Město DUBŇANY

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město DUBŇANY

Nám. 15.dubna 1149, Dubňany, 69603

IČO: 00284882

Telefon: 518 698 511

E-mail: sekretariat@dubnany.eu ,  |   Internetová adresa: http://www.mesto-dubnany.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Agentura K 1 s.ro., Jungmannova 2883/3, Břeclav, 69002

Vít Kouřil

tel.: 602760017

e-mail: info@agenturak1.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Oprava koupaliště Dubňany - nástřik bazénů, doplnění strojovny a čistících zón
Identifikátor veřejné zakázky: P20V00000007 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 27.04.2020   20:29
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Letní koupaliště v současné době prochází rekonstrukcí a tato veřejná zakázka řeší především povrchové úpravy bazénů a doplnění technologií.
Stavba je tvořena jednotlivou dokumentací objektů:
Stavební práce bazény
Stavební práce obsahují zhotovení podkladu pro provedení nové povrchové úpravy, a to kvalitním betonem, nebo cementovou stěrku. Dále bude proveden penetrační epoxidový nátěr stěn i dna bazénu. Následovat bude finální voděvzdorný nástřikový systém na bázi polyuretanu s tloušťkou voděvzdorné vrstvy 2 mm, nebo 2,2 kg/m2/mm. tyto práce budou provedeny na plaveckém bazénu, dětském bazénu, brouzdališti a v čistících zónách.
Strojovna
Práce na úpravně strojovny zahrnují především instalaci filtračních nádob, instalaci akumulační nádoby pro brouzdaliště, doplnění sběru dat a monitorování s dálkovým přístupem.
Čistící zóny pro vstup do bazénu
Stávající čistící zóny v počtu 6 ks budou doplněny o madla pro osoby s omezenou hybností, boční madla pro zabránění průchodu mimo čistící zóny a sprchové růžice s tlačítkovým časovým spínačem.
Dětský bazén
Zde se jedná o doplnění vypouštěcího okruhu o samostatné vypouštění přes podzemní uzavírací armaturu do kanalizace
Předpokládaná hodnota: 3 500 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 15.05.2020 9:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 19.06.2020
Datum ukončení plnění: 22.07.2020
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 3 478 273,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 4 208 710,33 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídek a zadávací podmínky PDF 7,53 MB 27.04.2020  20:29 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Projektová dokumentace ZIP 2,62 MB 27.04.2020  20:29 
2. Formulář - seznam stavebních prací DOCX 0,02 MB 27.04.2020  20:29 
3. Formulář - krycí list nabídky DOCX 0,02 MB 27.04.2020  20:29 
4. Formulář - čestné prohlášení dodavatele ke způsobilosti DOCX 0,02 MB 27.04.2020  20:29 
5. Formulář - čestné prohlášení dodavatele ke smluvním podmínkám DOCX 0,02 MB 27.04.2020  20:29 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru dodavatele PDF 1,88 MB 28.05.2020  13:23 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,20 MB 19.06.2020  11:31 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 7,08 MB 19.06.2020  11:32 

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výše skutečně uhrazené ceny PDF 0,39 MB 24.08.2020  07:24 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.      2688379 CZ NE 3 478 724,00 CZK 4 208 712,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2020 3 478 273,00 CZK   4 208 710,33 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
27.04.2020 20:29:37 Zakázka zveřejněna  
28.05.2020 13:23:17 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Slávka Kouřilová
28.05.2020 13:23:52 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Slávka Kouřilová
28.05.2020 13:23:58 Odstranění dokumentu "Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - Oznámení o výběru dodavatele" Slávka Kouřilová
28.05.2020 13:24:16 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "27.04.2020 20:29:36" na "27.04.2020 20:29:37" Slávka Kouřilová
19.06.2020 11:31:55 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Slávka Kouřilová
19.06.2020 11:32:41 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo ", Publikovat = "Zveřejnit" Slávka Kouřilová
24.08.2020 7:24:38 Přidání dokumentu "Výše skutečně uhrazené ceny", Publikovat = "Zveřejnit" Roman Kordula
24.08.2020 8:26:41 Přidán nový účastník "IČ="2688379 " Název:"" Vítěz="Ano"" Roman Kordula
24.08.2020 8:27:40 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "3478273.00" Roman Kordula
24.08.2020 8:27:40 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "4208710.33" Roman Kordula
24.08.2020 8:29:18 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Roman Kordula

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora