Město Svitavy

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Svitavy

T. G. Masaryka 5/35, Svitavy, 56802

IČO: 00277444

Telefon: +420 461 550 211

E-mail: radnice@svitavy.cz,  |   Internetová adresa: http://www.svitavy.cz

Adresa profilu: http://www.stavebnionline.cz/profil/svi  |  Identifikátor profilu zadavatele: 60051073

Stav profilu : Aktivní

Adresa profilu v NEN : https://nen.nipez.cz/profil/msvitavy

XML profilu   |  Adresa tržiště:


    

Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky   [ Celkem : 120 ]

Datum
zveřejnění
Název veřejné zakázky Druh VZ Typ řízení Poslední
změna
17.04.2018   09:05 Rekonstrukce a výměna kanalizace a vodovodu T. G. Masaryka, Poličská a Sokolovská stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 24. 10. 2018 10:48:15
10.04.2018   06:45 Rekonstrukce a výměna kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení T. G. Masaryka stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 17. 9. 2018 15:50:05
11.09.2017   13:30 Chodník Parkem patriotů stavební práce Zakázka malého rozsahu 6. 12. 2017 8:25:16
09.08.2017   13:52 Rekonstrukce kanalizace Hybešova, Svitavy stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 15. 1. 2018 15:44:33
08.08.2017   07:54 Garážová stání ČOV Hradec nad Svitavou 494 stavební práce Zakázka malého rozsahu 13. 11. 2017 15:48:52
19.07.2017   16:55 Regenerace panelového sídliště u nádraží - II. etapa stavební práce Zakázka malého rozsahu 13. 11. 2017 14:28:57
17.07.2017   09:56 RS - Svitavy, VII. etapa (VII. etapa regenerace sídliště Svitavy - Lány) stavební práce Zakázka malého rozsahu 6. 12. 2017 8:23:38
12.07.2017   09:34 Snížení energetické náročnosti budovy městského úřadu T. G. Masaryka 5/35 ve Svitavách – SO 02 Zateplení půdního prostoru stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 6. 12. 2017 8:21:08
07.07.2017   11:18 Odstranění havárie kanalizace v ulici T. G. Masaryka, Svitavy stavební práce Zakázka malého rozsahu 10. 8. 2017 7:38:06
28.06.2017   08:17 Kanalizace a vodovod - areál objektu T. G. Masaryka 5/35 Svitavy stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 15. 1. 2018 15:42:08
09.05.2017   12:35 Zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele v rozsahu a obsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vyhláškou č. 169/2016 Sb., a § 89 zákona o zadávání veřejných zakázek na stavbu "Rozšíření objektu T. G. Masaryka 33A ve Svitavách" služby Zakázka malého rozsahu 9. 8. 2017 12:54:57
09.05.2017   10:39 Úprava prostor dvora bytového domu nám. Míru 75, Svitavy stavební práce Zakázka malého rozsahu 9. 8. 2017 13:34:55
05.05.2017   08:30 Kanalizace Nádražní Svitavy stavební práce Zakázka malého rozsahu 21. 7. 2017 10:14:21
16.03.2017   08:19 Rekonstrukce kanalizace U Stadionu a Kollárova ve Svitavách stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 6. 12. 2017 10:02:49
01.03.2017   08:30 Manipulační pruh a úpravy související s rekonstrukcí silnice II/366 ve Svitavách stavební práce Zakázka malého rozsahu 10. 8. 2017 7:34:27
23.11.2016   08:55 Zhotovení projektové dokumentace na stavbu "Rozšíření objektu T. G. Masaryka 33A ve Svitavách" služby Zakázka malého rozsahu 9. 8. 2017 12:59:29
09.11.2016   11:38 Dodávka elektřiny v rámci sdružených dodávek elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí - NN dodávky Jednací řízení bez uveřejnění 9. 11. 2016 11:38:15
09.11.2016   11:27 Dodávka elektřiny v rámci sdružených dodávek elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí - VN dodávky Jednací řízení bez uveřejnění 9. 11. 2016 11:39:15
09.11.2016   10:50 Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu - velkoodběr dodávky Jednací řízení bez uveřejnění 9. 11. 2016 10:50:19
09.11.2016   10:35 Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu - maloodběr dodávky Jednací řízení bez uveřejnění 9. 11. 2016 10:38:04
20.10.2016   15:21 Oprava historické budovy Langerovy vily - 2. etapa - obvodová drenáž a sanace vlhkého zdiva budovy stavební práce Zakázka malého rozsahu 2. 1. 2017 14:16:10
03.10.2016   10:15 Úprava veřejného prostranství před objektem kina ve Svitavách stavební práce Zakázka malého rozsahu 9. 8. 2017 10:31:02
15.08.2016   10:43 Kanalizace a vodovod - T. G. Masaryka Svitavy - I. etapa stavební práce Zakázka malého rozsahu 11. 11. 2016 8:27:43
08.08.2016   11:47 Regenerace panelového sídliště u nádraží - I. etapa stavební práce Zakázka malého rozsahu 2. 1. 2017 14:14:46
20.07.2016   14:55 Provedení části úprav výstavby nové pobočky ČSOB Svitavy stavební práce Zakázka malého rozsahu 9. 8. 2017 13:18:46
30.06.2016   00:00 Rekonstrukce kanalizace v ul. Sokolovská, Svitavy stavební práce Otevřené řízení 10. 11. 2016 14:39:58
25.05.2016   09:00 Svitavy, Kabelové vedení 22 kV pro pozemky v průmyslové zóně Paprsek - část 2 stavební práce Zakázka malého rozsahu 9. 8. 2017 11:28:24
24.05.2016   06:28 Centrální tělocvična pro výuku tělesné výchovy ve Svitavách stavební práce Otevřené řízení 13. 11. 2017 11:08:05
19.05.2016   10:54 Bezbariérové chodníky Svitavy - III. etapa stavební práce Zakázka malého rozsahu 9. 8. 2017 13:18:05
03.05.2016   00:00 Rekonstrukce kanalizace ulice Pražská Svitavy stavební práce Otevřené řízení 10. 11. 2016 14:39:27
03.03.2016   06:34 Zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na akci: "Rozšíření domova se zvláštním režimem ve městě Svitavy" služby Zakázka malého rozsahu 23. 11. 2016 9:03:32
18.12.2015   14:16 Bezbariérové chodníky Svitavy - II. etapa stavební práce Zakázka malého rozsahu 9. 8. 2017 11:12:06
29.10.2015   08:38 Kanalizace města Svitavy - III. etapa - dodatečné stavební práce VIII. stavební práce Jednací řízení bez uveřejnění 2. 2. 2016 7:01:50
29.10.2015   08:36 Regenerace veřejně přístupné zeleně ve městě Svitavy - dodatečné služby služby Jednací řízení bez uveřejnění 11. 12. 2015 19:59:59
21.10.2015   09:48 Parkoviště na ulici U Nemocnice ve Svitavách stavební práce Zakázka malého rozsahu 2. 12. 2015 8:39:33
08.10.2015   11:25 Rekonstrukce vnitřních prostor kina Vesmír Svitavy - Stavební práce HSV a PSV stavební práce Zakázka malého rozsahu 9. 8. 2017 11:24:41
05.10.2015   12:44 Kanalizace města Svitavy - III. etapa - dodatečné stavební práce VII. stavební práce Jednací řízení bez uveřejnění 2. 2. 2016 7:01:06
31.08.2015   14:46 Zahrada mateřské školy Větrná jako součást EVVO dodávky Zakázka malého rozsahu 4. 1. 2016 14:53:48
26.08.2015   09:08 Připojení VN pro objekty v průmyslové zóně ve Svitavách stavební práce Zakázka malého rozsahu 2. 12. 2015 7:33:17
26.08.2015   08:41 Kanalizace města Svitavy - III. etapa - dodatečné stavební práce VI. stavební práce Jednací řízení bez uveřejnění 2. 2. 2016 7:00:36
10.08.2015   11:31 Připojení VN pro objekty v průmyslové zóně ve Svitavách stavební práce Zakázka malého rozsahu 2. 12. 2015 7:33:58
24.07.2015   15:28 Dešťová kanalizace Kostelní náměstí Svitavy stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 3. 12. 2015 11:14:42
23.07.2015   14:35 Rekonstrukce odlehčovací stoky z odlehčovací komory ul.Vítězná, Svitavy stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 7. 1. 2016 16:29:30
23.07.2015   09:26 Kanalizace města Svitavy - III. etapa - dodatečné stavební práce V. stavební práce Jednací řízení bez uveřejnění 2. 2. 2016 7:00:08
20.07.2015   10:46 Výstavba kanalizační přípojky na ul. Za Kolonkou a rekonstrukce kanalizace na ul. U Mlýna ve Svitavách stavební práce Zakázka malého rozsahu 2. 12. 2015 8:54:24
15.07.2015   12:53 Tisk měsíčníku Naše město služby Zakázka malého rozsahu 9. 8. 2017 11:20:36
30.06.2015   15:21 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Svitavy dodávky Otevřené řízení 9. 2. 2016 13:28:17
25.06.2015   08:35 III. Etapa rekonstrukce cyklostezky v úseku Tauer elektro - restaurace U Jelena stavební práce Zakázka malého rozsahu 7. 12. 2015 14:43:07
23.06.2015   12:43 VI. etapa regenerace panelového sídliště Svitavy - Lány stavební práce Zakázka malého rozsahu 9. 8. 2017 10:28:25
18.06.2015   09:58 Kanalizace města Svitavy - III. etapa - dodatečné stavební práce IV. stavební práce Jednací řízení bez uveřejnění 2. 2. 2016 6:59:37
17.06.2015   06:34 Rekonstrukce ulice Zadní ve Svitavách - Lačnově, III. etapa stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 9. 12. 2015 9:52:43
17.06.2015   06:33 Rekonstrukce povrchu ulice Slunečná stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 9. 12. 2015 9:51:30
05.06.2015   14:02 Udržovací práce fasády a střechy budovy náměstí Míru 123/50, Svitavy stavební práce Zakázka malého rozsahu 2. 12. 2015 8:54:53
27.05.2015   14:47 Regenerace veřejných ploch U Stadionu a Kojeneckého ústavu ve Svitavách stavební práce Zakázka malého rozsahu 7. 12. 2015 14:42:23
13.05.2015   11:37 Restaurování venkovních dveří objektu Langerovy vily v ulici T. G . Masaryka 5/35, Svitavy stavební práce Zakázka malého rozsahu 2. 12. 2015 8:55:43
13.05.2015   10:58 Regenerace fasády ZŠ Svitavy, T. G. Masaryka 27 stavební práce Zakázka malého rozsahu 2. 12. 2015 8:56:15
12.05.2015   12:35 Úprava městského monitorovacího kamerového a dohlížecího systému (MKDS) ve Svitavách dodávky Zakázka malého rozsahu 25. 6. 2015 12:54:45
06.05.2015   08:03 Kanalizace města Svitavy - III. etapa - dodatečné stavební práce III. stavební práce Jednací řízení bez uveřejnění 2. 2. 2016 6:59:03
05.05.2015   06:31 Cyklostezka Svitavy - Vendolí stavební práce Otevřené řízení 2. 12. 2015 9:02:30
08.04.2015   10:43 Kanalizace města Svitavy - III. etapa - dodatečné stavební práce II. stavební práce Jednací řízení bez uveřejnění 2. 2. 2016 6:58:34
17.02.2015   15:39 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Svitavy dodávky Otevřené řízení 8. 2. 2016 11:02:28
11.02.2015   16:16 Kanalizace města Svitavy - III. etapa - dodatečné stavební práce I. stavební práce Jednací řízení bez uveřejnění 2. 2. 2016 6:58:05
09.01.2015   14:32 Zelený prstenec v jihozápadní části Svitav – stavební objekty SO 01 až SO 08 stavební práce Zakázka malého rozsahu 12. 1. 2015 9:47:28
07.01.2015   06:10 Snížení energetické náročnosti budov mateřské školy ul. Marie Majerové 1910/13 ve Svitavách stavební práce Otevřené řízení 7. 12. 2015 6:23:07
24.11.2014   11:01 Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu dodávky Jednací řízení bez uveřejnění 2. 12. 2014 13:39:05
24.11.2014   10:48 Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu dodávky Jednací řízení bez uveřejnění 2. 12. 2014 13:39:30
24.11.2014   10:39 Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny napěťové hladině nízkého napětí dodávky Jednací řízení bez uveřejnění 2. 12. 2014 13:39:54
24.11.2014   10:28 Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí dodávky Jednací řízení bez uveřejnění 2. 12. 2014 13:40:11
14.10.2014   13:36 Kanalizace města Svitavy - III. etapa (technický dozor investora) služby Zakázka malého rozsahu 2. 2. 2016 6:57:26
02.10.2014   15:49 Zelený prstenec v jihozápadní části Svitav - objekty 09 a 13 stavební práce Zakázka malého rozsahu 8. 1. 2015 13:39:29
23.09.2014   06:49 Zahrady mateřských škol ve Svitavách jako součást EVVO dodávky Zjednodušené podlimitní řízení 18. 12. 2015 14:49:15
11.09.2014   06:57 Snížení energetické náročnosti budov mateřské školy na ulici Pražská 1608/2A ve Svitavách - dodatečné stavební práce stavební práce Jednací řízení bez uveřejnění 27. 5. 2015 14:09:49
08.09.2014   08:51 Komunitní kompostárna - Svitavy - dodatečné stavební práce stavební práce Jednací řízení bez uveřejnění 13. 1. 2015 10:52:10
01.09.2014   16:03 Rekonstrukce plynové kotelny a vyvážení otopné soustavy v Langrově vile ve Svitavách stavební práce Zakázka malého rozsahu 9. 1. 2015 9:22:20
01.09.2014   14:22 Regenerace veřejných ploch U Stadionu a Kojeneckého ústavu ve Svitavách stavební práce Zakázka malého rozsahu 12. 1. 2015 8:42:43
27.08.2014   00:00 Snížení energetické náročnosti budov mateřské školy ul. Československé armády 1645/9 ve Svitavách stavební práce Otevřené řízení 7. 12. 2015 6:20:17
29.07.2014   00:00 ČOV Svitavy - Rekonstrukce vyhnívací nádrže I. stupně - dodatečné stavební práce stavební práce Otevřené řízení 1. 10. 2015 11:29:31
23.05.2014   10:30 Rekonstrukce zdroje tepla v budově Základní umělecké školy ve Svitavách stavební práce Zakázka malého rozsahu 22. 9. 2014 11:38:22
05.05.2014   11:59 Regenerace vnitrobloku bytových domů na ulici Kijevské ve Svitavách - III. stavba stavební práce Zakázka malého rozsahu 22. 9. 2014 11:38:59
10.04.2014   10:10 Odstavná stání na ulici Antonína Slavíčka ve Svitavách stavební práce Zakázka malého rozsahu 22. 9. 2014 14:47:09
05.03.2014   00:00 Regenerace veřejně přístupné zeleně ve městě Svitavy služby Otevřené řízení 9. 12. 2015 9:36:20
05.03.2014   00:00 Kanalizace města Svitavy - III. etapa stavební práce Otevřené řízení 2. 2. 2016 6:55:23
05.02.2014   12:36 Zpřístupnění Vodárenského lesa - I.etapa stavební práce Zakázka malého rozsahu 5. 2. 2014 12:36:46
30.01.2014   12:47 Intenzifikace ČOV Svitavy – dodatečné stavební práce – II. stavební práce Jednací řízení bez uveřejnění 25. 9. 2015 10:18:01
08.01.2014   09:30 Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí dodávky Jednací řízení bez uveřejnění 8. 1. 2014 9:30:01
08.01.2014   08:50 Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny napěťové hladině nízkého napětí dodávky Jednací řízení bez uveřejnění 8. 1. 2014 9:16:03
08.01.2014   08:38 Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu dodávky Jednací řízení bez uveřejnění 8. 1. 2014 9:18:11
08.01.2014   08:20 Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu dodávky Jednací řízení bez uveřejnění 8. 1. 2014 9:18:55
21.11.2013   12:27 Rekonstrukce dešťové kanalizace ul. Slunečná, Svitavy stavební práce Zakázka malého rozsahu 12. 1. 2015 9:21:52
14.11.2013   13:40 I/43 - Svitavy - Moravský Lačnov - OŽK stavební práce Zakázka malého rozsahu 23. 1. 2014 8:56:26
10.09.2013   10:02 Pořízení úklidového stroje pro město Svitavy dodávky Zjednodušené podlimitní řízení 23. 9. 2014 9:34:50
21.08.2013   11:40 Řemeslné dílny pro muzejní animaci stavební práce Zakázka malého rozsahu 23. 1. 2014 8:44:59
14.08.2013   00:00 Dodání a montáž čtyř FVE pro město Svitavy dodávky Zjednodušené podlimitní řízení 20. 2. 2014 19:32:50
29.07.2013   08:56 Intenzifikace ČOV Svitavy – dodatečné stavební práce stavební práce Jednací řízení bez uveřejnění 1. 10. 2015 12:15:19
10.07.2013   00:00 V. etapa regenerace panelového sídliště Svitavy - Lány stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 15. 1. 2014 10:34:05
04.07.2013   11:15 Mateřská škola U Stadionu 528/15, Svitavy stavební práce Zakázka malého rozsahu 18. 10. 2013 8:22:31
27.05.2013   00:00 Snížení energetické náročnosti budov mateřské školy na ulici Pražská 1608/2A ve Svitavách stavební práce Otevřené řízení 27. 5. 2015 13:57:40
10.04.2013   00:00 Technologické zařízení – Komunitní kompostárna – Svitavy dodávky Otevřené řízení 26. 2. 2015 13:53:34
10.04.2013   00:00 Zateplení budovy Mateřské školy M. Horákové, Svitavy stavební práce Otevřené řízení 16. 10. 2014 10:48:12
26.03.2013   00:00 Zateplení budovy Základní umělecké školy Svitavy stavební práce Otevřené řízení 8. 9. 2014 10:13:57
20.03.2013   08:35 Intenzifikace ČOV Svitavy stavební práce Otevřené řízení 11. 2. 2016 9:13:47
01.03.2013   13:31 Park Patriotů ve Svitavách - etapa 1 stavební práce Zakázka malého rozsahu 20. 3. 2013 9:54:30
13.02.2013   00:00 Komunitní kompostárna – Svitavy stavební práce Otevřené řízení 13. 1. 2015 10:55:46
14.01.2013   09:57 Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2013 dodávky Jednací řízení bez uveřejnění 20. 3. 2013 12:49:43
14.01.2013   09:49 Zastupování města Svitavy jako centrálního zadavatele při nákupu elektřiny a plynu pro rok 2013 na komoditní burze dodávky Jednací řízení bez uveřejnění 20. 3. 2013 12:52:49
07.01.2013   13:31 Pojištění majetku města Svitavy, odpovědnosti za škodu a havarijní pojištění vozidel služby Jednací řízení s uveřejněním 1. 2. 2016 11:12:40
12.11.2012   08:28 Regenerace vnitrobloku bytových domů na ulici Kijevské ve Svitavách stavební práce Zakázka malého rozsahu 20. 3. 2013 10:04:45
06.11.2012   00:00 Technologické centrum ORP Svitavy včetně elektronické spisové služby ve správním obvodu ORP - Dodávka elektronické spisové služby dodávky Zjednodušené podlimitní řízení 26. 11. 2014 9:09:46
05.10.2012   12:54 Stavební úpravy budov MŠ Svitavy, Větrná 655/11 po zateplení stavební práce Zakázka malého rozsahu 20. 3. 2013 10:41:24
17.09.2012   00:00 Komunikační propojení Pražská - Westvaco, Svitavy (část III a první úsek čáti IV) stavební práce Zakázka malého rozsahu 20. 3. 2013 10:45:44
12.09.2012   14:53 Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla v budově Kina Vesmír ve Svitavách stavební práce Zakázka malého rozsahu 20. 3. 2013 10:48:15
12.09.2012   13:43 Rekonstrukce zdroje tepla v objektu Ottendorferova domu ve Svitavách stavební práce Zakázka malého rozsahu 21. 3. 2013 12:25:04
23.08.2012   15:25 Rekonstrukce ulice Zadní ve Svitavách - Lačnově, II. etapa, 2b - úsek II stavební práce Zakázka malého rozsahu 25. 3. 2013 8:12:30
15.08.2012   08:21 Snížení energetické náročnosti budov ZŠ Svitavy, Felberova 669/2 stavební práce Otevřené řízení 5. 10. 2012 11:40:36
06.08.2012   12:54 Informační centrum a kavárna Oskara Schindlera stavební práce Otevřené řízení 20. 3. 2013 10:53:05
10.07.2012   13:30 Dům U Stadionu 528/15, Lány, Svitavy - Stavební úpravy stavební práce Zakázka malého rozsahu 20. 3. 2013 10:57:58
09.07.2012   10:37 Snížení energetické náročnosti budovy městského úřadu ve Svitavách, T. G. Masaryka 40/25 stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 26. 9. 2012 15:27:30
15.06.2012   00:00 Technologické centrum ORP Svitavy včetně elektronické spisové služby ve správním obvodu ORP - Dodávka TC ORP Svitavy dodávky Zjednodušené podlimitní řízení 26. 11. 2014 9:10:32
13.06.2012   16:15 Snížení energetické náročnosti budov MŠ Svitavy, Větrná 655/11 stavební práce Otevřené řízení 5. 10. 2012 12:38:30
13.06.2012   14:44 Odstranění prachových částic včetně odstranění azbestových a minerálních vláken ze všech částí Mateřské školy, Větrná 655/11, Svitavy, Pavilony A, B, C a D služby Zakázka malého rozsahu 20. 3. 2013 11:00:59

Kliknutím na název zadávacího řízení si zobrazíte podrobnější informace.

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora