Město DUBŇANY

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město DUBŇANY

Nám. 15.dubna 1149, Dubňany, 69603

IČO: 00284882

Telefon: 518 698 511

E-mail: sekretariat@dubnany.eu ,  |   Internetová adresa: http://www.mesto-dubnany.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

GrantPoint, s.r.o., Vídeňská 68, Brno, 63900

Mgr. Ivo Macek

tel.: +420774402202

e-mail: macek@grantpoint.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Obnova krytu ul. Fr. Vlacha
Identifikátor veřejné zakázky: P23V00000015 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 07.09.2023   17:17
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce místní komunikace ve městě. Navrhovaná obnova obrusné vrstvy asfaltobetonové komunikace v ul. Fr. Vlacha respektuje a dodržuje stávající směrové a výškové vedení tras obou zmíněných komunikací. Celková délka přibližně 822 m.
Předpokládaná hodnota: 6 734 730,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 26.09.2023 14:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 16.10.2023
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 3 843 076,55 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 4 650 122,63 CZK

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva a zadávací dokumentace PDF 0,33 MB 07.09.2023  17:17 
2. Příloha č. 01 Návrh smlouvy DOCX 0,05 MB 07.09.2023  17:17 
3. Příloha č. 02 PD VV ZIP 3,63 MB 07.09.2023  17:17 
4. Příloha č. 03 Čestné prohlášení DOCX 0,02 MB 07.09.2023  17:17 
5. Příloha č. 04 Krycí list DOCX 0,02 MB 07.09.2023  17:17 
6. Příloha č. 05 Poddodavatelé DOCX 0,02 MB 07.09.2023  17:17 
7. Příloha č. 06 Čestné prohlášení_sankce DOCX 0,02 MB 07.09.2023  17:17 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace č. 1 PDF 0,25 MB 14.09.2023  15:40 
2. Dodatečné informace č. 2 PDF 0,27 MB 20.09.2023  14:40 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru dodavatele PDF 0,31 MB 29.09.2023  22:46 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,22 MB 15.11.2023  17:02 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 6,17 MB 27.10.2023  14:57 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   TD LKW s.r.o.   29380421 CZ NE 3 843 076,55 CZK 4 650 122,63 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
07.09.2023 17:17:56 Zakázka zveřejněna  
07.09.2023 17:18:02 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "07.09.2023 17:17:55" na "07.09.2023 17:17:56" Mgr. Ivo Macek
14.09.2023 15:40:37 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Ivo Macek
20.09.2023 14:40:00 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Ivo Macek
29.09.2023 22:46:12 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Ivo Macek
27.10.2023 14:56:11 Přidán nový účastník "IČ="29380421 " Název:"TD LKW s.r.o." Vítěz="Ano"" Mgr. Ivo Macek
27.10.2023 14:57:01 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "3843076.55" Mgr. Ivo Macek
27.10.2023 14:57:01 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "4650122.63" Mgr. Ivo Macek
27.10.2023 14:57:57 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Ivo Macek
15.11.2023 17:02:18 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Ivo Macek

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora