Město DUBŇANY

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město DUBŇANY

Nám. 15.dubna 1149, Dubňany, 69603

IČO: 00284882

Telefon: 518 698 511

E-mail: sekretariat@dubnany.eu ,  |   Internetová adresa: http://www.mesto-dubnany.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Agentura K 1 s.ro., Jungmannova 2883/3, Břeclav, 69002

Vít Kouřil

tel.: 602760017

e-mail: info@agenturak1.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Dubňany – rekonstrukce MK “Vrchní konec“ – 1. etapa
Identifikátor veřejné zakázky: P21V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zrušena 
Datum zveřejnění: 08.04.2021   09:42
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Jedná se o první etapu obnovy místních komunikací v části Dubňan zvané Vrchní konec, a to konkrétně ulice Příční v délce 200 m a ulice Úzká v délce 228 m. Rekonstruované komunikace jsou jednosměrné a mají stávající šířku 3 m a jsou z betonových panelů o rozměrech 3 x 2 m uložených do silničních obrub. Nové komunikace budou z betonové zámkové dlažby tl. 80 mm kladené do vrstvy drti a osazené betonovými obrubníky v betonovém loži s patkou. Součástí předmětu zakázky jsou i podélná a příčná parkovací stání z betonové drenážní dlažby tl. 80 mm. Odvodnění komunikací zůstane zachováno, bude však nutné provést výškovou úpravu uličních vpustí do nové nivelity.
Předpokládaná hodnota: 4 159 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 26.04.2021 9:00 hodin

Dokumenty

Zdůvodnění zrušení soutěže

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o zrušení ZPŘ PDF 0,64 MB 10.06.2021  21:29 

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky PDF 7,69 MB 08.04.2021  09:42 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Projektová dokumentace ZIP 6,12 MB 08.04.2021  09:42 
2. Formulář - čestné prohlášení dodavatele ke způsobilosti DOCX 0,02 MB 08.04.2021  09:42 
3. Formulář - krycí list nabídky DOCX 0,02 MB 08.04.2021  09:42 
4. Formulář - seznam stavebních prací DOCX 0,02 MB 08.04.2021  09:42 
5. Smluvní podmínky - Návrh smlouvy o dílo DOC 0,20 MB 08.04.2021  09:42 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru dodavatele PDF 1,17 MB 18.05.2021  09:04 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,20 MB 21.06.2021  10:57 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
08.04.2021 9:42:54 Zakázka zveřejněna  
08.04.2021 9:48:48 Editace parametrů řízení změna "Předpokládaná cena" z hodnoty "41590000.00" na "4159000.00" Slávka Kouřilová
08.04.2021 9:48:48 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "08.04.2021 09:42:53" na "08.04.2021 09:42:54" Slávka Kouřilová
18.05.2021 9:04:09 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Slávka Kouřilová
10.06.2021 21:29:44 Přidání dokumentu "Oznámení o zrušení ZPŘ ", Publikovat = "Zveřejnit" Slávka Kouřilová
21.06.2021 10:57:31 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Slávka Kouřilová
21.06.2021 10:59:32 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" Slávka Kouřilová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora