Město DUBŇANY

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město DUBŇANY

Nám. 15.dubna 1149, Dubňany, 69603

IČO: 00284882

Telefon: 518 698 511

E-mail: sekretariat@dubnany.eu ,  |   Internetová adresa: http://www.mesto-dubnany.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno, 61500

Pavel Mitáš

tel.: 545 120 264

e-mail: pavel.mitas@rts.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Zateplení a revitalizace ZUŠ Dubňany
Identifikátor veřejné zakázky: P14V00000002 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
489191 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 15.07.2014   00:00
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající v kompletní rekonstrukci nejstarší budovy v obci z roku 1904, která je ve vlastnictví Města Dubňany. Jedná se o rekonstrukci podlah a stropů včetně zateplení, výměnu vnějších otvorových prvků, výměnu vnitřních dveří v objektu, rekonstrukce inženýrských sítí, zateplení fasády. Střecha včetně klempířských výrobků byla zrealizována v roce 2013. Předmětem veřejné zakázky je kromě provedení stavebních prací rovněž vypracování dokumentace skutečného provedení stavby.
Předpokládaná hodnota: 18 671 588,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 15.09.2014 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 16.12.2014
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 13 558 788,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 16 406 134,00 CZK

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Svazek 1 - Podmínky a požadavky PDF 0,25 MB 15.07.2014  00:00 
2. Svazek 1 příloha - Formulář krycí list nabídky DOC 0,11 MB 15.07.2014  00:00 
3. Svazek 1 příloha - Vzor čestného prohlášení prohlášení dodavatele o splnění požadavků podle § 68 odstavec 3 zákona DOC 0,03 MB 15.07.2014  00:00 
4. Svazek 2 - Kvalifikační dokumentace DOC 0,24 MB 15.07.2014  00:00 
5. Svazek 2 příloha - Formulář pro uvedení referenčních zakázek DOC 0,06 MB 15.07.2014  00:00 
6. Svazek 2 příloha - Formulář vzdělání a kvalifikace osob DOC 0,05 MB 15.07.2014  00:00 
7. Svazek 3 - Vzor návrhu smlouvy o dílo DOC 0,19 MB 15.07.2014  00:00 
8. Svazek 3 příloha - Obchodní podmínky DOC 0,29 MB 15.07.2014  00:00 
9. Svazek 4 - Podmínky a požadavky pro jednotný způsob zpracování nabídkové ceny DOC 0,23 MB 15.07.2014  00:00 
10. SOUPISY PRACÍ ZIP 0,17 MB 15.07.2014  00:00 
11. TEXTOVÁ ČÁST PD ZIP 1,13 MB 15.07.2014  00:00 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace 1 PDF 0,11 MB 05.08.2014  10:42 
2. Příloha DI 1 - Vedlejší a ostatní náklady XLSX 0,02 MB 05.08.2014  10:42 
3. Příloha DI 1 - REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY 20140805 XLSX 0,01 MB 05.08.2014  10:43 
4. Dodatečné informace 2 PDF 0,10 MB 15.08.2014  09:16 
5. Dodatečné informace 3 PDF 0,16 MB 20.08.2014  11:03 
6. Příloha DI 3 - AS 05 Pohledy - nový stav PDF 5,98 MB 20.08.2014  11:03 
7. Dodatečné informace 4 PDF 0,10 MB 01.09.2014  12:31 
8. Příloha DI 4 - SK 07 FASÁDNÍ PRVKY PDF 15,67 MB 01.09.2014  12:32 
9. Příloha DI 4 - SK 08 FASÁDNÍ PRVKY PDF 3,22 MB 01.09.2014  12:32 

Odůvodnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Odůvodnění veřejné zakázky PDF 4,35 MB 15.07.2014  00:00 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,09 MB 19.12.2014  13:32 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo ZIP 44,46 MB 17.12.2014  06:22 
2. Dodatek č.1 - ZUŠ Dubňany PDF 19,16 MB 09.09.2015  13:59 

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Skutečně uhrazená cena - ZUŠ PDF 0,60 MB 01.12.2015  07:58 

Seznam subdodavatelů dodavatele, kteří se podíleli na plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Subdodavatelé PDF 0,35 MB 14.09.2015  13:06 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.   26285363 CZ NE 13 558 788,00 CZK ANO
2.   MSO servis spol. s r.o.   49971379 CZ NE 15 489 947,00 CZK  
3.   STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.   46346171 CZ NE 14 851 090,00 CZK  
4.   4P INVEST, s.r.o. (vedoucí sdružení)   27740498 CZ NE 11 739 862,00 CZK  
5.   Karnet a.s.   27738248 CZ NE 11 843 146,00 CZK  
6.   CGM Morava s.r.o.   28962265 CZ NE 14 799 107,00 CZK  
7.   STAVBY VANTO, s.r.o.   28269314 CZ NE 14 569 246,00 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH


Seznam poddodavatelů

Název firmy IČO Země sídla
Mirror CZ, spol. s r.o. 26933501    Česká republikaHistorie zakázky

Datum Popis Autor
15.07.2014 Zakázka zveřejněna  
05.08.2014 10:42:20 Přidání dokumentu "Dodatečné informace 1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
05.08.2014 10:42:41 Přidání dokumentu "Příloha DI 1 - Vedlejší a ostatní náklady", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
05.08.2014 10:43:13 Přidání dokumentu "Příloha DI 1 - REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY 20140805", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
05.08.2014 10:43:33 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "13.08.2014 10:00:00" na "20.08.2014 10:30:00" Ing. Aleš Houserek
15.08.2014 9:16:23 Přidání dokumentu "Dodatečné informace 2", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
15.08.2014 9:16:40 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "20.08.2014 10:30:00" na "28.08.2014 12:00:00" Ing. Aleš Houserek
20.08.2014 11:03:15 Přidání dokumentu "Dodatečné informace 3", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
20.08.2014 11:03:52 Přidání dokumentu " Příloha DI 3 - AS 05 Pohledy - nový stav", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
20.08.2014 11:04:18 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "28.08.2014 12:00:00" na "08.09.2014 10:00:00" Ing. Aleš Houserek
01.09.2014 12:31:21 Přidání dokumentu "Dodatečné informace 4", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
01.09.2014 12:32:00 Přidání dokumentu "Příloha DI 4 - SK 07 FASÁDNÍ PRVKY", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
01.09.2014 12:32:25 Přidání dokumentu "Příloha DI 4 - SK 08 FASÁDNÍ PRVKY ", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
01.09.2014 12:32:46 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "08.09.2014 10:00:00" na "15.09.2014 10:00:00" Ing. Aleš Houserek
17.12.2014 6:18:31 Přidán nový účastník "IČ="26285363 " Název:"STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o." Vítěz="Ano"" Ing. Aleš Houserek
17.12.2014 6:21:08 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "13558788.00" Ing. Aleš Houserek
17.12.2014 6:21:08 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "16406134.00" Ing. Aleš Houserek
17.12.2014 6:22:02 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
19.12.2014 13:32:33 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
19.12.2014 14:08:09 Přidán nový účastník "IČ="49971379 " Název:"MSO servis spol. s r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Aleš Houserek
19.12.2014 14:08:27 Přidán nový účastník "IČ="46346171 " Název:"STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Aleš Houserek
19.12.2014 14:08:46 Přidán nový účastník "IČ="27740498 " Název:"4P INVEST, s.r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Aleš Houserek
19.12.2014 14:09:12 Editace účastníka řízení změna "Název Účastník" z hodnoty "4P INVEST, s.r.o." na "4P INVEST, s.r.o. (vedoucí sdružení)" Ing. Aleš Houserek
19.12.2014 14:09:43 Přidán nový účastník "IČ="27738248 " Název:"Karnet a.s." Vítěz="Ne"" Ing. Aleš Houserek
19.12.2014 14:10:00 Přidán nový účastník "IČ="28962265 " Název:"CGM Morava s.r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Aleš Houserek
19.12.2014 14:10:19 Přidán nový účastník "IČ="28269314 " Název:"STAVBY VANTO, s.r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Aleš Houserek
09.09.2015 13:59:18 Přidání dokumentu "Dodatek č.1 - ZUŠ Dubňany", Publikovat = "Zveřejnit" Roman Kordula
14.09.2015 13:06:00 Přidání dokumentu "Subdodavatelé", Publikovat = "Zveřejnit" Roman Kordula
21.09.2015 14:52:30 Přidán nový účastník "IČ="26933501 " Název:"Mirror CZ, spol. s r.o." Vítěz="Ne"" Roman Kordula
01.12.2015 7:58:02 Přidání dokumentu "Skutečně uhrazená cena - ZUŠ", Publikovat = "Zveřejnit" Roman Kordula

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora