Město DUBŇANY

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město DUBŇANY

Nám. 15.dubna 1149, Dubňany, 69603

IČO: 00284882

Telefon: 518 698 511

E-mail: sekretariat@dubnany.eu ,  |   Internetová adresa: http://www.mesto-dubnany.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Agentura K 1 s.ro., Jungmannova 2883/3, Břeclav, 69002

Vít Kouřil

tel.: 602760017

e-mail: info@agenturak1.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Včelínek - odpočinková zóna
Identifikátor veřejné zakázky: P22V00000003 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zrušena 
Datum zveřejnění: 25.03.2022   13:28
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Jedná se o zařízení sloužící rekreaci a oddechu. Je navržena terénní dráha pro cyklisty s asfaltovým povrchem – pumptrack, oplocené multifunkční hřiště s umělým povrchem a dětské hřiště na 4 dopadových plochách ve tvaru pláství. Jsou navrženy přístupové chodníky mlatové, z betonových dlaždic a přirozeně prošlapávané. Území je doplněno mobiliářem. Stavební řešení objektů je patrno z technických zpráv k jednotlivým stavebním objektům.
Předpokládaná hodnota: 7 354 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 13. 4. 2022 9:30 hodin

Dokumenty

Zdůvodnění zrušení soutěže

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o zrušení ZPŘ PDF 0,24 MB 20.05.2022  08:54 

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky PDF 3,80 MB 25.03.2022  13:28 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Projektová dokumentace ZIP 32,20 MB 25.03.2022  13:28 
2. Formulář - čestné prohlášení dodavatele DOCX 0,02 MB 25.03.2022  13:28 
3. Formulář - krycí list nabídky DOCX 0,02 MB 25.03.2022  13:28 
4. Formulář - seznam stavebních prací DOCX 0,02 MB 25.03.2022  13:28 
5. Smluvní podmínky - Návrh smlouvy o dílo DOC 0,12 MB 25.03.2022  13:28 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru dodavatele PDF 0,40 MB 26.04.2022  08:39 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,20 MB 07.06.2022  14:11 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
25. 3. 2022 13:28:09 Zakázka zveřejněna  
26. 4. 2022 8:39:10 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Slávka Kouřilová
20. 5. 2022 8:54:01 Přidání dokumentu "Oznámení o zrušení ZPŘ ", Publikovat = "Zveřejnit" Slávka Kouřilová
7. 6. 2022 14:11:58 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Slávka Kouřilová
7. 6. 2022 14:16:59 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" Slávka Kouřilová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora