Obec Ratibořské Hory

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Ratibořské Hory

Ratibořské Hory 121, Ratibořské Hory, 39142

IČO: 00252794

Telefon: 381 283 087

E-mail: obec@ratiborskehory.cz,  |   Internetová adresa: http://www.ratiborskehory.cz/

Adresa profilu: http://www.stavebnionline.cz/profil/ratiborskehory  |  Identifikátor profilu zadavatele: 488010

Stav profilu : Aktivní

XML profilu   |  Adresa tržiště:


    

Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem   [ prvních 10 - celkem : 11 ]

Datum
zveřejnění
Název veřejné zakázky Druh VZ Typ řízení Poslední
změna
27.08.2020   09:23 "Stavební úpravy objektu KD na p.č.st. 73/1 v k.ú. Ratibořské Hory" stavební práce Zakázka malého rozsahu 16. 12. 2021 10:18:49
04.06.2020   15:46 Výměna oken a dveří v č.p. 44 stavební práce Zakázka malého rozsahu 20. 4. 2021 8:31:22
04.06.2020   15:41 Udržovací práce na opěrné a ohradní zdi hřbitova v Ratibořicích – I. etapa stavební práce Zakázka malého rozsahu 20. 4. 2021 8:44:14
03.09.2018   14:04 Komunikace a autobusové zastávky Ratibořské Hory stavební práce Zakázka malého rozsahu 12. 12. 2018 8:34:27
20.07.2018   11:23 Oprava místní komunikace v k.ú. Ratibořské Hory stavební práce Zakázka malého rozsahu 12. 3. 2020 11:51:21
05.04.2018   09:31 Ratibořské Hory - Dopravní automobil dodávky Zakázka malého rozsahu 9. 4. 2019 11:30:58
31.08.2017   08:08 Zaokruhování vodovodu Dobronická - Ratibořské Hory stavební práce Zakázka malého rozsahu 15. 9. 2017 12:59:33
24.07.2017   12:21 Oprava a odbahnění návesní požární náídrže na p.č. 732 k.ú. Vřesce stavební práce Zakázka malého rozsahu 24. 7. 2017 12:21:53
03.10.2016   12:14 Oprava vodovodu a přepojení přípojek Ratibořské Hory stavební práce Zakázka malého rozsahu 3. 10. 2016 12:14:54
26.08.2015   15:14 Zateplení kulturního sálu - Ratibořské Hory stavební práce Zakázka malého rozsahu 25. 11. 2015 12:16:27

Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Datum
zveřejnění
Název veřejné zakázky Druh VZ Typ řízení Poslední
změna
19.08.2019   09:55 Oprava povrchu MK v k.ú. Ratibořské Hory stavební práce Zakázka malého rozsahu 12. 3. 2020 11:42:00

Kliknutím na název zadávacího řízení si zobrazíte podrobnější informace.

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora