Město DUBŇANY

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město DUBŇANY

Nám. 15.dubna 1149, Dubňany, 69603

IČO: 00284882

Telefon: 518 698 511

E-mail: sekretariat@dubnany.eu ,  |   Internetová adresa: http://www.mesto-dubnany.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Agentura K 1 s.ro., nám. T.G. Masaryka 2957/9a, Břeclav, 69002

Vít Kouřil

tel.:

e-mail: info@agenturak1.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Stavebně interiérové úpravy objektu bytových jednotek – č.p. 1078, Dubňany
Identifikátor veřejné zakázky: P23V00000008 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 03.05.2023   10:35
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Stavební práce se týkají rekonstrukce vnitřních prostor objektu bytového domu. V dotčených prostorách budou provedeny nové rozvody vody, nové odpady, nové rozvody vytápění včetně dodávky a montáže otopných těles, zhotovení podlah a omítek. Dále bude provedena pokládka dlažby výmalba všech prostor a dodávka sanitárních zřizovacích předmětů.
Vzhledem k tomu, že objekt vyjma dotčených prostor je obýván nájemníky, je nutné veškeré práce, jakož i návoz a uskladnění materiálu podřídit režimu objektu a vždy dopředu konzultovat se správcem objektu.
Předpokládaná hodnota: 3 500 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 22.05.2023 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 03.08.2023
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 3 289 049,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 3 782 406,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky PDF 3,73 MB 03.05.2023  10:35 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Realizační technická dokumentace ZIP 2,99 MB 03.05.2023  10:35 
2. Formulář - Čestné prohlášení dodavatele k odpovědnému plnění VZ DOCX 0,02 MB 03.05.2023  10:35 
3. Formulář - Čestné prohlášení dodavatele k základní způsobilosti DOCX 0,02 MB 03.05.2023  10:35 
4. Formulář - Krycí list nabídky DOCX 0,02 MB 03.05.2023  10:35 
5. Formulář - Seznam stavebních prací DOCX 0,02 MB 03.05.2023  10:35 
6. Smluvní podmínky - Návrh smlouvy o dílo DOC 0,12 MB 03.05.2023  10:35 

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče při posouzení nabídek

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o vyloučení účastníka ZŘ PDF 0,32 MB 12.06.2023  14:26 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru dodavatele PDF 0,41 MB 12.06.2023  14:24 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,21 MB 07.08.2023  13:28 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 40,82 MB 07.08.2023  13:37 
2. Dodatek č. 1 PDF 1,12 MB 14.02.2024  09:54 

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výše skutečně uhrazené ceny PDF 0,16 MB 29.02.2024  09:12 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   Bauall s.r.o.   01469118 CZ NE 3 289 049,00 CZK   ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
03.05.2023 10:35:08 Zakázka zveřejněna  
03.05.2023 10:35:16 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "03.05.2023 10:35:07" na "03.05.2023 10:35:08" Slávka Kouřilová
12.06.2023 14:24:40 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Slávka Kouřilová
12.06.2023 14:26:08 Přidání dokumentu "Oznámení o vyloučení účastníka ZŘ", Publikovat = "Zveřejnit" Slávka Kouřilová
07.08.2023 13:28:16 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Slávka Kouřilová
07.08.2023 13:29:03 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo ", Publikovat = "Zveřejnit" Slávka Kouřilová
07.08.2023 13:31:54 Přidán nový účastník "IČ="01469118 " Název:"Bauall s.r.o." Vítěz="Ano"" Slávka Kouřilová
07.08.2023 13:37:28 Odstranění dokumentu "Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků - Smlouva o dílo " Slávka Kouřilová
07.08.2023 13:37:56 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo ", Publikovat = "Zveřejnit" Slávka Kouřilová
07.08.2023 13:38:33 Editace účastníka řízení změna "Cena Účastník" z hodnoty "3289048.00" na "3289049.00" Slávka Kouřilová
07.08.2023 13:41:03 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "3289049.00" Slávka Kouřilová
07.08.2023 13:41:03 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "3782406.00" Slávka Kouřilová
12.02.2024 9:46:14 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Petra Neduchalová
14.02.2024 7:04:46 Odstranění dokumentu "Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků - Dodatek č. 1" Ing. Petra Neduchalová
14.02.2024 9:54:55 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Petra Neduchalová
29.02.2024 9:12:50 Přidání dokumentu "Výše skutečně uhrazené ceny", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Petra Neduchalová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora