Město DUBŇANY

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město DUBŇANY

Nám. 15.dubna 1149, Dubňany, 69603

IČO: 00284882

Telefon: 518 698 511

E-mail: sekretariat@dubnany.eu ,  |   Internetová adresa: http://www.mesto-dubnany.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

GrantPoint, s.r.o., Vídeňská 68, Brno, 63900

Ivo Macek

tel.: +420774402202

e-mail: macek@grantpoint.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Zástavba lokality u ČOV, Dubňany-II. etapa
Identifikátor veřejné zakázky: P23V00000011 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 22.06.2023   12:58
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je vybudování základových železobetonových desek pro novostavbu 9 řadových domů s garážemi, z přiložené projektové dokumentace se bude jednat o stavební práce SO 01 – a) Základová deska pod objekty RD 11–15 včetně ležaté kanalizace a b) Základová deska pod objekty RD 16–19 včetně ležaté kanalizace.
Předpokládaná hodnota: 5 167 716,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 12.07.2023 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 31.08.2023
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 4 278 235,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 4 919 971,00 CZK
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 4 278 236,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 4 919 971,00 CZK

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva a zadávací dokumentace PDF 0,32 MB 22.06.2023  12:58 
2. Příloha č. 01 Návrh smlouvy DOCX 0,04 MB 22.06.2023  12:58 
3. Příloha č. 02 PD VV ZIP 3,64 MB 22.06.2023  12:58 
4. Příloha č. 03 Čestné prohlášení DOCX 0,02 MB 22.06.2023  12:58 
5. Příloha č. 04 Krycí list DOCX 0,02 MB 22.06.2023  12:58 
6. Příloha č. 05 Poddodavatelé DOCX 0,02 MB 22.06.2023  12:58 
7. Příloha č. 06 Čestné prohlášení_sankce DOCX 0,02 MB 22.06.2023  12:58 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace č. 1 PDF 0,24 MB 29.06.2023  15:37 

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče při posouzení nabídek

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení rozhodnutí o vyloučení_Dominik Čada PDF 0,66 MB 03.08.2023  13:28 
2. Oznámení rozhodnutí o vyloučení_Kaiserbau s.r.o. PDF 0,65 MB 03.08.2023  13:29 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru dodavatele PDF 0,27 MB 03.08.2023  13:30 
2. Příloha Oznámení o výběru_Zpráva o hodnocení nabídek PDF 0,18 MB 03.08.2023  13:30 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,23 MB 21.09.2023  14:28 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 4,13 MB 15.09.2023  23:17 

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výše skutečně uhrazené ceny PDF 0,14 MB 16.02.2024  10:30 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.   26285363 CZ NE 4 278 235,00 CZK 4 919 971,00 CZK ANO
2.   ZEMIPRA MONT s.r.o.   10747761 CZ NE 4 280 174,00 CZK    
3.   CREATIVE BUILDINGS, s.r.o.   29301793 CZ NE 4 857 259,00 CZK    
4.   HOLÍK stav, s.r.o.   28344804 CZ NE 4 933 104,00 CZK    
5.   Vladimír Malých – Hydroizomat   41208838 CZ NE 5 179 074,00 CZK    

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2023 4 278 236,00 CZK   4 919 971,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
22.06.2023 12:58:45 Zakázka zveřejněna  
29.06.2023 15:37:05 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Ivo Macek
03.08.2023 13:28:52 Přidání dokumentu "Oznámení rozhodnutí o vyloučení_Dominik Čada", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Ivo Macek
03.08.2023 13:29:32 Přidání dokumentu "Oznámení rozhodnutí o vyloučení_Kaiserbau s.r.o.", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Ivo Macek
03.08.2023 13:30:10 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Ivo Macek
03.08.2023 13:30:45 Přidání dokumentu "Příloha Oznámení o výběru_Zpráva o hodnocení nabídek", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Ivo Macek
15.09.2023 23:17:57 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Ivo Macek
15.09.2023 23:19:55 Přidán nový účastník "IČ="26285363 " Název:"STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o." Vítěz="Ano"" Mgr. Ivo Macek
15.09.2023 23:24:26 Přidán nový účastník "IČ="10747761 " Název:"ZEMIPRA MONT s.r.o." Vítěz="Ne"" Mgr. Ivo Macek
15.09.2023 23:25:00 Přidán nový účastník "IČ="29301793 " Název:"CREATIVE BUILDINGS, s.r.o." Vítěz="Ne"" Mgr. Ivo Macek
15.09.2023 23:25:30 Přidán nový účastník "IČ="28344804 " Název:"HOLÍK stav, s.r.o." Vítěz="Ne"" Mgr. Ivo Macek
15.09.2023 23:26:03 Přidán nový účastník "IČ="41208838 " Název:"Vladimír Malých – Hydroizomat" Vítěz="Ne"" Mgr. Ivo Macek
15.09.2023 23:26:49 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "4278235.00" Mgr. Ivo Macek
15.09.2023 23:26:49 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "4919971.00" Mgr. Ivo Macek
21.09.2023 14:28:46 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Ivo Macek
16.02.2024 10:30:46 Přidání dokumentu "Výše skutečně uhrazené ceny", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Petra Neduchalová
16.02.2024 10:32:45 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "4278236.00" Ing. Petra Neduchalová
16.02.2024 10:32:45 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "4919971.00" Ing. Petra Neduchalová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora