Město DUBŇANY

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město DUBŇANY

Nám. 15.dubna 1149, Dubňany, 69603

IČO: 00284882

Telefon: 518 698 511

E-mail: sekretariat@dubnany.eu ,  |   Internetová adresa: http://www.mesto-dubnany.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

GrantPoint, s.r.o., Vídeňská 68, Brno, 63900

Mgr. Ivo Macek

tel.: +420774402202

e-mail: macek@grantpoint.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Dubňany – Rekonstrukce MK, Vrchní konec I. etapa
Identifikátor veřejné zakázky: P23V00000014 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 07.09.2023   17:12
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce místní komunikace ve městě. Rekonstruovány budou stávající místní komunikace šířky 3,0m z betonových silničních panelů. Zájmovou oblast lze rozdělit na trasy komunikací v jednotlivých řešených ulicích: ul. Úzká dl. 228,1 m a ul. Příční dl. 200,6 m (zbývající ulice uvedené v PD budou realizovány v rámci etapy č. II mimo tuto VZ). Komunikace jsou navrženy v šířce 3,0 m mezi obrubníky. Šířka parkovacích míst je navržena 2,0 m. Dlažba v místech vjezdů a vstupů bude v kontrastní barvě.
Předpokládaná hodnota: 5 312 574,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 26.09.2023 13:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 16.10.2023
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 3 996 343,10 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 4 835 575,15 CZK

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva a zadávací dokumentace PDF 0,35 MB 07.09.2023  17:12 
2. Příloha č. 01 Návrh smlouvy DOCX 0,12 MB 07.09.2023  17:12 
3. Příloha č. 02 PD VV ZIP 5,90 MB 07.09.2023  17:12 
4. Příloha č. 04 Krycí list DOCX 0,02 MB 07.09.2023  17:12 
5. Příloha č. 03 Čestné prohlášení DOCX 0,02 MB 07.09.2023  17:12 
6. Příloha č. 05 Poddodavatelé DOCX 0,02 MB 07.09.2023  17:12 
7. Příloha č. 06 Čestné prohlášení_sankce DOCX 0,02 MB 07.09.2023  17:12 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace č. 1 PDF 0,26 MB 20.09.2023  14:40 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru dodavatele PDF 0,33 MB 29.09.2023  21:29 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,22 MB 15.11.2023  16:59 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 5,14 MB 27.10.2023  14:52 
2. Dodatek č. 1 PDF 0,33 MB 22.11.2023  08:23 
3. Dodatek č. 2 PDF 0,33 MB 26.03.2024  08:40 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   CREATIVE BUILDINGS, s.r.o.   29301793 CZ NE 3 996 343,10 CZK 4 835 575,15 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
07.09.2023 17:12:07 Zakázka zveřejněna  
20.09.2023 14:40:45 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Ivo Macek
29.09.2023 21:29:02 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Ivo Macek
27.10.2023 14:51:12 Přidán nový účastník "IČ="29301793 " Název:"CREATIVE BUILDINGS, s.r.o." Vítěz="Ano"" Mgr. Ivo Macek
27.10.2023 14:52:16 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Ivo Macek
27.10.2023 14:59:56 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "3996343.10" Mgr. Ivo Macek
27.10.2023 14:59:56 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "4835575.15" Mgr. Ivo Macek
15.11.2023 16:59:00 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Ivo Macek
22.11.2023 8:23:43 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Roman Kordula
26.03.2024 8:40:04 Přidání dokumentu "Dodatek č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Petra Neduchalová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora