Obec Gruna

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Gruna

Gruna 66, Gruna, 57101

IČO: 00194611

Telefon: 461316229

E-mail: obec.gruna@worldonline.cz,  |   Internetová adresa: http://www.gruna.eu

Adresa profilu: http://www.stavebnionline.cz/profil/gruna  |  Identifikátor profilu zadavatele: 344571

Stav profilu : Aktivní

XML profilu   |  Adresa tržiště:


    

Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem

Datum
zveřejnění
Název veřejné zakázky Druh VZ Typ řízení Poslední
změna
12.02.2019   11:34 Nákup traktoru pro lesní hospodářství dodávky Zakázka malého rozsahu 12. 2. 2019 11:38:20
26.07.2018   08:22 Obec Gruna dodávky Zakázka malého rozsahu 26. 7. 2018 8:22:25
25.07.2018   17:26 Obec Gruna-Dodávka kolového stroje pro manipulaci s bioodpady dodávky Zakázka malého rozsahu 25. 7. 2018 17:26:47
19.04.2016   13:19 Výstavba a oprava místních komunikací v k.ú. Gruna na p.č.1012/9,1010/22,929,2560,2567 a v k.ú. Žipotín na p.č. 410, 409/1 stavební práce Zakázka malého rozsahu 19. 4. 2016 13:19:26
31.05.2015   16:31 Výstavba místní komunikace na BZ 6 v k.ú. Gruna na p.č.966/2,966/3,966/12,1010/17 a 2216/3 stavební práce Zakázka malého rozsahu 31. 5. 2015 16:31:53
15.07.2013   11:30 „Oprava lesní cesty na p.p.č.1080/1 a 2562, katastrální území Gruna, obec Gruna“ stavební práce Zakázka malého rozsahu 15. 7. 2013 11:30:10

Veřejná zakázka byla zrušena

Datum
zveřejnění
Název veřejné zakázky Druh VZ Typ řízení Poslední
změna
25.07.2018   17:40 Obec Gruna-dodávka štepkovače na biomasu dodávky Zakázka malého rozsahu 26. 7. 2018 7:49:16

Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Datum
zveřejnění
Název veřejné zakázky Druh VZ Typ řízení Poslední
změna
03.04.2020   11:22 Technika a technologie pro lesní hospodářství dodávky Zakázka malého rozsahu 6. 4. 2020 10:43:47

Kliknutím na název zadávacího řízení si zobrazíte podrobnější informace.

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora