NAŠE SLUŽBY METODIKA PRO ZADAVATELE PROFILY ZADAVATELŮ LEGISLATIVA ČR - EU ČÍSELNÍKY KVALIFIKACE DODAVATELŮ KONTAKT
 
 
 
 
 
 
 
 


     Hlavni menu ĂšvodnĂ­ strana


Konference k novému zákonu o veřejných zakázkách

Připravujeme konferenci k novému zákonu o veřejných zakázkách. Termín je 8. června 2016. Místo konání i obsazení přednášejících je stejné jako minule, tj. konference se koná v brněnském Holiday Inn a přednášet budou Ing. Pavel Herman, Ing. Petr Vrbka, Ing. Petr Serafín, Ing. Jiří Košulič a Ing. Jaromír Maixner. Podrobnější informace najdete na www.rts.cz/konference. Těšíme se na setkání s Vámi.

29. 4. 2016 | Nový zákon již ve Sbírce zákonů

Dne 29. dubna 2016 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách. Zákon nabyde účinnosti 1. října 2016.

20. 4. 2016 | Nový zákon o zadávání veřejných zakázek byl přijat

Včera, tj. 19. 4. 2016, schválila Poslanecká sněmovna návrh nového zákona o veřejných zakázkách ve znění schváleném Senátem. Senátem navržená změna spočívá v posunutí účinnosti zákona. Původně měla účinnost nastat 3 měsíce od vyhlášení, nyní se tato lhůta prodlužuje o další 3 měsíce a účinnost bude tedy 6 měsíců od vyhlášení ve Sbírce zákonů. Důvodem bylo zajistit zadavatelům dostatek času na přípravu.

14. 3. 2016 | Návrh zákona o veřejných zakázkách prošel 3. čtením

Návrh zákona o zadávání veřejných zakázek úspěšně prošel třetím čtením v Poslanecké sněmovně. Informace o projednávání nového zákona najdete na stránkách PSP.

12. 1. 2016 | Nové limity od 1. 1. 2016

1. ledna 2016 nabyla účinnosti novela nařízení vlády, kterým se mění finanční limity pro účely zákona o veřejných zakázkách. Nařízení vlády, v aktuální podobě, najdete na našem webu..

3. 11. 2015 | Konference "Stavební zakázky podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek"

Návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek byl 27. 10. 2015 předán Poslanecké sněmovně a je tedy nejvyšší čas se s ním seznámit. V rámci celodenní konference projdeme postup zadávacího řízení s důrazem na stavební zakázky.

Celým procesem zadávání vás provedou, spoluautor návrhu nového zákona Mgr. Pavel Herman a expert na stavební zakázky Ing. Petr Vrbka. Pohled odborné veřejnosti stavařů na vybrané problémy návrhu zákona budou prezentovat zástupci Ministerstva obchodu a průmyslu, Svazu podnikatelů ve stavebnictví a Hospodářské komory.

Konference je určena jak pro zadavatele, tak i pro uchazeče o veřejnou zakázku.

Konference se koná v úterý 1. 12. 2015 v brněnském hotelu Holiday Inn. Více informací naleznete na stránkách www.rts.cz

1. 4. 2015 | Novela ZVZ

Dne 6. března 2015 vyšla ve Sbírce zákonů další novela zákona o veřejných zakázkách. Její označení je 40/2015 Sb, a účinnosti nabyla dnem vyhlášení. Na našem webu můžete nyní najít aktuální text zákona, tedy včetně uvedené novely.

11. 6. 2014 | Workshop k veřejným zakázkám

Na čtvrtek 19. 6. 2014 od 13 do 15 hodin jsme připravili další workshop k veřejným zakázkám. Aktuální problémy, které vznikají při zadávání veřejných zakázek bude komentovat jako vždy Ing. Petr Vrbka. Více informací, včetně možnosti elektronické objednávky, naleznete na zvláštní straně.

24. 4. 2014 | Nové "mírně" komentované stanovisko ÚOHS

Připravili jsme pro vás výkladové stanovisko ÚOHS s komentářem. Úřad se ve stanovisku vyjadřuje k možnosti zrušení zadávacího řízení z důvodu nezískání dotace.

22. 4. 2014 | Nové evropské směrnici k veřejným zakázkám

28. března 2014 byly v Úředním věstníku EU zveřejněny nové směrnice upravující zadávání veřejných zakázek. Směrnice v PDF formátu si můžete stáhnout z našeho webu. Česká republika je povinna transformovat tyto směrnice do našeho právního řádu ve lhůtě do 18. dubna 2016. Podle dostupných informací by to však mělo být spíše dříve. Již do konce tohoto roku by měl být připraven návrh zákona o veřejných zakázkách v paragrafovém znění.

11. 3. 2014 | Seminář / Workshop k veřejným zakázkám

Dne 20. 3. 2014 pořádáme krátký seminář (workshop) k aktuálním problémům veřejných zakázek. Seminář se uskuteční v sídle naší společnosti a povede jej Ing. Petr Vrbka. Kromě akutálních problémům se budeme věnovat i problémům účastníků semináře. Více informací naleznete na našich internetových stránkách.

Metodika Expertní skupiny Ministerstva pro místní rozvoj

16. 1. 2014 | Ministerstvo pro místní rozvoj sestavilo Expertní skupinu MMR k zákonu o veřejných zakázkách. Na složení této expertní skupiny se můžete podívat na stránkách ministerstva. Skupina již připravila několik metodických doporučení, které se týkají prokazování kvalifikace subdodavatelem, stanovení předpokládané hodnoty VZ u zadavatele, který má provozní jednotky. Všechna pokyny naleznete na internetových stránkách MMR.

15. 1. 2014 | Nové limity od 1. 1. 2014

Dne 18. prosince 2014 vyšlo ve Sbírce zákonů nařízení vlády, kterým se mění finanční limity pro účely zákona o veřejných zakázkách. Nařízení vlády si můžete stáhnout ve formátu PDF, nebo se můžete podívat na úplné znění nařízení na našem webu. Účinnost nařízení je od 1. ledna 2014.

2. 12. 2013 | Zákonné opatření Senátu je platné!

Poslanecká sněmovna schválila na svém prvním jednání dne 27. listopadu 2013 Zákonné opatření Senátu. Zákon o veřejných zakázkách tedy bude od 1. ledna 2014 platit ve znění Zákonného opatření Senátu.

Zákonné opatření senátu

Dne 30. října 2013 vyšlo ve Sbírce zákonů tzv. zákonné opatření senátu, které novelizuje zákon č. 137/2006 Sb., v aktuálním znění. Účinnost tohoto opatření je od 1. ledna 2014. Zákonné opatření senátu je platné, bude se jím však zabývat na svém prvním zasedání Poslanecká sněmovna, která jej buď potvrdí nebo zamítne. Text zákonného opatření si můžete stáhnout zde....

9. 4. 2013 | Novela vyhlášky 499/2006 Sb.

Dne 29. března 2013 nabyla účinnosti novela vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Novela (vyhláška č. 62/2013 Sb.) samozřejmě obsahuje přechodná ustanovení. Podle těchto ustanovení se dokumentace, která byla zpracována přede dnem nabytí účinnosti novely a bude předložena stavebnímu úřadu do 31. 12. 2014 posuzuje dle dosavadní právní úpravy.

U dokumentace pro provádění stavby platí, že pokud bude stavba zahájena do 31. 12. 2014, pak může být zpracována podle znění před novelou.

Text novely si můžete stáhnout ve formátu PDF.

27. 2. 2013 | Soudní rozhodnutí k sčítání zakázek

Připravili jsme pro vás komentované soudní rozhodnutí, které se týkalo sčítání zakázek zadávaných na právní služby. Nicméně bylo by možné jej analogicky použít i na projekční práce.

26. 2. 2013 | Zasílání novinek o profilu zadavatele

Pokud máte zájem o zasílání novinek ohledně zejména provozování profilu zadavatele, a s tím souvisejících informací, pak prosím vyplňte svoji e-mailovou adresu na zvláštní straně.

26. 2. 2013 | Dotazy k soupisu prací

V části Metodika pro zadavatele jsme uveřejnili 3 nové odpovědi na dotazy týkající se zpracování soupisu stavebních prací dle vyhlášky č. 230/2012 Sb.

29. 1. 2013 | Vzorové obchodní podmínky pro zateplení

Připravili jsme pro vás novou stránku, kde budeme uveřejňovat vzorové dokumenty, které můžete volně využít. Prvním dokumentem, který tam naleznete, jsou obchodní podmínky pro zhotovení stavby - zateplení. Jsou koncipovány jako specifické podmínky pro tento druh stavebních prací a obsahují i specifika daná podmínkami OPŽP.

17. 12. 2012 | Ukázky soupisu prací, dodávek a služeb

Připravili jsme pro vás ukázku soupisu prací, dodávek a služeb, tak jak byly prezentovány na našem odborném semináři.

Položkový rozpočet pro zadavatele pro předpokládanou hodnotu
Soupis prací dodávek a služeb vzor - PDF
Soupis prací dodávek a služeb - Excel

5. 12. 2012 | Prezentace z odborných seminářů

Ůčastníci našich seminářů si můžou stáhnout prezentace ve formátu MS PowerPoint.
•  Prezentace k novele zákona o veřejných zakázkách
•  Prezentace k soupisu stavebních prací dle vyhlášky č. 230/2012 Sb.

23. 10. 2012 | Přehlednější stanoviska RTS

Společnost RTS pravidelně připravuje svoje stanoviska k vybraným problematickým oblastem zadávání veřejných zakázek. Nyní jsme připravili zvláštní stranu, kde bude jejich přehledný a akutální seznam.

22. 10. 2012 | Nové semináře o zadávání veřejných zakázkách

Připravili jsme dva semináře, které se týkají zadávání veřejných zakázek. Na prvním semináři se budeme zabývat dubnovou novelou zákona o veřejných zakázkách a prováděcími předpisy. Seminář se koná v Brně i Praze a přednášet bude Ing. Petr Vrbka.

Druhý seminář bude zaměřen na soupis prací a dodávek podle vyhlášky č. 230/2012 Sb. Přednášet budou Ing. Petr Vrbka, Ing. Iveta Kolibová a Ing. Leoš Budig (všichni RTS) a i tento seminář se uskuteční v Brně i Praze.

Informace o termínech, přesném programu semináře a internetovou objednávku naleznete na našich internetových stránkách www.rts.cz

13. 9. 2012 | Metodika MMR k některým otázkám vymezení zadávacích podmínek k veřejným zakázkám na stavební práce

Ministerstvo pro místní rozvoj na svém Portálu o veřejných zakázkách uveřejnilo doporučení k vybraným ustanovením vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a vyhlášky č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce.

Elektronický formát soupisu prací

Ustanovení § 13 vyhlášky 230/2012 Sb., stanoví, že "formátem elektronického soupisu prací může být XML formát. Dokumentace tohoto formátu je k dispozici na informačním systému Ministerstva pro místní rozvoj.Ministersvo umístilo dokumentaci k tomuto formátu na svůj portál o veřejných zakázkách . Poznámka: dokumentaci naleznete až v polovině stránky - nadpis Vyhlášky k zákonu o veřejných zakázkách.

31. 7. 2012 | Nové prováděcí předpisy k ZVZ

Dne 4. července 2012 vyšly ve Sbírce zákonů 3 prováděcí vyhlášky k zákonu o veřejných zakázkách. Vyhláška 230 /2012 Sb. stanoví rozsah a podrobnost příslušné dokumentace a obsah a formu soupisu prací u veřejných zakázek na stavební práce. Vyhláška 231/2012 Sb., stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce a vyhláška 232/2012 Sb., se týká odůvodnění veřejné zakázky. Texty předpisů naleznete samozřejmě na našem webu v části LEGISLATIVA.

3. 7. 2012 | Certifikace našeho profilu zadavatele

Náš software x:tendr – profil zadavatele, který nabízíme zadavatelům k uveřejňování povinných informací o veřejných zakázkách, byl dne 21. 6. 2012 certifikován. Certifikována byla nejen funkčnost elektronického nástroje, ale i prostředí ve kterém je provozován.

Zadavatelé tak získávají jistotu, že profil zadavatele, který si u nás zřídí, splňuje všechny požadavky, které vyplývají ze zákona o veřejných zakázkách.

    

30. 4. 2012 | Certifikace profilů zadavatelů

Zadavatelé v těchto dnech dostávají e-mailovou zprávu, která navozuje dojem, že profil zadavatele musí být certifikován a naše služba tento certifikát nemá. Rádi bychom všechny stávající i potencionální zákazníky informovali, že zákon o veřejných zakázkách nestanoví povinnost certifikace. Právní předpisy pouze stanoví podmínky, které musí profil zadavatele splňovat. Tyto podmínky naše služba splňuje. Certifikát je pouze prostředkem k prokázání splnění zákonných podmínek. Nicméně vzhledem k častým dotazům zadavatelů jsme začali proces certifikace našeho profilu zadavatele. V případě jakýchkoli dotazů či nejasností nás prosím kontaktujte na j.kosulic@rts.cz.

28. 4. 2012 | Vyhláška o uveřejňování a profilu zadavatele byla vyhlášena ve Sbírce zákonů

Dne 27.4.2012 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 133/2012 Sb.,o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele. Text vyhlášky si můžete stáhnout ve formátu pdf.

28. 3. 2012 | Stanovisko MMR k problematice veřejných zakázek na přelomu březen - duben 2012
[AKTUALIZOVÁNO 5.4.2012]

V souvislosti se začátkem účinnosti novely zákona o veřejných zakázkách se objevily problémy s dokončením veřejných zakázek, jejichž zadávací proces započal před 1. 4. 2012, ale do data účinnosti nebyl ukončen. Jedná se o problematiku veřejných zakázek malého rozsahu s předpokládanou hodnotou od 1 mil. do 2 mil. Kč, které po 1. 4. 2012 již jsou podlimitními veřejnými zakázkami a o rozšíření okruhu subjektů, které jsou považovány za dotavané zadavatele.

Dále se jedná o problematiku zveřejňování povinných informací, které se týkají i zadávacích řízení zahájených před účinností novely, na profilu zadavatele. Jedná se o zveřejňování uzavřených smluv, výši skutečně uhrazené ceny a seznamu subdodavatelů.

K výše uvedeným problémům vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj stanovisko, které později doplnili dalším vyjádřením. Oba dokumenty si můžete stáhnout ve formátu pdf.

26. 3. 2012 | Problematika veřejných zakázek malého rozsahu na přelomu březen - duben 2012

Pro veřejné zakázky malého rozsahu platí, že zadavatelé nejsou povinni zadávat takové zakázky podle zákona (§ 18 odstavec 3 zákona). Zadáváním zákon rozumí závazný postup zadavatele podle zákona v zadávacím řízení, jehož účelem je zadání veřejné zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení. Jestliže tedy zadavatel nezadává zakázku malého rozsahu dle zákona, nemůže po 1.4.2012 zadavatel uplatnit ani výjimku danou přechodným ustanovením novely zákona, tj. zadávání veřejných zakázek, soutěže o návrh a řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Lze tedy vyslovit závěr, že u veřejných zakázek malého rozsahu u nichž nedošlo do 31. 3. 2012 k uzavření smlouvy a u nichž se předpokládaná hodnota veřejné zakázky změnou limitů dostala z kategorie veřejných zakázek malého rozsahu do kategorie podlimitních veřejných zakázek, musí být původní zadávací řízení zrušeno a zahájeno znovu v souladu s novelou zákona účinnou od 1. 4. 2012.

Takovýto závěr je sice „velmi přísný“, ale poskytuje zadavatelům právní jistotu, že v případě následných kontrol nebudou mít problémy s případným porušením zákona. Upozorňujeme současně, že tento závěr není prozatím oficiálně podpořen výkladovým stanoviskem ani Ministerstva pro místní rozvoj ani Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kde je možné, že se přikloní k logičtějšímu závěru, že přechodná ustanovení se vztáhnou i na veřejné zakázky malého rozsahu. Všichni zadavatelé by tedy měli prověřit své probíhající veřejné zakázky malého rozsahu, zda nespadají právě do kategorie změny limitů a učinit opatření k zachování zákonnosti zadávacího řízení i po 1. 4. 2012.

14. 2. 2012 | Prezident podepsal novelu zákona o veřejných zakázkách

Včera, tj. 13. 2. 2012, podepsal prezident novelu zákona o veřejných zakázkách. Proces jejího schvalování byl tímto ukončen a již nás čeká jen její publikace ve Sbírce zákonů.

3. 2. 2012 | Poslanecká sněmovna přehlasovala Senát a schválila novelu zákona o veřejných zakázkách

Dne 31. ledna 2012 proběhlo v Poslanecké sněmovně hlasování o novele zákona o veřejných zakázkách. Poslanci odmítli pozměňovací návrhy Senátu a schválili tak "svoji" původní verzi. Nyní bude novela postoupna k podpisu Prezidentu republiky.

30. 1. 2012 | Seminář k novele zákona o veřejných zakázkách

Připravili jsme pro Vás 3 termíny semináře o novele zákona o veřejných zakázkách. Novela sice stále čeká na své projednání v Poslanecké sněmovně, kam ho vrátil s připomínkami Senát, nicméně předpokládaný začátek účinnosti (1. 4. 2012) zatím není ohrožený. Obsahem semináře bude nejen obsah novely, ale i základní informace o připravovaných vyhláškách, jejichž vydání novela předpokládá. Jedná se zejména o vyhlášku o obchodních podmínkách pro veřejné zakázky na stavební práce a o vyhlášku o obsahu a rozsahu příslušné dokumentace staveb a rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Více informací o semináři, včetně objednávky, naleznete na webu naší společnosti.

10. 1. 2012 | Výkladové stanovisko ÚOHS

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže na svých internetových stránkách zveřejnil výkladové stanovisko k nejanostem ohledně začátku účinnosti nových základních kvalifikačních předpokladů (bezúhonost právníckých osob a neuložení pokuty za umožnění nelegální práce). ÚOHS v něm konstatuje, že "V souladu se základními zásadami, kterými je vázán náš právní řád, se výše uvedené povinnosti vztahují pouze na zadávací řízení, která byla zahájena po nabytí účinnosti předmětných novel zákona. Nelze tedy ukládat zadavatelům a dodavatelům nové povinnosti v těch zadávacích řízeních, která byla zahájena před účinností novely, ale u kterých dosud neuplynula lhůta pro podání nabídek. To by porušovalo zejména principy právní jistoty a zákazu retroaktivity. Na probíhající řízení se až do jeho ukončení zásadně vztahuje právní předpis ve znění účinném k datu zahájení řízení.". Celé stanovisko je k dispozici ve formátu PDF.

6. 1. 2012 | Další změna zákona o veřejných zakázkách

Včera, tj. 5. 1. 2011 vyšel ve Sbírce zákon č. 1/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Tento zákon mění i zákon o veřejných zakázkách. Stanoví nový základní kvalifikační předpoklad - písmeno k) "kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu". Dodavatel tento kvalifikační předpoklad plní čestným prohlášením.
Účinnost tohoto zákona je dnem vyhlášení, tj. od 5. 1. 2011 a ani tento zákon neobsahuje žádná přechodná ustanovení. Takže i tady vzniká problém se zakázkami, které byly vyhlášeny v minulém roce, ale prokazování kvalifikace je až po 5. 1. 2012. I zde doporučujeme předkládání čestného prohlášení, popř. jeho doložení na vyzvání zadavatele v rámci institutu vyjasnění kvalifikace.

5. 1. 2012 | Prokazování kvalifikace – výpis z rejstříku trestů pro právnické osoby

Jak jsme Vás již informovali, od 1. ledna 2012 se mění první dva základní kvalifikační předpoklady, tj. § 53 odst. 1 písm. a) a b). A to tak, že se tyto ustanovení, které se týkají beztrestnosti, nyní vztahují i na samotné právnické osoby (dodavatele) a ne jen na její statutární orgány.

Dodavatel, který je právnickou osobou, tedy bude dokládat nejen výpisy z rejstříku trestů svých statutárních orgánů, ale navíc bude muset doložit i výpis z rejstříku trestů právnických osob.

Tento výpis mu vydá Rejstřík trestů, který na svých internetových stránkách informoval, že od 1. ledna 2012 bude vydávat výpisy ve svém sídle (Soudní 1, Praha 4) na počkání. Další možností je poslat žádost poštou, doba vyřízení je odhadována na 14 dní. Na žádosti musí být nalepen kolek v hodnotě 100,- Kč.

Údaje z evidence Rejstříku trestů o právnických osobách, které se uvádějí ve výpisu, jsou veřejně přístupné a z tohoto důvodu se při podání žádosti o výpis týkající se právnické osoby neověřuje totožnost osoby, která žádost podává.

Od dubna 2012 bude možné podávat žádosti o vydání výpisu z rejstříku trestů právnických osob také na všech kontaktních místech veřejné správy CzechPoint.

U podlimitních veřejných zakázek musí dodavatel upravit text čestného prohlášení, kterým prokazuje základní kvalifikační předpoklady.

UPOZORŇUJEME,
že novela, která tuto změnu stanovila, neobsahuje žádné přechodné ustanovení. Pouze stanoví účinnost od 1. ledna 2012. Z toho by mohlo vyplývat, že i když bylo zadávací řízení vyhlášeno v minulém roce, ale kvalifikace se prokazuje až v roce letošním, je dodavatel povinen prokazovat beztrestnost právnické osoby. Na to by zadavatelé mohli upozornit dodavatele formou dodatečných informací, nebo by toto prokazování mohli vyžadovat v rámci vyjasnění kvalifikace. I když je takovýto výklad proti dosavadním zkušenostem, doporučujeme dodavatelům předkládat, jako součást prokazování kvalifikace, i výpis z rejstříku trestů právnických osob. Pokud jej nepředloží, měli by je zadavatelé vyzvat k jeho dodání. Vzhledem k výše uvedeným nejasnostem očekáváme vyjádření ÚOHS nebo MMR. O něm vás samozřejmě budeme informovat.

2. 1. 2012 | Novela zákona od 1. ledna 2012

V souvislosti s ustanovením trestní odpovědnosti právnických osob se mění od 1. ledna 2012 text prvních dvou základních kvalifikačních předpokladů - tj. § 53 odst. 1 písm. a) a b). Aktuální znění zákona samozřejmě naleznete na našich stránkách v sekci Legislativa.

2. 1. 2012 | Od 1. ledna 2012 platí nové limity

Dne 1. ledna 2012 nabylo účinnosti nařízení vlády, kterým se mění výše finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách. Nařízení vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 447/2011 Sb. (verze PDF ke stažení).

Krátká prezentace o změnách v zákoně o veřejných zakázkách

Připravili jsme krátkou prezentaci o změnách v zákoně o veřejných zakázkách. Je ve formátu ppt (Microsoft PowerPoint).

Text novely zákona o veřejných zakázkách

Text novely zákona o veřejných zakázkách, která se nyní bude projednávat v Senátu, si můžete stáhnout zde.

8. 11. 2011 | Novela zákona o veřejných zakázkách jde do Senátu

Poslanecká sněmovna schválila 4. 11. 2011 novelu zákona o veřejných zakázkách. Novelu musí nyní schválit Senát a podepsat Prezident republiky.

24. 10. 2011 | Změna provozovatele Informačního systému o veřejných zakázkách

Informační systém o veřejných zakázkách bude mít od 1. 11. 2011 nového provozovatele - společnost NESS Czech s.r.o. V souvislosti s přechodem systému dojde dne 31. 11. 2011 od 12,00 do 14,00 k odstávce operačního pracoviště IS VZ US. Dosavadní provozovatele (Česká pošta, s.p.) přijímá vyhlášení k uveřejnění s datem odeslání do 31.10.2011 (včetně). Vyhlášení zaslaná České poště s.p. po uvedeném termínu budou odesilateli vrácena a nebudou uveřejněna. Od 1.11.2011 vyhlášení k uveřejnění je nutné zasílat na adresu nového provozovatele NESS Czech s.r.o. Více informací naleznete na stránkách ISVZUS.

6. 9. 2011 | "Obranná" novela zákona o veřejných zakázkách vyšla ve Sbírce zákonů

30. srpna byla ve Sbírce zákonů publikována novela zákona o veřejných zakázkách. Novela vyšla pod číslem 258 a účinnosti nabude 13. dnem od vyhlášení. Účelem novely je transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti (proto označení "obranná novela"). Na našem serveru v sekci Legislativa již najdete aktální úplné znění zákona o veřejných zakázkách.

Upozornění! Tato novela je nezávislá na právě projednávané novele, která čeká v Poslanecké sněmovně na druhé čtení a s jejíž platností se počítá od 1. ledna 2012.

8. 6. 2011 | Novela zákona o veřejných zakázkách prošla prvním čtením v Poslanecké sněmovně

Dne 7. června 2011 projednala Poslanecká sněmovna vládní návrh novely zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Nyní bude návrh novely projednávat Hospodářský výbor. I když se text návrhu novely bude určitě ještě měnit, můžete se podívat na jeho zatimní podobu (formát MS Word).

28.1.2011 | Stanovisko k certifikátu SA 8000

Společnost RTS, a.s. si nechala zpracovat odborné stanovisko k používání certifikátu SA8000 jako kvalifikační požadavek pro veřejné zakázky na stavební práce. Podívejte se na stanovsko ve formátu pdf.

30.12.2010 | Ve Sbírce zákonů dnes byla vyhlášena novela upravující základní kvalifikační předpoklady

Dnes byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 423/2010 Sb., který upravuje základní kvalifikační předpoklady (§ 53 písm. k, l, m), týkající se zejména vlastnické struktury dodavatelů. Zákon nabyl účinnosti dnem vyhlášení, tj. dnes. Zákon samozřejmě obsahuje přechodná ustavení, která stanoví pravidlo, že zadávací řízení započatá před účinností tohoto zákona se dokončí podle dosud platného znění zákona o veřejných zakázkách. Text novely si můžete stáhnout ve formátu PDF.

26. 11. 2010 | Zjevná nepřiměřenost dílčích hodnotícíh kritérií

Aktualizovali jsme článek o zjevné nepřiměřenosti dílčích hodnotících kritérií. Článek je doplněn o citace z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který modifikoval závěry Krajského soudu ohledně posuzování či neposuzování zjevné nepřiměřenosti.

3. 11. 2010 | Novela zákona o veřejných zakázkách je zpět v Poslanecké sněmovně

Senát projednal novelu zákona o veřejných zakázkách, kterou však neschválil a vrátil ji zpět do Poslanecké sněmovny společně s pozměňovacím návrhem. Senát navrhuje zcela vypustit základní kvalifikační předpoklady uvedené v ust. § 53 odst. 1 pod písmeny k, l, m. Návrh Senátu tak odpovídá původnímu návrhu, který vypracovaly Kateřina Kočí a Karolína Peake a který byl během jednání ve sněmovně upraven. Novela je tak zpět v Poslanecké sněmovně, kde byla rozeslána všem poslancům, datum jejího projednávání zatím není známé.

11. 10. 2010 | Novela zákona o veřejných zakázkách je v Senátu

Poslanecká sněmovna schválila 24. 9. 2010 novelu zákona o veřejných zakázkách, která se týká zejména úpravy 3 nových základních kvalifikačních předpokladů. Schválená novela je nyní na pořadu schůze Senátu, která začne 27. 10. 2010. Podívejte se na text schválené novely.

30. 9. 2010 | Seminář o veřejných zakázkách

15. září 2010 nabyla účinnosti novela zákona o veřejných zakázkách a proto jsme pro Vás připravili seminář s názvem Veřejné zakázky v praxi. Jeho obsahem bude nejen seznámení s novelou zákona, ale budeme se věnovat i aktuálním problémům, které vznikají při zadávání veřejných zakázek, zejména na stavební práce. Více informací, včetně přihlášky naleznete na webových stránkách naší společnosti.
Upozornění: všechny termíny semináře jsou již obsazeny!

15. 9. 2010 | Nabídka zřízení a provozování profilu zadavatele v rámci zadávání veřejných zakázek

V souvislosti s novelou zákona o veřejných zakázkách si Vám dovolujeme nabídnout zřízení profilu zadavatele, jako místa pro uveřejňování Vámi zadávaných veřejných zakázek formou zjednodušeného podlimitního řízení. Existenci tohoto profilu předpokládá zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a bez jeho zřízení nemůže zadat zadavatel podlimitní veřejnou zakázku formou zjednodušeného podlimitního řízení. Více informací nalzenete na zvláštní straně.

6. 9. 2010 | Návrh na zrušení nových kvalifikačních předpokladů

Zítra, tj. 7. září 2010, začíná mimořádné zasedání Poslanecké sněmovny ČR. Na programu je i projednání návrhu na zrušení nových základních kvalifikačních předpokladů, které se týkají zejména vlastnické struktury dodavatelů.

30. 8. 2010 | Nová stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj

V souvislosti s novelou zákona o veřejných zakázkách, která bude účinná od 15. září 2010 vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR svoje stanoviska k výkladu problematických ustanovení. Jedná se zejména o nové základní kvalifikační předpoklady a profil zadavatele. Více informací, včetně stanovisek MMR, najdete na zvláštní straně.

9. 8. 2010 | Úplné znění zákona platné od 15. 9. 2010

Na našich stránkách již naleznete úplné znění zákona o veřejných zakázkách, tj. včetně novely č. 179/2010 Sb., která nabude účinnosti 15. září 2010.

29. 6. 2010 | Novela zákona o veřejných zakázkách ve Sbírce zákonů

Dne 8. června 2010 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 179/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Novela navazuje na zákon č. 417/2009 Sb., který byl přijat kvůli splnění termínu transpozice evropské směrnice, ve zkráceném řízení.

7. 6. 2010 | Prezident podepsal novelu zákona o veřejných zakázkách

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o veřejných zakázkách včetně úprav provedených Senátem a tak ji Prezident ČR dne 27. května 2010 podepsal. Připravili jsme pro Vás zkompletovaný text novely, takže již obsahuje změny provedené Senátem. Novela bude účinná od 15. září 2010.

18. 5. 2010 | "Velká" novela míří ze Senátu zpět do Poslanecké sněmovny

Senát projednal návrh novely zákona o veřejných zakázkách a rozhodl se vrátit novelu zpět do Poslanecké sněmovny, společně s pozměňovacími návrhy. Sněmovna o novele bude znovu jednat na své 79. schůzi, která začíná právě dnes (18.5.2010).

21. 4. 2010 | Vyjádření ÚOHS k zařazení fotovoltaických elektráren

Obdrželi jsme odpověď Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na náš dotaz, zda je vybudování fotovoltaické elektrárny, jejímž účelem je výroba elektrické energie a její následné předávání do energetické sítě veřejnou zakázkou na stavební práce nebo veřejnou zakázkou na dodávky. Číst celý článek...

5. 4. 2010 | Poslanecká sněmovna schválila tzv. "velkou" novelu

Dne 19. března 2010 proběhlo v Poslanecké sněmovně 3. čtení novely zákona o veřejných zakázkách. Návrh zákona byl schválen a nyní bude následovat jeho projednávání v Senátu, který jej zařadil jako 26. bod na svoji 18.schůzi začínající 21. 4. 2010.

5. 1. 2010 | Nové limity nadlimitních zakázek

Dne 31. prosince 2009 vyšlo ve Sbírce zákonů nařízení vlády, které stanoví finanční limity pro rozlišení podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek. Účinnost tohoto nařízení je od 1. ledna 2010.

28. 12. 2009 | Novinky v zadávání veřejných zakázek po 1. lednu 2010

Po 1. lednu 2010 dochází v oblasti zadávání veřejných zakázek k několika důležitým změnám. Začnou platit nové limity pro rozlišení nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek, nabyde účinnosti ustanovení zák. č. 41/2009 Sb., který mění trestní zákoník a v oblasti kvalifikace veřejných zakázek mění terminologii jednoho ze základních kvalifikačních předpokladů. A nakonec začne platit tzv. malá novela, zák. č. 417/2009 Sb., která obsahuje několik důležitých změn zákona o veřejných zakázkách. Celý článek...

5. 11. 2009 | Novela zákona o veřejných zakázkách je již schválena!

Poslanecká sněmovna schválila 4. listopadu 2009 novelu zákona o veřejných zakázkách. Novela byla přijata ve znění, které sněmovna dostala od Senátu. Text novely najdete ve zvláštním souboru.

8. 10. 2009 | Senát vrátil novelu zákona o veřejných zakázkách zpátky do Poslanecké sněmovny

Senát Parlametnu České republiky projednával 7. října 2009 zákon, kterým se mění zákon o veřejných zakázkách a některé další zákony. Senátoři tento zákon neschválili a vrátili jej zpět do Poslanecké sněmovny s pozměňovacími návrhy. Tyto pozměňovací návrhy jsou 2 a týkají se změn koncesního zákona.

10. 9. 2009 |Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o veřejných zakázkách

Dne 9. září 2009 schválila Poslanecká sněmovna novelu zákona o veřejných zakázkách. V současné době je text návrhu zákona v Senátu.

20. 7. 2009 | Zjevná nepřiměřenost nabídnutých hodnot

Připravili jsme pro Vás další článek věnovaný aktuálnímu problému nepřiměřenosti nabídnutých hodnot.

30. 6. 2009 | Novinky na našem portále

Připravili jsme pro Vás dva krátké články, které vycházejí z rozhodnutí Krajského soudu v Brně a týkají se stanovení nepřiměřenosti nabídnuté hodnoty při hodnocení nabídek a odbornosti hodnotící komise.

10. 6. 2009 | Seminář Veřejné zakázky v praxi

Společnost RTS, a.s. se již řadu let věnuje organizování zadávacích řízení podle zákona o veřejných zakázkách. Z těchto zkušeností vycházíme při pořádání odborných seminářů k této problematice. Nyní si Vám dovolujeme nabídnout seminář s názvem Veřejné zakázky v praxi, jehož obsahem je seznámení s aktuálními problémy, které se vyskytují zejména u zakázek na stavební práce, jako jsou obchodní názvy v zadávací dokumentaci nebo zadávání víceprací. Přednášet bude Ing. Petr Vrbka, ředitel divize RTS Veřejné zakázky. Seminář se uskuteční 25. června 2009 v Brně v sídle naší společnosti. Více informací o semináři, včetně přihlášky, nalezenete na zvláštní straně.

8. 6. 2009 | Pozvánka na seminář

Rádi bychom Vás informovali o semináři, který se zaměřuje na smlouvu kupní a o dílo a pořádá jej Právnická fakulta MU v Brně. Seminář vede doc. JUDr. Karel Marek a jeho cílem je přispět k odstranění nejčastějších nedostatků, které se projevují v praxi. Seminář se uskuteční ve středu 25. února 2009 v prostorách Právnické fakulty na ulici Veveří 70. V případě Vašeho zájmu si můžete stáhnout celou pozvánku.

20. 5. 2009 | Otázky a odpovědi

I v novém roce odpovídáme na Vaše dotazy, které se týkají konkrétních problémů se kterými se při zadávání zakázek setkáváte. Jejich přehled naleznete na zvláštní straně. Vzhledem k jejich množství jsme je již před časem rozčlenili do několika kategorií.

20. 11. 2008 | Pozvánka na seminář Zadávání VZ na stavební práce

Rádi bychom Vás pozvali na seminář Zadávání veřejných zakázek na stavební práce, který se koná 4. prosince 2008 v prostorách Nadace ABF na Václavském náměstí 31 v Praze. Přednášet bude Mgr. David Dvořák a Ing. Petr Serafín, kteří si přizvali generálního ředitele RTS, a.s., Ing. Jiřího Košuliče. Bližší informace o semináři naleznete ve zvláštním souboru.

Změna v klasifikaci CPV kódů pro veřejné zakázky

Upozorňujeme Vás na změnu uveřejňování v důsledku nových CPV kódů (CPV 2008), které vycházejí z Nařízení komise č. 213/2008 ze dne 28. 11. 2007, jenž mění společný slovník pro veřejné zakázky (CPV 2003). Nařízení vstoupí v platnost dne 15. září 2008.

Jedním z hlavních důvodu vytvoření nového slovníku CPV kódů je snaha zpřehlednit, zpřístupnit a více usnadnit uživatelům orientaci. Z tohoto důvodu se bude především zaměřovat na produkty a méně na materiály.

Celý text...

Novela živnostenského zákona a prokazování kvalifikace

V souvislosti s novelou živnostenského zákona se objevily otázky, které se týkají prokazování profesních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení § 54 odst. 2 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění.

Celý text...

Zápis do seznamu kvalifikovaných dodavatelů je o něco jednodušší

1. července 2008 nabyl účinnost zákon č. 124/2008 Sb., kterým se mění zákon o Rejstříku trestů a další zákony. Jedním z těch dalších zákonů je i zákon o veřejných zakázkách, ve kterém se mění ustanovení § 129 odst. 1. Změna se týká zápisu do seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Při žádosti o zápis, popř. v žádosti o změnu zápisu, nemusí již dodavatel prokazovat základní kvalifikační předpoklad dle § 53 písm a) a b) předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů, ale správce systému, tj. Odbor veřejného investování MMR si tento výpis vyžádá sám.

Insolvenční řízení z pohledu zákona o veřejných zakázkách

1. ledna 2008 nabyl účinnost zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Tento zákon nahradil zák. č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání.

Protože se nejedná o pouhou novelu stávajícího zákona, ale o zcela nový zákon, který je komplexnější a složitější úpravou úpadkového řízení, připravili jsme pro Vás krátké přiblížení insolvenčního řízení. Nebudeme se věnovat celému řízení, zaměřili jsme se pouze na jeho průběh, který je podstatný pro posouzení prokázání základních kvalifikačních předpokladů.

Celý text...

Rezerva jako součást předpokládané hodnoty nebo nabídkové ceny u veřejných zakázek na stavební práce

Na našich stránkách v části Metodické pokyny můžete najít úvahu nad používáním rezervy při zadávání veřejných zakázek na stavební práce. Autorem článku je Ing. Petr Vrbka, ředitel divize RTS Veřejné zakázky.

Odborný seminář

Společnost RTS, a.s. pro Vás připravila odborný seminář s názvem „Veřejné zakázky v praxi“. Podrobnosti o obsahu semináře, termínech, ceně i přihlášce naleznete na webových stránkách společnosti RTS.

Nové finanční limity v českém právním řádu

Na základě Nařízení Komise (ES) se od 1. ledna 2008 změnily finanční limity pro veřejné zakázky. Jedná se o limity, které rozdělují zakázky na podlimitní a nadlimitní.

V českém právním řádu byly tyto limity stanoveny přímo v zákoně o veřejných zakázkách a proto bylo nutné zákon novelizovat. Dne 29. února 2008 byla vydán zákon č. 76/2008 Sb., který stanovení (tedy spíše vyhlášení) limitů přenechává na prováděcím právním předpisu. Tím se stalo nařízení vlády vyhlášené ve Sbírce zákonů pod číslem 77/2008 Sb. Novela zákona o veřejných zakázkách nabyvá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení.

Nové limity najdete v tabulce u příspěvku níže….

Novela zákona o veřejných zakázkách

Od 1. ledna 2008 platí novela insolvenčního zákona (182/2006 Sb.), který zároveň mění řadu dalších zákonů. Mezi nimi i zákon o veřejných zakázkách.
Jedná se o dvě ustanovení zákona, přičemž jejich smysl zůstává i nadále stejný. Změny se týkají názvosloví, kdy se místo konkurzu a vyrovnání používá termín insolvenční řízení.

Celý text novinky...

Senát vrátil novelu zákona o veřejných zakázkách zpět do Poslanecké sněmovny

16. ledna 2008 projednával Senát novelu zákona o veřejných zakázkách. Tato novela má zjednodušit změnu finančních limitů pro veřejné zakázky, ke které bude docházet každé dva roky.

V současné době jsou finanční limity stanoveny přímo v zákoně o veřejných zakázkách. Každá změna limitů by tak znamenala novelu zákona. Proto na konci minulého roku schválila Poslanecká sněmovna novelu zákona, která stanovení (vyhlášení) limitů nechává na nařízení vlády.

Senát však v textu novely objevil formální chyby (odkaz na neexistující paragraf) a proto novelu vrátil zpět do Poslanecké sněmovny spolu s pozměňovacím návrhem.

Český právní řád tak doposud nepřevzal nové finanční limity stanovené Nařízením Komise (ES) č. 1422/2007.

Nové finanční limity

Na základě Nařízení Komise (ES) č. 1422/2007 se mění od 1. ledna 2008 finanční limity pro veřejné zakázky a koncesní řízení. Jedná se o limity uvedené v ustanovení §12 odst. 2,3,4 zákona o veřejných zakázkách. Tyto limity rozdělují zakázky na podlimitní a nadlimitní.

 

Druh veřejné zakázky Zadavatel Limity do konce roku 2007 Nové limity
VZ na dodávky a služby ČR a státní příspěvkové organizace 4.290.000,- Kč 3.782.000,- Kč
  územně samosprávnými celky, jeho příspěvkové organizace a "jiné právnické osoby (§ 2 odst. 2 písm. d) zákona)" 6.607.000,- Kč 5.857.000,- Kč
  sektorový zadavatel 13.215.000,-Kč 11.715.000,-Kč
VZ na stavební práce všichni zadavatelé 165.288.000,-Kč 146.447.000,-Kč

 

Veřejné zakázky na dodatečné stavební práce

Připravili jsme pro Vás rozsáhlé pojednání na téma dodatečných stavebních prací, které zpracoval Ing. Petr Vrbka, ředitel divize RTS Veřejné zakázky.
Článek najdete na našem webu v části Metodické pokyny.

Připravuje se novela zákona o veřejných zakázkách

Návrh novely zákona předpokládá změnu způsobu stanovení finančních limitů platných pro veřejné zakázky tak, aby nebylo nutné při každé změně těchto limitů (k níž bude docházet na celoevropské úrovni každé dva roky), provádět novelu zákona. Finanční limity proto mají být stanoveny nařízením vlády, vydaným na základě zmocnění uvedeného v zákoně.

Komentované rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal zajímavé rozhodnutí, ve kterém se věnuje způsobu poskytnutí jistoty, způsobu hodnocení technických parametrů a zprávě o posouzení a hodnocení nabídek. Vybrané pasáže spolu s naším komentářem naleznete v sekci Metodika pro zadavatele.

Nový vzor

Na základě četných žádostí jsme pro Vás připravili vzor Smlouvy o poskytnutí subododávky. Jedná se o smlouvu, kterou dodavatel prokazuje určitou část kvalifikace prostřednictvím subododavatele (viz ust. § 51 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách).
 Vzor dokumentu

Metodika zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Do sekce Metodika pro zadavatele jsme přidali pokyny pro zadávání zakázek malého rozsahu. Naleznete zde doporučené postupy pro zadávání zakázek s předpokládanou hodnotou do 2.000.000,- Kč bez DPH (v případě stavebních prací do 6.000.000,- Kč bez DPH).

Kniha o zadávání veřejných zakázek

Společnost RTS, a.s. pro Vás připravila publikaci "Zadávání veřejných zakázek - metodické pokyny a plné znění zákona č. 137/2006 Sb". Autorem je Ing. Petr Vrbka, ředitel divize RTS - Veřejné zakázky.

Publikace obsahuje nejen metodické pokyny, které jsou založeny na dlouholetých zkušenostech naší společnosti s organizováním veřejných zakázek, ale i vzory vybraných dokumentů a plný text zákona o veřejných zakázkách. Všechny potřebné informace o zadávání veřejných zakázek tak budete mít pohromadě.

Knihu si můžete zakoupit v našem internetovém obchodě již nyní. Cena: 588,- Kč (včetně DPH)

Metodika podle nového zákona

V části Metodika pro zadavatele si můžete přečíst texty popisující jednotlivé oblasti zadávacího řízení. Texty samozřejmě odpovídají nové právní úpravě zák. č. 137/2006 Sb.

Nové otázky a odpovědi

Na našem webu již můžete nalézt první otázky a odpovědi, které se vztahují k novému zákonu o veřejných zakázkách. »»

Metodický pokyn k uveřejňování

Na stránkách Informačního systému o veřejných zakázkách najdete metodický pokyn k uveřejňování.
Tento materiál Vám pomůže s volbou správného výběru formuláře pro uveřejnění, dále v něm najdete přehled vazeb mezi jednotlivými formuláři a druhy zadávacích řízení.
 Metodický pokyn ke stažení ve formátu *.doc

Spuštěn nový informační systém o zadávání VZ

Dnem 01.07.2006 nabyly účinnosti nové zákony o veřejných zakázkách (VZ) a koncesním řízení (zákon č.137/2006 Sb., a zákon č.139/2006 Sb.). Na základě této změny došlo i k celkové úpravě procesu uveřejňování informací o veřejných zakázkách v legislativě definovaném informačním systému.

Dnem 01.07.2006 jsou informace, požadované výše uvedenou legislativou, dostupné pouze na adresách:www.isvzus.cz a www.isvz-us.cz. Informační systém centrální adresy bude dále zobrazovat jen archiv informací o VZ, podaných podle staré legislativy (dle zákona č. 40/2004 Sb. - Veřejné zakázky Archiv a dle zákona č. 28/2000 Sb. - Veřejné zakázky Archiv).

Vyhláška o atestacích elektronických nástrojů

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, který nabývá účinnosti 1. 7. 2006, obsahuje mj. ustanovení o dynamických nákupních systémech a elektronických aukcích.
Ministerstvo informatiky vydalo vyhlášku o atestačním řízení pro tyto elektronické nástroje. V rámci atestačního řízení, které bude provádět Ministerstvo informatiky, se bude posuzovat, zda elektronické nástroje splňují požadavky zákona o veřejných zakázkách, zejména z pohledu bezpečnosti. Vyhláška nabývá účinnosti spolu s novým zákonem, tj. 1. 7. 2006.
Text vyhlášky ke stažení »»