Město DUBŇANY

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město DUBŇANY

Nám. 15.dubna 1149, Dubňany, 69603

IČO: 00284882

Telefon: 518 698 511

E-mail: sekretariat@dubnany.eu ,  |   Internetová adresa: http://www.mesto-dubnany.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Rozvoj eGovernmentu v Městě Dubňany
Identifikátor veřejné zakázky: P23V00000009 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zrušena 
Datum zveřejnění: 31.05.2023   14:49
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: ZADAVATEL UPOZORŇUJE, ŽE VEŠKERÁ ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE VČETNĚ PODÁNÍ ELEKTRONICKÝCH NABÍDEK BUDE K TÉTO ZAKÁZCE PROBÍHAT NA ADRESE: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mesto-dubnany

Předmětem plnění je dodávka a implementace ekonomické agendy a spisové služby do informačního systému města Dubňany včetně technické údržby SW po dobu 36 měsíců. Součástí předmětu plnění je také plné proškolení všech zaměstnanců.
Lhůta pro podání nabídek: 29.06.2023 10:00 hodin

Dokumenty

Zdůvodnění zrušení soutěže

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení_s PDF 0,18 MB 25.07.2023  10:27 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídek elp. PDF 0,27 MB 31.05.2023  14:49 
2. ZD Město Dubňany_elp. PDF 0,39 MB 31.05.2023  14:49 
3. Příloha č. 1 Obchodní podmínky v podobě návrhu kupní smlouvy DOCX 0,04 MB 31.05.2023  14:49 
4. Příloha č. 2 Specifikace předmětu plnění DOCX 0,06 MB 31.05.2023  14:49 
5. Příloha č. 3 Krycí list nabídky dodavatele DOCX 0,02 MB 31.05.2023  14:49 
6. Příloha č. 4 Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů DOCX 0,02 MB 31.05.2023  14:49 
7. Příloha č. 5 Čestné prohlášení o střetu zájmů DOCX 0,04 MB 31.05.2023  14:49 
8. Příloha č. 6 Nabídkový rozpočet XLSX 0,01 MB 31.05.2023  14:49 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení Zadávací dokumentace č.1 elp. PDF 0,22 MB 13.06.2023  13:14 
2. Příloha č. 1 Obchodní podmínky v podobě návrhu kupní smlouvy DOCX 0,05 MB 13.06.2023  13:14 
3. Příloha č. 2 Nabídkový rozpočet XLSX 0,01 MB 13.06.2023  13:15 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele elp. PDF 0,54 MB 02.08.2023  08:45 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
31.05.2023 14:49:43 Zakázka zveřejněna  
13.06.2023 13:14:28 Přidání dokumentu "Vysvětlení Zadávací dokumentace č.1 elp.", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr Kristýna Ullreich
13.06.2023 13:14:44 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 Obchodní podmínky v podobě návrhu kupní smlouvy", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr Kristýna Ullreich
13.06.2023 13:15:21 Přidání dokumentu "Příloha č. 2 Nabídkový rozpočet", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr Kristýna Ullreich
13.06.2023 13:16:02 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "16.06.2023 10:00:00" na "29.06.2023 10:00:00" Mgr Kristýna Ullreich
25.07.2023 10:27:48 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení_s", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr Kristýna Ullreich
25.07.2023 10:36:24 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" Mgr Kristýna Ullreich
01.08.2023 14:49:17 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zrušeno" na "Zahájeno" Košulič Jiří, Mgr.
02.08.2023 8:45:14 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele elp.", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr Kristýna Ullreich
22.01.2024 14:44:19 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" Mgr Kristýna Ullreich

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora