Město DUBŇANY

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město DUBŇANY

Nám. 15.dubna 1149, Dubňany, 69603

IČO: 00284882

Telefon: 518 698 511

E-mail: sekretariat@dubnany.eu ,  |   Internetová adresa: http://www.mesto-dubnany.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Agentura K 1 s.ro., Jungmannova 2883/3, Břeclav, 69002

Vít Kouřil

tel.: 602760017

e-mail: info@agenturak1.cz


Detail zakázky

Název zakázky: REVITALIZACE PŘÍRODNÍHO AREÁLU DUBŇANY
Identifikátor veřejné zakázky: P21V00000004 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 05.08.2021   09:39
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Jedná se o rekonstrukci samostatného přírodního areálu, který se skládá se ze tří samostatně fungujících oplocených částí, konkrétně Areálu tenisového klubu s kurty a se zázemím pro tenisty, samotného přírodního areálu s několika objekty, venkovním posezením, přírodním hledištěm aj. a prostor Českého svazu chovatelů ZO Dubňany. Stavba je tvořena jednotlivými stavebními objekty:
SO 01 Hlavní pódium se zázemím
SO 02 Přírodní hlediště, cvičiště hasičů
SO 03 Kryté venkovní posezení, kryté ohniště
SO 04 Bufet a zázemí Tenisového klubu
SO 05 Zájmové klubovny a WC pro veřejnost
SO 06 Oplocení prostor Čes. Svazu chovatelů
SO 07 Napojení areálu na veř. kanalizaci
SO 08 Venkovní oplocení areálu
Předpokládaná hodnota: 21 100 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 30. 8. 2021 9:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 05.10.2021

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky PDF 7,83 MB 05.08.2021  09:39 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Projektová dokumentace ZIP 75,00 MB 05.08.2021  09:39 
2. Formulář - čestné prohlášení dodavatele ke způsobilosti DOCX 0,02 MB 05.08.2021  09:39 
3. Formulář - krycí list nabídky DOCX 0,02 MB 05.08.2021  09:39 
4. Formulář - seznam stavebních prací DOCX 0,02 MB 05.08.2021  09:39 
5. Smluvní podmínky - Návrh smlouvy o dílo DOC 0,17 MB 05.08.2021  09:39 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru dodavatele PDF 0,85 MB 13.09.2021  12:12 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,20 MB 05.10.2021  19:42 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 24,49 MB 05.10.2021  19:41 
2. Dodatek č. 1 PDF 13,84 MB 20.05.2022  10:03 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
5. 8. 2021 9:39:12 Zakázka zveřejněna  
13. 9. 2021 12:12:21 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Slávka Kouřilová
5. 10. 2021 19:41:52 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo ", Publikovat = "Zveřejnit" Slávka Kouřilová
5. 10. 2021 19:42:36 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Slávka Kouřilová
20. 5. 2022 10:03:17 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Roman Kordula

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora