Obec Dolní Hrachovice

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Dolní Hrachovice

Dolní Hrachovice 20, Dolní Hrachovice, 39143

IČO: 00582441

Telefon: 724180178

E-mail: obec.dolnihrachovice@volny.cz,  |   Internetová adresa: http://www.obecdolnihrachovice.eud.cz/

Adresa profilu: http://www.stavebnionline.cz/profil/dolnihrachovice  |  Identifikátor profilu zadavatele: 492648

Stav profilu : Aktivní

XML profilu   |  Adresa tržiště:


    

Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem

Datum
zveřejnění
Název veřejné zakázky Druh VZ Typ řízení Poslední
změna
24.10.2023   09:17 Oprava havárie prameniště vodovodu Hrachovice stavební práce Zakázka malého rozsahu 24.10.2023 9:17:24
14.07.2020   14:25 Mostek – vrt MOP-1, Dolní Hrachovice, okres Tábor stavební práce Zakázka malého rozsahu 14.07.2020 14:32:55
14.07.2020   07:47 Oprava vodovodního řadu přivaděče v části obce stavební práce Zakázka malého rozsahu 14.07.2020 14:39:08
13.06.2017   08:34 Dolní Hrachovice – Etapa B – připojení nového vodního zdroje stavební práce Zakázka malého rozsahu 13.06.2017 8:44:08
13.06.2017   08:21 Dolní Hrachovice – Etapa A – obnova objektů vodovodu stavební práce Zakázka malého rozsahu 13.06.2017 8:47:58
23.08.2016   15:25 Oprava MK na p.p.č. 1043, 1042/1 a 1049/1 v k.ú. Horní Hrachovice stavební práce Zakázka malého rozsahu 29.05.2017 15:38:38
28.12.2015   08:13 Oprava a rehabilitace kapličky v části obce Dolní Hrachovice stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 28.12.2015 8:25:19
23.09.2015   10:30 „Svážíme bioodpad z obce Dolní Hrachovice“ dodávky Zakázka malého rozsahu 23.09.2015 10:30:17

Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Datum
zveřejnění
Název veřejné zakázky Druh VZ Typ řízení Poslední
změna
21.07.2019   16:04 Opravy a renovace objektu č.p. 20 Dolní Hrachovice, p.č. 50, k.ú. Horní Hrachovice – obecní úřad stavební práce Zakázka malého rozsahu 21.11.2019 17:50:42
21.07.2019   15:53 Oprava části místní komunikace Dolní Hrachovice - Mostek v km 0,500 - 1,173 stavební práce Zakázka malého rozsahu 21.11.2019 18:11:33

Kliknutím na název zadávacího řízení si zobrazíte podrobnější informace.

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora