Město DUBŇANY

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město DUBŇANY

Nám. 15.dubna 1149, Dubňany, 69603

IČO: 00284882

Telefon: 518 698 511

E-mail: sekretariat@dubnany.eu ,  |   Internetová adresa: http://www.mesto-dubnany.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Agentura K 1 s.ro., Jungmannova 2883/3, Břeclav, 69002

Vít Kouřil

tel.: 602760017

e-mail: info@agenturak1.cz


Detail zakázky

Název zakázky: REVITALIZACE PŘÍRODNÍHO AREÁLU DUBŇANY
Identifikátor veřejné zakázky: P21V00000004 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 05.08.2021   09:39
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Jedná se o rekonstrukci samostatného přírodního areálu, který se skládá se ze tří samostatně fungujících oplocených částí, konkrétně Areálu tenisového klubu s kurty a se zázemím pro tenisty, samotného přírodního areálu s několika objekty, venkovním posezením, přírodním hledištěm aj. a prostor Českého svazu chovatelů ZO Dubňany. Stavba je tvořena jednotlivými stavebními objekty:
SO 01 Hlavní pódium se zázemím
SO 02 Přírodní hlediště, cvičiště hasičů
SO 03 Kryté venkovní posezení, kryté ohniště
SO 04 Bufet a zázemí Tenisového klubu
SO 05 Zájmové klubovny a WC pro veřejnost
SO 06 Oplocení prostor Čes. Svazu chovatelů
SO 07 Napojení areálu na veř. kanalizaci
SO 08 Venkovní oplocení areálu
Předpokládaná hodnota: 21 100 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 30.08.2021 9:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 05.10.2021
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 26 474 077,45 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 32 033 633,70 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky PDF 7,83 MB 05.08.2021  09:39 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Projektová dokumentace ZIP 75,00 MB 05.08.2021  09:39 
2. Formulář - čestné prohlášení dodavatele ke způsobilosti DOCX 0,02 MB 05.08.2021  09:39 
3. Formulář - krycí list nabídky DOCX 0,02 MB 05.08.2021  09:39 
4. Formulář - seznam stavebních prací DOCX 0,02 MB 05.08.2021  09:39 
5. Smluvní podmínky - Návrh smlouvy o dílo DOC 0,17 MB 05.08.2021  09:39 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru dodavatele PDF 0,85 MB 13.09.2021  12:12 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,20 MB 05.10.2021  19:42 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 24,49 MB 05.10.2021  19:41 
2. Dodatek č. 1 PDF 13,84 MB 20.05.2022  10:03 

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výše skutečně uhrazené ceny PDF 0,18 MB 20.10.2022  10:46 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   STAVEBNÍ FIRMA PLUS, s.r.o.   26285363 CZ NE 25 974 820,75 CZK 31 429 533,11 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2021 777 410,93 CZK   940 667,22 CZK  
2022 25 696 666,52 CZK   31 092 966,48 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
05.08.2021 9:39:12 Zakázka zveřejněna  
13.09.2021 12:12:21 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Slávka Kouřilová
05.10.2021 19:41:52 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo ", Publikovat = "Zveřejnit" Slávka Kouřilová
05.10.2021 19:42:36 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Slávka Kouřilová
20.05.2022 10:03:17 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Roman Kordula
20.10.2022 10:43:30 Přidán nový účastník "IČ="26285363 " Název:"STAVEBNÍ FIRMA PLUS, s.r.o." Vítěz="Ano"" Roman Kordula
20.10.2022 10:46:28 Přidání dokumentu "Výše skutečně uhrazené ceny", Publikovat = "Zveřejnit" Roman Kordula
20.10.2022 10:58:47 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "777410.93" Roman Kordula
20.10.2022 10:58:47 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "940667.22" Roman Kordula
20.10.2022 13:09:18 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "777410.93" na "26474077.45" Roman Kordula
20.10.2022 13:09:18 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "940667.22" na "32033633.80" Roman Kordula
20.10.2022 13:13:30 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "26474077.45" na "777410.93" profil
20.10.2022 13:13:30 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "32033633.80" na "940667.22" profil
20.10.2022 13:15:40 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "777410.93" na "26474077.45" Roman Kordula
20.10.2022 13:15:40 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "940667.22" na "32033633.70" Roman Kordula

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora