Obec Chornice

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Chornice

Jevíčská 41, Chornice, 56942

IČO: 00276693

Telefon: 461 327 807

E-mail: obec.chornice@jevicko.net,  |   Internetová adresa: http://www.obecchornice.cz/

Adresa profilu: http://www.stavebnionline.cz/profil/chornice  |  Identifikátor profilu zadavatele: 344064

Stav profilu : Aktivní

XML profilu   |  Adresa tržiště:


    

Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem

Datum
zveřejnění
Název veřejné zakázky Druh VZ Typ řízení Poslední
změna
05.04.2022   11:46 Chornice - Revitalizace veřejných prostranství v obci dodávky Zakázka malého rozsahu 05.04.2022 11:46:05
06.08.2019   11:19 Stavební úpravy bytového domu – Nádražní 143 Chornice stavební práce Zakázka malého rozsahu 02.12.2020 10:40:35
22.09.2016   08:40 Garážové stání pro hasičské vozidlo stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 23.02.2021 10:27:28
08.10.2015   08:23 „Svážíme bioodpad z obce Chornice“ dodávky Zakázka malého rozsahu 08.10.2015 8:23:06
23.01.2015   11:56 Zateplení základní školy Chornice stavební práce Zakázka malého rozsahu 23.01.2015 11:56:33
07.11.2014   13:04 Chornice - Studie proveditelnosti přírodě blízkých protipovodňových opatření. služby Zakázka malého rozsahu 07.11.2014 13:04:24
17.06.2014   10:02 Odkanalizování obce Chornice - dodatečné stavební práce stavební práce Jednací řízení bez uveřejnění 17.06.2014 10:11:04
19.04.2013   18:22 ZATEPLENÍ A ZMĚNA VYTÁPĚNÍ BUDOVY MŠ CHORNICE – ETIS A VÝMĚNY VÝPLNÍ OTVORŮ stavební práce Zakázka malého rozsahu 10.06.2013 16:53:17
19.04.2013   14:13 ZATEPLENÍ A ZMĚNA VYTÁPĚNÍ BUDOVY MŠ CHORNICE – ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A TEPELNÉ ČERPADLO stavební práce Zakázka malého rozsahu 10.06.2013 17:01:24
06.03.2013   00:00 Odkanalizování obce Chornice stavební práce Otevřené řízení 17.06.2014 9:55:23

Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Datum
zveřejnění
Název veřejné zakázky Druh VZ Typ řízení Poslední
změna
08.01.2018   10:22 Dokončení kanalizace Chornice stavební práce Užší řízení 20.09.2022 13:50:07

Kliknutím na název zadávacího řízení si zobrazíte podrobnější informace.

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora