Obec Gruna

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Gruna

Gruna 66, Gruna, 57101

IČO: 00194611

Telefon: 461316229

E-mail: obec.gruna@worldonline.cz,  |   Internetová adresa: http://www.gruna.eu

Adresa profilu: http://www.stavebnionline.cz/profil/gruna  |  Identifikátor profilu zadavatele: 344571

Stav profilu : Aktivní

XML profilu   |  Adresa tržiště:


    

Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem   [ prvních 10 - celkem : 12 ]

Datum
zveřejnění
Název veřejné zakázky Druh VZ Typ řízení Poslední
změna
20.02.2023   11:49 Pořízení řezacího a štípacího automatu na palivové dřevo dodávky Zjednodušené podlimitní řízení 20.02.2023 11:49:34
03.02.2023   13:49 Výměna vodovodu k.ú. Žipotín stavební práce Zakázka malého rozsahu 03.02.2023 13:49:46
23.09.2022   14:14 Pořízení hydraulické ruky pro štěpkovač dodávky Zakázka malého rozsahu 23.09.2022 14:21:29
02.09.2022   10:47 Výstavba nového víceúčelového hřiště v obci Karlín stavební práce Zakázka malého rozsahu 10.07.2023 14:41:23
16.09.2021   13:55 Napojení doplňujícího zdroje pitné vody v Gruně stavební práce Zakázka malého rozsahu 16.09.2021 13:55:36
11.01.2021   10:12 Doplňující zdroj pitné vody v Gruně - HG průzkum stavební práce Zakázka malého rozsahu 15.09.2021 15:49:58
12.02.2019   11:34 Nákup traktoru pro lesní hospodářství dodávky Zakázka malého rozsahu 12.02.2019 11:38:20
26.07.2018   08:22 Obec Gruna dodávky Zakázka malého rozsahu 26.07.2018 8:22:25
25.07.2018   17:26 Obec Gruna-Dodávka kolového stroje pro manipulaci s bioodpady dodávky Zakázka malého rozsahu 25.07.2018 17:26:47
19.04.2016   13:19 Výstavba a oprava místních komunikací v k.ú. Gruna na p.č.1012/9,1010/22,929,2560,2567 a v k.ú. Žipotín na p.č. 410, 409/1 stavební práce Zakázka malého rozsahu 19.04.2016 13:19:26

Veřejná zakázka byla zrušena

Datum
zveřejnění
Název veřejné zakázky Druh VZ Typ řízení Poslední
změna
03.02.2023   13:44 Výměna vodovodu k.ú. Žipotín stavební práce Zakázka malého rozsahu 03.02.2023 13:50:19
25.07.2018   17:40 Obec Gruna-dodávka štepkovače na biomasu dodávky Zakázka malého rozsahu 26.07.2018 7:49:16

Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Datum
zveřejnění
Název veřejné zakázky Druh VZ Typ řízení Poslední
změna
03.04.2020   11:22 Technika a technologie pro lesní hospodářství dodávky Zakázka malého rozsahu 06.04.2020 10:43:47

Kliknutím na název zadávacího řízení si zobrazíte podrobnější informace.

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora