Město DUBŇANY

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město DUBŇANY

Nám. 15.dubna 1149, Dubňany, 69603

IČO: 00284882

Telefon: 518 698 511

E-mail: sekretariat@dubnany.eu ,  |   Internetová adresa: http://www.mesto-dubnany.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Město Dubňany, Nám. 15. dubna 1149, Dubňany, 69603

Ing. Markéta Balažíková

tel.: 518698523

e-mail: balazikova@dubnany.eu


Detail zakázky

Název zakázky: Správa bytového a nebytového fondu města Dubňany
Identifikátor veřejné zakázky: P12V90000393 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 12.04.2012   15:06
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem zakázky je poskytování služeb v oblasti správy, údržby, oprav, rozvoje a evidence bytového a nebytového fondu města Dubňany dále pak správa společenství vlastníků bytových jednotek.
Předpokládaná hodnota: 3 000 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 30.04.2012 9:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 17.07.2012

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 4,06 MB 12.04.2012  15:08 
2. Příloha č.1 Evidence bytového fondu Města Dubňany DOC 0,03 MB 12.04.2012  15:10 
3. Příloha č.2 - Evidence nebytového fondu Města Dubňany DOC 0,03 MB 12.04.2012  15:12 
4. Příloha č.3 - Evidence společenství vlastníků bytových jednotek DOT 0,04 MB 12.04.2012  15:13 
5. Příloha č.4 - Formulář pro zpracování nabídkové ceny DOC 0,03 MB 12.04.2012  15:14 
6. Příloha č.6 - Prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů DOC 0,03 MB 12.04.2012  15:16 
7. Příloha č.5 - Návrh mandátní smlouvy DOC 0,07 MB 12.04.2012  15:21 
8. Informace o umožnění prohlídky místa plnění PDF 0,32 MB 16.04.2012  13:14 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky PDF 2,18 MB 21.05.2012  10:13 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,91 MB 31.07.2012  12:13 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Mandátní smlouva PDF 6,49 MB 31.07.2012  12:11 
2. Dodatek č.2 PDF 1,60 MB 26.04.2013  09:20 
3. Dodatek č.3 PDF 0,88 MB 06.06.2016  12:11 
4. Dodatek č.4 LV QVATRO PDF 1,28 MB 05.08.2016  10:54 
5. Dodatek č.5 LV QVATRO PDF 0,96 MB 05.08.2016  10:56 
6. Dodatek č. 6 PDF 1,66 MB 21.09.2016  09:28 
7. Dodatek č. 7 PDF 0,49 MB 09.01.2017  09:27 
8. Dodatek č. 8 PDF 0,47 MB 18.07.2017  13:27 
9. Dodatek č. 9 PDF 1,14 MB 01.07.2019  15:03 
10. Dodatek č. 10 PDF 0,59 MB 06.03.2020  12:16 

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výše skutečně uhrazené ceny za plnění PDF 0,36 MB 27.03.2013  15:28 
2. LV QVATRO - skutečně uhrazená cena PDF 0,37 MB 12.03.2014  15:16 
3. Skutečně uhrazená cena 2014 PDF 0,35 MB 16.03.2015  14:36 
4. Výše skutečně uhrazené ceny 2015 PDF 0,34 MB 14.03.2016  12:06 
5. Výse skutečně uhrazené ceny 2016 PDF 0,34 MB 06.04.2017  10:10 
6. Výše skutečně uhrazené ceny 2017 PDF 0,33 MB 27.02.2018  14:35 
7. Výše skutečně uhrazené ceny 2018 PDF 0,36 MB 04.03.2019  12:05 
8. Výše skutečně uhrazené ceny 2019 PDF 0,34 MB 02.03.2020  07:34 
9. Výše skutečně uhrazené ceny 2020 PDF 0,35 MB 01.03.2021  07:28 
10. Výše skutečně uhrazené ceny 2021 PDF 0,11 MB 10.03.2022  12:12 
11. Výše skutečně uhrazené ceny 2022 PDF 0,12 MB 01.03.2023  08:43 
12. Výše skutečně uhrazené ceny 2023 PDF 0,12 MB 11.03.2024  22:47 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
12.04.2012 15:06:00 Zakázka zveřejněna  
12.04.2012 15:06:28 Založeno nové řízení Kordula Roman
12.04.2012 15:06:28 Upravení termínu "Ukončení zveřejnění" z hodnoty "12.04.2012" na "30.04.2017 09:00:00" Kordula Roman
12.04.2012 15:06:29 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "12.04.2012 09:00:00" na "30.04.2012 09:00:00" Kordula Roman
12.04.2012 15:08:46 Přidání dokumentu "Výzva k podání nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Kordula Roman
12.04.2012 15:10:05 Přidání dokumentu "Příloha č.1 Evidence bytového fondu Města Dubňany", Publikovat = "Zveřejnit" Kordula Roman
12.04.2012 15:12:22 Přidání dokumentu "Příloha č.2 - Evidence nebytového fondu Města Dubňany", Publikovat = "Zveřejnit" Kordula Roman
12.04.2012 15:13:16 Přidání dokumentu "Příloha č.3 - Evidence společenství vlastníků bytových jednotek", Publikovat = "Zveřejnit" Kordula Roman
12.04.2012 15:14:03 Přidání dokumentu "Příloha č.4 - Formulář pro zpracování nabídkové ceny", Publikovat = "Zveřejnit" Kordula Roman
12.04.2012 15:16:55 Přidání dokumentu "Příloha č.6 - Prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů", Publikovat = "Zveřejnit" Kordula Roman
12.04.2012 15:21:46 Přidání dokumentu "Příloha č.5 - Návrh mandátní smlouvy", Publikovat = "Zveřejnit" Kordula Roman
12.04.2012 15:22:58 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Kordula Roman
16.04.2012 13:14:56 Přidání dokumentu "Informace o umožnění prohlídky místa plnění", Publikovat = "Zveřejnit" Kordula Roman
21.05.2012 10:13:42 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Košulič Jiří, Mgr.
31.07.2012 12:11:28 Přidání dokumentu "Mandátní smlouva", Publikovat = "Zveřejnit" Kordula Roman
31.07.2012 12:13:11 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Kordula Roman
27.03.2013 15:28:20 Přidání dokumentu "Výše skutečně uhrazené ceny za plnění", Publikovat = "Zveřejnit" Roman Kordula
29.03.2013 13:41:49 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P12V90000393" Radim Štěpánek
26.04.2013 9:20:24 Přidání dokumentu "Dodatek č.2", Publikovat = "Zveřejnit" Roman Kordula
12.03.2014 15:16:11 Přidání dokumentu "LV QVATRO - skutečně uhrazená cena", Publikovat = "Zveřejnit" Roman Kordula
16.03.2015 14:36:09 Přidání dokumentu "Skutečně uhrazená cena 2014", Publikovat = "Zveřejnit" Roman Kordula
14.03.2016 12:06:18 Přidání dokumentu "Výše skutečně uhrazené ceny 2015", Publikovat = "Zveřejnit" Roman Kordula
06.06.2016 12:11:47 Přidání dokumentu "Dodatek č.3", Publikovat = "Zveřejnit" Roman Kordula
05.08.2016 10:54:10 Přidání dokumentu "Dodatek č.4 LV QVATRO", Publikovat = "Zveřejnit" Roman Kordula
05.08.2016 10:56:18 Přidání dokumentu "Dodatek č.5 LV QVATRO", Publikovat = "Zveřejnit" Roman Kordula
21.09.2016 9:28:29 Přidání dokumentu "Dodatek č. 6", Publikovat = "Zveřejnit" Roman Kordula
09.01.2017 9:27:40 Přidání dokumentu "Dodatek č. 7", Publikovat = "Zveřejnit" Roman Kordula
06.04.2017 10:10:02 Přidání dokumentu "Výse skutečně uhrazené ceny 2016", Publikovat = "Zveřejnit" Roman Kordula
18.07.2017 13:27:12 Přidání dokumentu "Dodatek č. 8", Publikovat = "Zveřejnit" Roman Kordula
27.02.2018 14:35:50 Přidání dokumentu "Výše skutečně uhrazené ceny 2017", Publikovat = "Zveřejnit" Roman Kordula
04.03.2019 12:05:07 Přidání dokumentu "Výše skutečně uhrazené ceny 2018", Publikovat = "Zveřejnit" Roman Kordula
01.07.2019 15:03:36 Přidání dokumentu "Dodatek č. 9", Publikovat = "Zveřejnit" Roman Kordula
02.03.2020 7:34:01 Přidání dokumentu "Výše skutečně uhrazené ceny 2019", Publikovat = "Zveřejnit" Roman Kordula
06.03.2020 12:16:29 Přidání dokumentu "Dodatek č. 10", Publikovat = "Zveřejnit" Roman Kordula
01.03.2021 7:28:44 Přidání dokumentu "Výše skutečně uhrazené ceny 2020", Publikovat = "Zveřejnit" Roman Kordula
10.03.2022 12:12:22 Přidání dokumentu "Výše skutečně uhrazené ceny 2021", Publikovat = "Zveřejnit" Roman Kordula
01.03.2023 8:43:59 Přidání dokumentu "Výše skutečně uhrazené ceny 2022", Publikovat = "Zveřejnit" Roman Kordula
11.03.2024 22:45:10 Přidání dokumentu "Výše skutečně uhrazené ceny", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Petra Neduchalová
11.03.2024 22:47:16 Odstranění dokumentu "Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky - Výše skutečně uhrazené ceny" Ing. Petra Neduchalová
11.03.2024 22:47:39 Přidání dokumentu "Výše skutečně uhrazené ceny 2023", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Petra Neduchalová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora