Město DUBŇANY

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město DUBŇANY

Nám. 15.dubna 1149, Dubňany, 69603

IČO: 00284882

Telefon: 518 698 511

E-mail: sekretariat@dubnany.eu ,  |   Internetová adresa: http://www.mesto-dubnany.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Agentura K 1 s.ro., Jungmannova 2883/3, Břeclav, 69002

Slávka Kouřilová

tel.: 724202006

e-mail: info@agenturak1.cz


Detail zakázky

Název zakázky: SOUVISLÁ ÚDRŽBA ČÁSTI MK - UL. HORNICKÁ, DUBŇANY
Identifikátor veřejné zakázky: P20V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 06.02.2020   15:29
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Jedná se o rekonstrukci stávající místní komunikace a chodníku, které jsou značně poškozeny. Trasa komunikace je navržena, jako obousměrná komunikace šířky cca 6,00 m, s oboustranným příčným sklonem s odtokem dešťové vody do stávajících uličních dešťových vpustí. Vpusti jsou napojeny do stávající dešťové kanalizace. Nejprve budou provedeny bourací a výkopové práce, dále pak budou provedeny opravy podkladních konstrukčních vrstev, výměna obrub a uličních dešťových vpustí. Následně proběhne pokládka asfaltobetonových konstrukčních vrstev a doplnění zeminy za obrubou podél vozovky.
Předpokládaná hodnota: 5 500 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 26.02.2020 9:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 06.04.2020
Datum ukončení plnění: 17.07.2020
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 4 479 635,02 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 5 420 358,37 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídek a zadávací podmínky PDF 0,83 MB 06.02.2020  15:29 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Projektová dokumentace ZIP 2,64 MB 06.02.2020  15:29 
2. FORMULÁŘ - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ZADAVATELE DOCX 0,02 MB 06.02.2020  15:29 
3. FORMULÁŘ - KRYCÍ LIST NABÍDKY DOCX 0,02 MB 06.02.2020  15:29 
4. FORMULÁŘ - SEZNAM STAVEBNÍCH PRACÍ DOCX 0,02 MB 06.02.2020  15:29 
5. SMLUVNÍ PODMÍNKY - Návrh smlouvy o dílo DOCX 0,04 MB 06.02.2020  15:29 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení ZD č.1 PDF 0,24 MB 13.02.2020  08:36 
2. Přílona č.1 k Vysvětlení ZD č. 1 XLS 0,22 MB 13.02.2020  08:36 
3. Vysvětlení ZD č.2 PDF 0,23 MB 17.02.2020  12:09 

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče při posouzení nabídek

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o vyloučení PDF 0,86 MB 05.03.2020  13:53 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru PDF 1,32 MB 05.03.2020  13:55 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,22 MB 06.04.2020  15:08 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 4,69 MB 06.04.2020  15:07 

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výše skutečně uhrazené ceny PDF 0,38 MB 12.08.2020  12:11 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   STRABAG a.s.   60838744 CZ NE 4 479 635,02 CZK 5 420 358,37 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2020 4 479 635,02 CZK   5 420 358,37 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
06.02.2020 15:29:41 Zakázka zveřejněna  
06.02.2020 15:29:54 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "06.02.2020 15:29:40" na "06.02.2020 15:29:41" Slávka Kouřilová
13.02.2020 8:36:15 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Slávka Kouřilová
13.02.2020 8:36:49 Přidání dokumentu "Přílona č.1 k Vysvětlení č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Slávka Kouřilová
17.02.2020 12:09:15 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č.2", Publikovat = "Zveřejnit" Slávka Kouřilová
05.03.2020 13:53:34 Přidání dokumentu "Oznámení o vyloučení", Publikovat = "Zveřejnit" Slávka Kouřilová
05.03.2020 13:55:42 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru", Publikovat = "Zveřejnit" Slávka Kouřilová
06.04.2020 15:07:27 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo ", Publikovat = "Zveřejnit" Slávka Kouřilová
06.04.2020 15:08:09 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Slávka Kouřilová
12.08.2020 12:11:31 Přidání dokumentu "Výše skutečně uhrazené ceny", Publikovat = "Zveřejnit" Roman Kordula
24.08.2020 8:12:23 Přidán nový účastník "IČ="60838744 " Název:"STRABAG a.s." Vítěz="Ano"" Roman Kordula
24.08.2020 8:15:26 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Roman Kordula
24.08.2020 8:16:29 Odstranění účastníka řízení "IČ="60838744 " Název:"STRABAG a.s." Vítěz="Ano"" Roman Kordula
24.08.2020 8:17:42 Přidán nový účastník "IČ="60838744 " Název:"STRABAG a.s." Vítěz="Ano"" Roman Kordula
24.08.2020 8:19:44 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "4479635.02" Roman Kordula
24.08.2020 8:19:44 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "5420358.37" Roman Kordula

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora