Obec České Libchavy

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec České Libchavy

České Libchavy 160, České Libchavy, 56114

IČO: 00278670

Telefon: 465 582 115

E-mail: obec@ceskelibchavy.cz,  |   Internetová adresa: http://www.ceskelibchavy.cz/

Adresa profilu: http://www.stavebnionline.cz/profil/ceskelibchavy  |  Identifikátor profilu zadavatele: 370858

Stav profilu : Aktivní

XML profilu   |  Adresa tržiště:


    

Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem   [ prvních 10 - celkem : 18 ]

Datum
zveřejnění
Název veřejné zakázky Druh VZ Typ řízení Poslední
změna
25.04.2018   11:22 Odstranění objektu č.p. 144 na p.č.st. 172, k.ú. České Libchavy a Sídlo nového obecního úřadu v Českých Libchavách na p.č.st. 172 a p.č. 588/2, k.ú. České Libchavy stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 12. 7. 2018 7:36:51
13.12.2017   15:40 Oddělení splaškové kanalizace sídliště Habřinka stavební práce Zakázka malého rozsahu 13. 12. 2017 15:49:38
14.10.2016   10:19 Zklidnění dopravy v Českých Libchavách stavební práce Zakázka malého rozsahu 14. 10. 2016 10:19:44
06.10.2016   14:13 Oprava místních komunikací v Českých Libchavách stavební práce Zakázka malého rozsahu 6. 10. 2016 14:13:32
26.09.2016   10:20 Oprava mostku u čp. 32 v Českých Libchavách stavební práce Zakázka malého rozsahu 26. 9. 2016 10:20:47
29.08.2016   10:44 Opravy místních komunikací České Libchavy stavební práce Zakázka malého rozsahu 29. 8. 2016 10:44:22
12.07.2016   08:43 Obnova ohradní zdi hřbitova v Českých Libchavách stavební práce Zakázka malého rozsahu 12. 7. 2016 8:43:28
11.12.2015   09:09 Doplnění přenosů dat ze staré kanalizace na dispečink a rekonstrukce řízení čerpacích stanic - Obec České Libchavy dodávky Zakázka malého rozsahu 11. 12. 2015 9:09:41
23.09.2015   19:20 CYKLISTISKÁ A VÍCEÚČELOVÁ KOMUNIKACE V OBCI ČESKÉ LIBCHAVY stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 25. 8. 2016 10:53:51
09.07.2015   16:14 Svoz bioodpadu pro obec České Libchavy dodávky Zjednodušené podlimitní řízení 3. 9. 2015 19:58:10

Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Datum
zveřejnění
Název veřejné zakázky Druh VZ Typ řízení Poslední
změna
23.12.2013   17:09 ODKANALIZOVÁNÍ A ČOV PRO OBEC ČESKÉ LIBCHAVY stavební práce Otevřené řízení 23. 7. 2015 9:39:20

Kliknutím na název zadávacího řízení si zobrazíte podrobnější informace.

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora