Přidání dokumentu "Dodatečné informace 1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
10.04.2015 11:04:25 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "27.03.2015 07:03:33" na "27.03.2015 07:03:00" Ing. Aleš Houserek
16.04.2015 9:18:20 Přidání dokumentu "Dodatečné informace 2", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
16.04.2015 9:19:42 Přidání dokumentu "Objekt MŠ I Dubňany Zateplení výkaz výměr_ uznatelné_2015_04_15", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
16.04.2015 9:20:39 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "20.04.2015 10:00:00" na "28.04.2015 09:00:00" Ing. Aleš Houserek
18.06.2015 8:04:14 Přidán nový účastník "IČ="46346171 " Název:"STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o." Vítěz="Ano"" Ing. Aleš Houserek
18.06.2015 8:04:52 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "7890622.00" Ing. Aleš Houserek
18.06.2015 8:05:11 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "9547652.00" Ing. Aleš Houserek
18.06.2015 8:07:44 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
19.06.2015 14:09:42 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" David Kolesár
19.06.2015 14:12:12 Přidán nový účastník "IČ="46992707 " Název:"RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o." Vítěz="Ne"" David Kolesár
19.06.2015 14:12:32 Přidán nový účastník "IČ="26968550 " Název:"TELKAS s.r.o." Vítěz="Ne"" David Kolesár
19.06.2015 14:12:50 Přidán nový účastník "IČ="15547906 " Název:"ZESS, a.s." Vítěz="Ne"" David Kolesár
19.06.2015 14:13:16 Přidán nový účastník "IČ="26285363 " Název:"STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o." Vítěz="Ne"" David Kolesár
21.09.2015 12:54:05 Přidání dokumentu "subdodavatelé0001", Publikovat = "Zveřejnit" Roman Kordula
21.09.2015 14:44:31 Přidán nový účastník "IČ="63476142 " Název:"DECRO BZENEC, spol. s r.o." Vítěz="Ne"" Roman Kordula
05.10.2015 8:48:27 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 smlouvy o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
30.11.2015 14:48:37 Přidání dokumentu "skutečně uhrazená cena", Publikovat = "Zveřejnit" Roman Kordula
06.06.2016 12:49:00 Přidání dokumentu "Dodatek č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Roman Kordula
03.08.2016 9:24:05 Přidání dokumentu "Dodatek č. 3", Publikovat = "Zveřejnit" Roman Kordula
05.10.2016 7:07:35 Přidání dokumentu "Dodatek č. 4", Publikovat = "Zveřejnit" Roman Kordula
21.11.2016 10:08:06 Přidání dokumentu "Seznam subdodavatelů 0002", Publikovat = "Zveřejnit" Roman Kordula
21.11.2016 12:52:48 Přidán nový účastník "IČ="26254131 " Název:"ELG-ELECTRIC, s.r.o." Vítěz="Ne"" Roman Kordula
21.11.2016 12:53:49 Přidán nový účastník "IČ="60711060 " Název:"PAVELKA-VTP" Vítěz="Ne"" Roman Kordula
25.11.2016 9:30:43 Přidání dokumentu "skutečně uhrazená cena 2", Publikovat = "Zveřejnit" Roman Kordula
15.12.2016 12:45:17 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "3403364.00" Roman Kordula
15.12.2016 12:45:17 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "4118070.00" Roman Kordula
15.12.2016 12:53:27 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "3403364.00" na "8558974.00" Roman Kordula
15.12.2016 12:53:27 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "4118070.00" na "10356359.00" Roman Kordula

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora