Město DUBŇANY

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město DUBŇANY

Nám. 15.dubna 1149, Dubňany, 69603

IČO: 00284882

Telefon: 518 698 511

E-mail: sekretariat@dubnany.eu ,  |   Internetová adresa: http://www.mesto-dubnany.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Agentura K 1 s.r.o., Jungmannova 2883/3, Břeclav, 69002

Vít Kouřil

tel.:

e-mail: info@agenturak1.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Pořízení hasičské techniky pro JSDH Dubňany - CAS
Identifikátor veřejné zakázky: P19V00000006 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
Z2019-020166 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 20.06.2019   08:17
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Dubňany, vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ (CAS schopná provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace), v provedení „VH“ (velkoobjemové hašení) pro šest osob a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“).

Zakázka bude spolufinancována Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Zadavatel si vyhrazuje právo při jednání o smlouvě s vybraným uchazečem nebo v okamžiku, kdy mu budou známa ustanovení smlouvy s financující institucí, jimiž se budou zadavatel a uchazeč povinni řídit, zakotvit tato ustanovení do kupní smlouvy, nebo do dodatku kupní smlouvy. Uchazeč je povinen tyto podmínky přijmout.
CAS musí splňovat požadavky dané:
• předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR. Veškeré povinné údaje k provedení a vybavení CAS, včetně výjimek jsou uvedeny v technickém průkazu motorového vozidla (osvědčení o registraci vozidla) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů. Součásti dokumentace musí být ověřená kopie certifikátu vydaného pro požadovaný typ CAS autorizovanou osobou, případně prohlášení o shodě výrobku,

• vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů, a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách. Dodávaná CAS musí plnit minimální emisní limit EURO V.
Předpokládaná hodnota: 7 400 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 06.08.2019 9:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 18.09.2019
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 7 255 500,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 8 779 155,00 CZK
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 7 255 500,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 8 779 155,00 CZK

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací podmínky PDF 0,67 MB 20.06.2019  08:17 
2. Technická specifikace předmětu plnění DOCX 0,09 MB 20.06.2019  08:17 
3. Smluvní podmínky - Návrh kupní smlouvy DOCX 0,07 MB 20.06.2019  08:17 
4. Formulář - seznam významných dodávek DOCX 0,02 MB 20.06.2019  08:17 
5. Formulář - krycí list nabídky DOCX 0,02 MB 20.06.2019  08:17 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení ZD č.1 PDF 0,26 MB 24.07.2019  08:28 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,23 MB 01.10.2019  08:32 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Kupní smlouva PDF 10,81 MB 25.09.2019  10:56 
2. Dodatek č. 1 PDF 0,84 MB 06.02.2020  10:19 

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výše skutečně uhrazené ceny PDF 0,36 MB 17.02.2020  08:30 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   WISS CZECH s.r.o.   29305934 CZ NE 7 255 500,00 CZK 8 779 155,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2019 7 255 500,00 CZK   8 779 155,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
20.06.2019 8:17:50 Zakázka zveřejněna  
24.07.2019 8:28:01 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Slávka Kouřilová
25.09.2019 10:56:51 Přidání dokumentu "Kupní smlouva", Publikovat = "Zveřejnit" Slávka Kouřilová
25.09.2019 10:59:23 Přidán nový účastník "IČ="29305934 " Název:"WISS CZECH s.r.o." Vítěz="Ano"" Slávka Kouřilová
25.09.2019 10:59:59 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "7255500.00" Slávka Kouřilová
25.09.2019 10:59:59 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "8779155.00" Slávka Kouřilová
25.09.2019 10:59:59 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "20.06.2019 08:17:49" na "20.06.2019 08:17:50" Slávka Kouřilová
01.10.2019 8:32:28 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Slávka Kouřilová
06.02.2020 10:19:27 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Roman Kordula
17.02.2020 8:30:07 Přidání dokumentu "Výše skutečně uhrazené ceny", Publikovat = "Zveřejnit" Roman Kordula
17.02.2020 8:32:26 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "7255500.00" Roman Kordula
17.02.2020 8:32:26 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "8779155.00" Roman Kordula

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora