Město DUBŇANY

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město DUBŇANY

Nám. 15.dubna 1149, Dubňany, 69603

IČO: 00284882

Telefon: 518 698 511

E-mail: sekretariat@dubnany.eu ,  |   Internetová adresa: http://www.mesto-dubnany.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

GrantPoint, s.r.o., Vídeňská 68, Brno, 63900

Mgr. Ivo Macek

tel.: +420774402202

e-mail: macek@grantpoint.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Střecha bytového domu U Mlýna 1622-1623 včetně zateplení stropu
Identifikátor veřejné zakázky: P24V00000003 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 16.02.2024   16:14
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce jednoho třípodlažního bytového domu ve městě. V rámci navržených oprav bude provedeno:
-výměna střešní krytiny (při ponechání stávajících šindelů)
-výměna všech klempířských výrobků na střeše a pergole
-zateplení stropu nad třetím podlažím.
Bližší specifikace předmětu plnění je obsažena v příloze č. 2 zadávací dokumentace a v návrhu smlouvy o dílo.
Předpokládaná hodnota: 2 475 014,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 07.03.2024 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 22.04.2024
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 625 000,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 1 820 000,00 CZK

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva a zadávací dokumentace PDF 0,33 MB 16.02.2024  16:14 
2. Příloha č. 01 Návrh smlouvy DOCX 0,04 MB 16.02.2024  16:14 
3. Příloha č. 02 PD VV ZIP 0,89 MB 16.02.2024  16:14 
4. Příloha č. 03 Čestné prohlášení DOCX 0,02 MB 16.02.2024  16:14 
5. Příloha č. 04 Krycí list DOCX 0,02 MB 16.02.2024  16:14 
6. Příloha č. 05 Poddodavatelé DOCX 0,02 MB 16.02.2024  16:14 
7. Příloha č. 06 Čestné prohlášení_sankce DOCX 0,02 MB 16.02.2024  16:14 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace č. 1 PDF 0,29 MB 23.02.2024  21:19 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru dodavatele PDF 0,31 MB 28.03.2024  16:20 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,22 MB 26.04.2024  10:37 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 0,50 MB 26.04.2024  10:36 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   FastBuilder Soft, s.r.o.   05824184 CZ NE 1 625 000,00 CZK 1 820 000,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
16.02.2024 16:14:16 Zakázka zveřejněna  
23.02.2024 21:19:42 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Ivo Macek
28.03.2024 16:20:08 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Ivo Macek
26.04.2024 10:36:58 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Ivo Macek
26.04.2024 10:37:20 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Ivo Macek
26.04.2024 10:38:43 Přidán nový účastník "IČ="05824184 " Název:"FastBuilder Soft, s.r.o." Vítěz="Ano"" Mgr. Ivo Macek
26.04.2024 10:39:33 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "1625000.00" Mgr. Ivo Macek
26.04.2024 10:39:33 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "1820000.00" Mgr. Ivo Macek

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora