Město DUBŇANY

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město DUBŇANY

Nám. 15.dubna 1149, Dubňany, 69603

IČO: 00284882

Telefon: 518 698 511

E-mail: sekretariat@dubnany.eu ,  |   Internetová adresa: http://www.mesto-dubnany.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ZÁZEMÍ FK BANÍK DUBŇANY
Identifikátor veřejné zakázky: P22V00000004 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 05.05.2022   08:19
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ZÁZEMÍ
FK BANÍK DUBŇANY
Předpokládaná hodnota: 20 989 861,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 06.06.2022 9:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 24.08.2022

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 7,69 MB 05.05.2022  08:19 
2. Návrh obchodních podmínek DOCX 0,08 MB 05.05.2022  08:19 
3. Výkaz výměr XLSX 0,22 MB 05.05.2022  08:19 
4. Vzor čestného prohlášení DOCX 0,02 MB 05.05.2022  08:19 
5. Krycí list nabídka DOCX 0,03 MB 05.05.2022  08:19 
6. Projektová dokumetnace ZIP 48,40 MB 05.05.2022  08:19 
7. Požadavky na elektronickou komunikaci PDF 1,16 MB 05.05.2022  08:19 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení ZD č. 1 DOCX 0,05 MB 25.05.2022  10:01 
2. Vysvětlení ZD č. 2 DOCX 0,05 MB 25.05.2022  10:01 
3. Vysvětlení ZD č. 2 - Přílohy RAR 0,24 MB 25.05.2022  10:01 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výsledku PDF 0,58 MB 05.08.2022  14:58 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Podepsaná smlouvy o dílo včetně příloh PDF 2,65 MB 24.08.2022  21:47 
2. Dodatek č. 1 PDF 0,76 MB 06.12.2023  10:49 
3. Dodatek č. 2 PDF 0,26 MB 17.01.2024  09:18 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   STAVBY VANTO s.r.o.   28269314 CZ NE   24 805 000,00 CZK ANO
2.   Stavební firma Plus s.r.o.   26285363 CZ NE   29 033 723,00 CZK  
3.   Hrušecká stavební spol. s r.o.   25585142 CZ NE   32 774 682,00 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
05.05.2022 8:19:32 Zakázka zveřejněna  
23.05.2022 9:24:36 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "23.05.2022 10:00:00" na "30.05.2022 10:00:00" Ing. Tomáš Šturala
25.05.2022 10:01:10 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Tomáš Šturala
25.05.2022 10:01:32 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Tomáš Šturala
25.05.2022 10:01:49 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č. 2 - Přílohy", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Tomáš Šturala
25.05.2022 10:02:22 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "30.05.2022 10:00:00" na "06.06.2022 09:00:00" Ing. Tomáš Šturala
05.08.2022 14:58:37 Přidání dokumentu "Oznámení o výsledku", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Tomáš Šturala
24.08.2022 21:47:22 Přidání dokumentu "Podepsaná smlouvy o dílo včetně příloh", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Tomáš Šturala
06.12.2023 10:49:49 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Petra Neduchalová
17.01.2024 9:18:55 Přidání dokumentu "Dodatek č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Petra Neduchalová
08.02.2024 9:51:11 Přidán nový účastník "IČ=" " Název:"" Vítěz="Ne"" Ing. Petra Neduchalová
08.02.2024 9:53:19 Přidán nový účastník "IČ="28269314 " Název:"STAVBY VANTO s.r.o." Vítěz="Ano"" Ing. Petra Neduchalová
08.02.2024 9:53:29 Odstranění účastníka řízení "IČ=" " Název:"" Vítěz="Ne"" Ing. Petra Neduchalová
08.02.2024 9:55:10 Přidán nový účastník "IČ="26285363 " Název:"Stavební firma Plus s.r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Petra Neduchalová
08.02.2024 9:56:38 Přidán nový účastník "IČ="25585142 " Název:"Hrušecká stavební spol. s r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Petra Neduchalová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora