Město DUBŇANY

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město DUBŇANY

Nám. 15.dubna 1149, Dubňany, 69603

IČO: 00284882

Telefon: 518 698 511

E-mail: sekretariat@dubnany.eu ,  |   Internetová adresa: http://www.mesto-dubnany.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ZÁZEMÍ FK BANÍK DUBŇANY
Identifikátor veřejné zakázky: P22V00000004 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka neukončena 
Datum zveřejnění: 05.05.2022   08:19
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ZÁZEMÍ
FK BANÍK DUBŇANY
Předpokládaná hodnota: 20 989 861,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 6. 6. 2022 9:00 hodin

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 7,69 MB 05.05.2022  08:19 
2. Návrh obchodních podmínek DOCX 0,08 MB 05.05.2022  08:19 
3. Výkaz výměr XLSX 0,22 MB 05.05.2022  08:19 
4. Vzor čestného prohlášení DOCX 0,02 MB 05.05.2022  08:19 
5. Krycí list nabídka DOCX 0,03 MB 05.05.2022  08:19 
6. Projektová dokumetnace ZIP 48,40 MB 05.05.2022  08:19 
7. Požadavky na elektronickou komunikaci PDF 1,16 MB 05.05.2022  08:19 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení ZD č. 1 DOCX 0,05 MB 25.05.2022  10:01 
2. Vysvětlení ZD č. 2 DOCX 0,05 MB 25.05.2022  10:01 
3. Vysvětlení ZD č. 2 - Přílohy RAR 0,24 MB 25.05.2022  10:01 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
5. 5. 2022 8:19:32 Zakázka zveřejněna  
23. 5. 2022 9:24:36 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "23.05.2022 10:00:00" na "30.05.2022 10:00:00" Ing. Tomáš Šturala
25. 5. 2022 10:01:10 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Tomáš Šturala
25. 5. 2022 10:01:32 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Tomáš Šturala
25. 5. 2022 10:01:49 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č. 2 - Přílohy", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Tomáš Šturala
25. 5. 2022 10:02:22 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "30.05.2022 10:00:00" na "06.06.2022 09:00:00" Ing. Tomáš Šturala

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora