Město DUBŇANY

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město DUBŇANY

Nám. 15.dubna 1149, Dubňany, 69603

IČO: 00284882

Telefon: 518 698 511

E-mail: sekretariat@dubnany.eu ,  |   Internetová adresa: http://www.mesto-dubnany.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE BD HORNICKÁ Č.P. 1078
Identifikátor veřejné zakázky: P22V00000009 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 08.06.2022   16:38
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Jedná se o kompletní rekonstrukci elektroinstalace bytového domu v Dubňanech. Jedná se o bytový dům s jedním podzemním podlažím a třemi nadzemními podlažími a se dvěma schodišti na štítových stranách objektu. Rekonstrukce bude spočívat ve výměně pojistkové skříně na fasádě, hlavního domovního vedení mezi elektroměrovými rozvaděči v 1.NP, výměnu elektroměrových rozvaděčů, přivedení 3-fázových přívodů do každého bytu, novu elektroinstalaci bytů včetně bytových rozvaděčů. Dále se řeší nové osvětlení společných prostor včetně nouzového osvětlení a rozvaděč napájející tyto prostory a osvětlení sklepních kójí.
Datum uzavření smlouvy: 03.06.2022
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 2 419 600,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 2 782 540,00 CZK
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 1 527 245,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 1 756 332,00 CZK

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 1,40 MB 08.06.2022  16:38 
2. Dodatek č. 1 PDF 3,57 MB 28.02.2023  13:15 
3. Dodatek č. 2 PDF 0,83 MB 09.06.2023  13:35 

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výše skutečně uhrazené ceny PDF 0,13 MB 27.02.2023  15:15 
2. Výše skutečně uhrazené ceny PDF 0,14 MB 16.02.2024  10:24 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   ELMIKA ELEKTROMONTÁŽE s.r.o.   29225965 CZ NE 2 419 600,00 CZK   ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2022 237 488,00 CZK   273 111,00 CZK  
2023 1 289 757,00 CZK   1 483 221,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
08.06.2022 16:38:43 Zakázka zveřejněna  
08.06.2022 16:38:47 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "08.06.2022 16:38:42" na "08.06.2022 16:38:43" Slávka Kouřilová
27.02.2023 15:15:14 Přidání dokumentu "Výše skutečně uhrazené ceny", Publikovat = "Zveřejnit" Roman Kordula
27.02.2023 15:19:10 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "237488.00" Roman Kordula
27.02.2023 15:19:10 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "273111.00" Roman Kordula
28.02.2023 13:15:35 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Roman Kordula
09.06.2023 13:35:35 Přidání dokumentu "Dodatek č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Roman Kordula
16.02.2024 10:24:45 Přidání dokumentu "Výše skutečně uhrazené ceny", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Petra Neduchalová
16.02.2024 10:29:29 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "237488.00" na "1527245.00" Ing. Petra Neduchalová
16.02.2024 10:29:29 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "273111.00" na "1756332.00" Ing. Petra Neduchalová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora