Naše služby Články Komentovaná rozhodnutí Právní předpisy Otázky a odpovědi Užitečné informace Profily zadavatelů

NaÄŹĹĽËťe sluÄŹĹĽËťby    Semináře

Semináře

Společnost RTS, a. s. patří mezi přední odborníky v oblasti veřejných zakázek. Kromě kompletního zajištění zadání veřejné zakázky organizujeme semináře k této problematice a to jak z pohledu zadavatele, tak z pohledu uchazeče.

Aktuální semináře

Připravili jsme pro Vás dva workshopy. Jeden je zaměřen na změny závazků ze smlouvy (7.2.2017), druhý bude věnovaný veřejným zakázkám na zpracování projektové dokumentace (14.2.2017). Oba workshopy povede Ing. Petr Vrbka. Podrobnější informace, včetně možnosti jejich zakoupení, najdete na stránkách naší společnosti.

Veřejné zakázky, zadání | nabídka

Určeno pro:

  • » zadavatele a uchazeče veřejných soutěží

Jeho obsahem je především:

  • » Formy zadávacích řízení z hlediska procesních lhůt a vhodnosti použití
  • » Komentář procesního průběhu zadávacího řízení
  • » Podávání nabídek na veřejnou zakázku a změny v požadavcích na kvalifikaci zájemců a uchazečů
  • » Rozbor zákona o veřejných zakázkách s praktickými příklady řešení
  • » Struktura a rozsah obchodních podmínek pro veřejné zakázky
  • » Způsoby hodnocení nabídek včetně komentáře a praktických příkladů
  • » Upozornit na časté chyby, kterých se při tvorbě nabídek uchazeči o zakázku dopouštějí
  • » Seznámení s principy kvalitně zpracované nabídky včetně zákonných náležitostí
  • » Způsob podávání nabídky

Aktuální nabídku seminářů najdete na stránkách www.rts.cz

© 2017, RTS, a.s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu můžete stahovat k využití pouze pro své osobní nekomerční potřeby. Není dovoleno tento obsah pozměňovat nebo dále reprodukovat. Web ani žádná jeho část nesmějí být kopírovány, uchovávány v rešeršním systému nebo přenášeny jakýmkoli způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu, ani zveřejněny bez předchozí dohody a písemného svolení provozovatele.