Město DUBŇANY

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město DUBŇANY

Nám. 15.dubna 1149, Dubňany, 69603

IČO: 00284882

Telefon: 518 698 511

E-mail: sekretariat@dubnany.eu ,  |   Internetová adresa: http://www.mesto-dubnany.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Agentura K 1 s.r.o., Jungmannova 2883/3, Břeclav, 69002

tel.:

e-mail: info@agenturak1.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Zajištění úklidu, správy a provozu kulturního domu v Dubňanech
Identifikátor veřejné zakázky: P19V00000004 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zrušena 
Datum zveřejnění: 10.06.2019   13:05
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Jedná se každodenní správu kulturního domu v Dubňanech včetně jeho zařízení, zajištění provozu¨Kulturního a informačního centra včetně Odpočinkové zóny. Pro přehlednost je rozsah plnění rozdělen do těchto hlavních bodů:
A) Každodenní komplexní správa kulturního domu, která se skládá z
• běžné drobné údržby, drobných oprav a úklidu vnitřních prostor,
• koordinace činností souborů, skupin a kroužků,
• provádění výlepové služby,
• provozování bufetu při akcích konaných v KD.
B) Zajištění provozu Kulturního a informačního centra spočívající především v
• poskytování turistických informací, informací o městu, kulturních, sportovních a společenských
akcích,
• zajišťování předprodejů vstupenek, prodeje výrobků místních řemeslníků,
• zajišťování průběhu akcí konaných v kulturním domě a přírodním areálu, instalací výstav, prohlídek
expozic,
• spolupráce při tvorbě příspěvků kabelové televize a zpravodaje MěÚ,
C) Organizace krátkodobých pronájmů společenského sálu domu kultury
Předpokládaná hodnota: 1 200 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 26.06.2019 9:00 hodin

Dokumenty

Zdůvodnění zrušení soutěže

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Sdělení o zrušení zadávacího řízení PDF 0,50 MB 02.07.2019  12:31 

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídek a zadávací podmínky PDF 0,63 MB 10.06.2019  13:05 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Formulář - čestné prohlášení dodavatele DOCX 0,02 MB 10.06.2019  13:05 
2. Formulář - krycí list nabídky DOCX 0,02 MB 10.06.2019  13:05 
3. Formulář - seznam významných služeb DOCX 0,02 MB 10.06.2019  13:05 
4. Specifikace služeb a činností DOC 0,08 MB 10.06.2019  13:05 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
10.06.2019 13:05:13 Zakázka zveřejněna  
02.07.2019 12:31:52 Přidání dokumentu "Sdělení o zrušení zadávacího řízení", Publikovat = "Zveřejnit" Slávka Kouřilová
02.07.2019 12:32:29 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" Slávka Kouřilová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora