Město DUBŇANY

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město DUBŇANY

Nám. 15.dubna 1149, Dubňany, 69603

IČO: 00284882

Telefon: 518 698 511

E-mail: sekretariat@dubnany.eu ,  |   Internetová adresa: http://www.mesto-dubnany.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

GrantPoint, s.r.o., Vídeňská 68, Brno, 63900

Mgr. Ivo Macek

tel.: +420774402202

e-mail: macek@grantpoint.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Dubňany – Rekonstrukce MK, Vrchní konec II. etapa
Identifikátor veřejné zakázky: P24V00000002 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 02.02.2024   12:00
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce místní komunikace ve městě. Rekonstruovány budou stávající místní komunikace šířky 3,0m z betonových silničních panelů. Zájmovou oblast lze rozdělit na trasy komunikací v jednotlivých řešených ulicích: Na Kopečku, Na Rybníčku a tři propojovací úseky mezi zmíněnými ulicemi (zbývající ulice Úzká a Příční uvedené v PD byly realizovány v rámci etapy č. I mimo tuto VZ). Komunikace jsou navrženy v šířce 3,0 m mezi obrubníky. Šířka parkovacích míst je navržena 2,0 m. Dlažba v místech vjezdů a vstupů bude v kontrastní barvě.
Předpokládaná hodnota: 10 081 736,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 28.02.2024 12:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 22.04.2024
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 6 999 505,36 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 8 469 401,49 CZK

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva a zadávací dokumentace PDF 0,34 MB 02.02.2024  12:00 
2. Příloha č. 01 Návrh smlouvy DOCX 0,04 MB 02.02.2024  12:00 
3. Příloha č. 02 PD VV ZIP 8,10 MB 02.02.2024  12:00 
4. Příloha č. 03 Čestné prohlášení DOCX 0,02 MB 02.02.2024  12:00 
5. Příloha č. 04 Krycí list DOCX 0,02 MB 02.02.2024  12:00 
6. Příloha č. 05 Poddodavatelé DOCX 0,02 MB 02.02.2024  12:00 
7. Příloha č. 06 Čestné prohlášení_sankce DOCX 0,02 MB 02.02.2024  12:00 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace č. 1 PDF 0,28 MB 13.02.2024  17:08 
2. Dodatečné informace č. 2 PDF 0,26 MB 19.02.2024  17:19 
3. Výkaz výměr k nacenění_Dodatečné inf 2 XLSX 0,23 MB 19.02.2024  17:19 
4. Dodatečné informace č. 3 PDF 0,28 MB 21.02.2024  12:12 
5. Příloha Dodatečných informací č. 3 - VV k nacenění XLSX 0,23 MB 21.02.2024  12:13 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru dodavatele PDF 0,33 MB 28.03.2024  16:12 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,23 MB 22.04.2024  10:52 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 0,34 MB 22.04.2024  10:51 
2. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo PDF 0,48 MB 22.04.2024  10:52 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   CREATIVE BUILDINGS, s.r.o.   29301793 CZ NE 6 999 505,34 CZK 8 469 401,49 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
02.02.2024 12:00:35 Zakázka zveřejněna  
13.02.2024 17:08:29 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Ivo Macek
19.02.2024 17:18:35 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "21.02.2024 10:00:00" na "27.02.2024 12:00:00" Mgr. Ivo Macek
19.02.2024 17:19:15 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Ivo Macek
19.02.2024 17:19:53 Přidání dokumentu "Výkaz výměr k nacenění_Dodatečné inf 2", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Ivo Macek
21.02.2024 12:11:28 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "27.02.2024 12:00:00" na "28.02.2024 12:00:00" Mgr. Ivo Macek
21.02.2024 12:12:17 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 3", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Ivo Macek
21.02.2024 12:13:00 Přidání dokumentu "Příloha Dodatečných informací č. 3 - VV k nacenění", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Ivo Macek
28.03.2024 16:12:04 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Ivo Macek
22.04.2024 10:51:42 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Ivo Macek
22.04.2024 10:52:11 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 Smlouvy o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Ivo Macek
22.04.2024 10:52:36 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Ivo Macek
22.04.2024 10:54:54 Přidán nový účastník "IČ="29301793 " Název:"CREATIVE BUILDINGS, s.r.o." Vítěz="Ano"" Mgr. Ivo Macek
22.04.2024 10:56:19 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "6999505.36" Mgr. Ivo Macek
22.04.2024 10:56:19 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "8469401.49" Mgr. Ivo Macek

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora