Město DUBŇANY

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město DUBŇANY

Nám. 15.dubna 1149, Dubňany, 69603

IČO: 00284882

Telefon: 518 698 511

E-mail: sekretariat@dubnany.eu ,  |   Internetová adresa: http://www.mesto-dubnany.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Agentura K 1 s.ro., Jungmannova 2883/3, Břeclav, 69002

Vít Kouřil

tel.: 602760017

e-mail: info@agenturak1.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Dodávka zemního plynu pro město Dubňany
Identifikátor veřejné zakázky: P22V00000014 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zrušena 
Datum zveřejnění: 20.09.2022   17:02
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je závazek dodavatele zajistit pro Zadavatele dodávku zemního plynu do odběrných míst stanovených Zadavatelem včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích (Energetický zákon), v platném znění a ve smyslu vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu vyhlášek Energetického regulačního úřadu (dále jen „Vyhláška ERÚ“) a dalších právních předpisů souvisejících s Energetickým zákonem.
Předpokládaná hodnota: 5 609 900,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 07.10.2022 9:00 hodin

Dokumenty

Zdůvodnění zrušení soutěže

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o zrušení ZPŘ PDF 0,18 MB 13.10.2022  11:09 

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídek a zadávací podmínky PDF 6,76 MB 20.09.2022  17:02 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha č. 1 - PŘEHLED ODBĚRNÝCH MÍST XLS 0,04 MB 20.09.2022  17:02 
2. FORMULÁŘ - KRYCÍ LIST NABÍDKY DOCX 0,02 MB 20.09.2022  17:02 
3. FORMULÁŘ - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE k základní způsobilosti DOCX 0,02 MB 20.09.2022  17:02 
4. FORMULÁŘ - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE k odpovědnému plnění VZ DOCX 0,02 MB 20.09.2022  17:02 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,19 MB 13.10.2022  11:09 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
20.09.2022 17:02:06 Zakázka zveřejněna  
13.10.2022 11:09:19 Přidání dokumentu "Oznámení o zrušení ZPŘ ", Publikovat = "Zveřejnit" Slávka Kouřilová
13.10.2022 11:09:47 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Slávka Kouřilová
13.10.2022 11:12:54 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" Slávka Kouřilová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora