Město DUBŇANY

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město DUBŇANY

Nám. 15.dubna 1149, Dubňany, 69603

IČO: 00284882

Telefon: 518 698 511

E-mail: sekretariat@dubnany.eu ,  |   Internetová adresa: http://www.mesto-dubnany.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: VÝSTAVBA FVE DUBŇANY - ETAPA I.
Identifikátor veřejné zakázky: P24V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
Z2023-059892 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zrušena 
Datum zveřejnění: 02.01.2024   09:30
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Tato veřejná zakázka (dále rovněž jen „VZ“) je zadávána v nadlimitním režimu, v otevřeném řízení dle ustanovení § 3 písm. b) zákona. Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky dle ustanovení § 14 odst. 1 a § 25 zákona. Práva, povinnosti či podmínky v ZD neuvedené se řídí zákonem. VZ je v kontextu dílčích stavebních prací zadávána metodou popisu požadavků na výkon a funkci v souladu s § 89 odst. 1 písm. a) a § 92 odst. 2 ZZVZ metodou Design and Build. Předmětem této VZ je výběr zhotovitele projektové dokumentace a dále dodávka, montáž a instalace solární fotovoltaické elektrárny (dále rovněž jen „FVE“) na střechy budov města Dubňany, včetně zaškolení příslušných pracovníků zadavatele a zajištění servisních činností, a to u šesti samostatných objektů uvedených v rámci přílohy č. 2 ZD, kterou tvoří Studie stavebně technologického řešení.
Předpokládaná hodnota: 8 500 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 30.01.2024 12:00 hodin

Dokumenty

Zdůvodnění zrušení soutěže

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení PDF 0,52 MB 08.04.2024  17:02 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 1,05 MB 02.01.2024  09:30 
2. Příloha č. 1 ZD_Návrh smlouvy DOCX 0,08 MB 02.01.2024  09:30 
3. Příloha č. 2 ZD_Studie stavebně technologického řešení ZIP 8,38 MB 02.01.2024  09:30 
4. Příloha č. 3 ZD_Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti DOCX 0,22 MB 02.01.2024  09:30 
5. Příloha č. 4 ZD_Krycí list nabídky DOCX 0,22 MB 02.01.2024  09:30 
6. Příloha č. 5 ZD – Čestné prohlášení ke střetu zájmů a mezinárodním sankcím DOC 0,30 MB 02.01.2024  09:30 
7. Příloha č. 6 ZD_Vzor seznamu poddodavatelů DOCX 0,22 MB 02.01.2024  09:30 
8. Příloha č. 7 ZD - Energetické posouzení PDF 2,82 MB 02.01.2024  09:30 

Odůvodnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Protokol o jednání komise PDF 4,71 MB 22.03.2024  10:03 

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče při posouzení nabídek

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o vyloučení_Solar design PDF 0,54 MB 22.03.2024  10:05 
2. Rozhodnutí o vyloučení_Solar Bryka PDF 0,57 MB 22.03.2024  10:06 
3. Rozhodnutí o vyloučení_Smart maintenance PDF 0,52 MB 22.03.2024  10:07 
4. Rozhodnutí o vyloučení_PV Service Plus PDF 0,81 MB 22.03.2024  10:07 
5. Rozhodnutí o vyloučení_ILIOS realizace PDF 0,54 MB 22.03.2024  10:08 
6. Rozhodnutí o vyloučení_elmika elektromontáže PDF 0,55 MB 22.03.2024  10:08 
7. Rozhodnutí o vyloučení_Elektro Krša PDF 0,74 MB 22.03.2024  10:09 
8. Rozhodnutí o vyloučení_ASSYX PDF 0,54 MB 22.03.2024  10:10 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,92 MB 03.05.2024  14:28 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
02.01.2024 9:30:56 Zakázka zveřejněna  
22.03.2024 10:03:48 Přidání dokumentu "Protokol o jednání komise ", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Ivo Macek
22.03.2024 10:04:59 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o vyloučení", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Ivo Macek
22.03.2024 10:05:26 Odstranění dokumentu "Rozhodnutí o vyloučení uchazeče při posouzení nabídek - Rozhodnutí o vyloučení" Mgr. Ivo Macek
22.03.2024 10:05:56 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o vyloučení_Solar design", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Ivo Macek
22.03.2024 10:06:22 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o vyloučení_Solar Bryka", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Ivo Macek
22.03.2024 10:07:15 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o vyloučení_Smart maintenance", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Ivo Macek
22.03.2024 10:07:57 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o vyloučení_PV Service Plus", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Ivo Macek
22.03.2024 10:08:25 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o vyloučení_ILIOS realizace", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Ivo Macek
22.03.2024 10:08:54 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o vyloučení_elmika elektromontáže", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Ivo Macek
22.03.2024 10:09:32 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o vyloučení_Elektro Krša", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Ivo Macek
22.03.2024 10:10:07 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o vyloučení_ASSYX", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Ivo Macek
08.04.2024 17:02:45 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Ivo Macek
22.04.2024 11:06:00 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" Mgr. Ivo Macek
03.05.2024 14:24:37 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zrušeno" na "Zahájeno" Košulič Jiří, Mgr.
03.05.2024 14:28:33 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Ivo Macek
03.05.2024 14:29:52 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" Mgr. Ivo Macek

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora